Bild
Nästa artikel

"Varför tiger polisen om sin trafiksäkerhet?"

Debatt

Polisen är dåliga på att informera om och utveckla den egna trafiksäkerheten. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

Den som söker på orden trafiksäkerhet, utryckningskörning och polisbilskörning hittar inte mycket information om polisens interna trafiksäkerhetsarbete och tänkande.

Däremot hittar man inte mindre än 69 träffar på ordet trafiksäkerhet som behandlar den allmänna trafiksäkerheten och vår gemensamma nollvision. Polisen informerar om "mångfald i trafiken", "cyklisters trafiksäkerhet" och "bristande respekt för 30-sträckor".

Viktigt med förebilder
Det är viktigt att polisen är förebild i det nationella trafiksäkerhetsarbetet och inte minst gäller detta det fortsatta arbetet med Nollvisionen. På polisens webbportal använder polisen själv ord som biljakt när den beskriver förföljande och efterföljande av fordon.

Det görs av polisen i olika pressmeddelanden. Däremot sägs inget om reglerna eller riskerna med sådan polisbilskörning för allmänheten. Polisen har möjlighet att informera om sin polisbilskörning och det egna trafiksäkerhetsarbetet men gör inte detta vilket kan ses som märkligt.

Varför tar inte polisen som förebild sådana chanser att med full tydlighet informera om regler och risker för utryckningskörning?

Vad sker internt?

Sedan Nollvisionen infördes år 1997 fram till år 2007 skadades ca 1800 polismän i polisbilskrascher i vägtrafiken. Dessa fordons- och personskador kostade Kammarkollegiet drygt 300 miljoner kronor.

Nu är det hög tid att polisen öppet redovisar hur och vad man gör för att åstadkomma förändringar. Om inget görs kommer nämligen fler poliser och allmänhet skadas.


Varför inte använda polisens egen webbportal för att informera mer om detta arbete? Jag tror att polisen skulle kunna vinna på att skapa en nationell trafiksäkerhetsportal till sin webbsida för att hjälpa till att höja statusen på trafikfrågorna inom svensk polis.

Den interna trafiksäkerhetspolicyn inom polisen måste också dateras upp och göras tillgänglig för allmänheten. Det är hög tid att börja med att tala om vad som sker inom polisen.

Insändarna obesvarade

Då och då publicerar dagstidningar korta insändare av allmänheten som reagerat på hur en till exempel en polisbil körts i trafiken.

Sällan har jag sett att någon av landets 21 polismyndigheter tagit tillfället att delta i en sådan debatt och sett det som en möjlighet att informera och förklara för allmänheten om risker vid polisbilskörning eller vad som gäller i trafiken (gällande rätt) när ett utryckningsfordon körs utifrån särskilda undantagsbestämmelser.

Varje fråga från allmänheten måste tas på största allvar och att besvara en fråga handlar också om respekt och erkännande för en intresserad allmänhet.

Polisen måste delta i den fortsatta trafiksäkerhetsdebatten och ta sin roll som förebild.

JÃ-RGEN LUNDÄLV
Docent i trafikmedicin, enheten för kirurgi, Umeå universitet.

Diskutera: Håller du med Jörgen Lundälv?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Göran
2010-01-02 19:33

Hela den polisiera utbildningen har blivit en katastrof. Detta sedan man lade ut all nutdildning på lokal nivå. Som gammal trafikpolis och instruktör på utryckningsförarutbildningen då den låg på central nivå så blir man mycket konfunderad. När man ser dagens ugdommar framföra en polisbil men en stark motor och de bara har sl-kort på fickan, det bara är så. Nu blir ingen eller få kuggade på den lokala utbildningen då man har sin kompis som instruktör detta gäller även MC utbildningen utav 25 elever så blev det ca 10 kvar som blev godkända då vi hade utbildningen i Strängnäs// Den elake MC & Bilinstruktören

#2
Bo Ek
2010-10-02 12:27

Göran. Irrationella kommentarer som att poliselever bara skulle ha SL-kort och att MC-utbildningen inte är hård kan du behålla för dig själv.
Du har fel i det i nära allt ovan. Somna om...

#3
K S.
2010-11-10 13:06

Så SANT Göran!!! MC-utbildningen i Strängnäs var både TUFF och KRÄVANDE!!!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.