Bild
Nästa artikel

Vägverkets miljöpris till "Tyst Asfalt"

Nyheter

"Tyst Asfalt", Skanska Sveriges egenutvecklade asfaltbeläggning som halverar bullernivån, fick Vägverkets miljöpris 2006. Prisutdelare var Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

- Buller är ett stort miljö- och hälsoproblem som hittills har bekämpats med
bullerplank och fönsteråtgärder samt genom att undvika att bygga i bullerutsatta
lägen. Men vi måste hitta lösningar som motverkar bullret vid källan."Tyst
Asfalt" är en kompletterande lösning som är lovande. Tillsammans med tystare
fordon och däck kan det ge en kraftigt förbättrad stads- och trafikmiljö, säger
Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.
 
Det är Vägverkets Nationella
råd för miljö och skönhet som utsett Skanska Sverige AB till mottagare av
Vägverkets miljöpris 2006. Så här lyder motiveringen:
 
"Buller från
trafik är ett stort miljö- och hälsoproblem. Skanska Sverige AB har sedan flera
år drivit ett medvetet och engagerat utvecklingsarbete för att ta fram en tyst
asfalt anpassad till svenska förhållanden. Det har krävts såväl
forskningsinsatser för att utveckla asfaltens materialsammansättning och
läggningsteknik, som specialutbildning av personal. I samarbete med Vägverket
och Ramböll har man genomfört praktiska försök, som blivit vägledande och
inspirerande för marknaden i övrigt."
 
Rådet har också beslutat att dela
ut två hedersomnämnanden
Stockholms stad för projektet Trendsetter.


"Projektet Trendsetter syftar till att skapa bättre urbana trafikmiljöer i en
tid när biltrafiken ökar. Stockholm stad driver arbetet på bred front. Projektet
är ett samarbetsprojekt med flera europeiska städer. Dialoger förs med allt från
bilindustri och drivmedelsproducenter till planerare och medicinska
forskare.


Arbetet omfattar såväl restriktioner och förbättringar â"€ av
cykelmiljöer, kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter â"€ som upplysningar om
sambandet mellan hälsa och miljö. Projektet tydliggör att breda angreppssätt är
möjliga och framgångsrika".
 
Vägverket region Mälardalen för enkla
naturvårdsåtgärder vid utbyggnaden av
E4 Uppsala - Mehedeby.


"För att på ett okonventionellt och enkelt sätt ha bidragit till att bevara
värden i Ersta naturreservat, Tierp. Under vägbyggnadsskedet upptäcktes behovet
av bullerskydd för bullerkänsliga djur trots att allmänna råd och kunskap
saknas. 
Ett bullerskydd har byggts av vegetationsrester (sten, stubbar och
andra vegetationsmassor), som annars skulle köras bort och deponerats i tipp.
Resultatet är en tystare miljö till nytta för besökare av reservatet och för
störningskänsliga djur, minskad miljöbelastning av transporter och deponier,
samtidigt som man sparat pengar."
 
Jury är Vägverkets nationella miljö-
och skönhetsråd som består av kulturskribent Hedvig Hedqvist, professor
Margaretha Ihse, stadsbyggnadsdirektör Ingela Lindh, konstnär Kent Lindfors,
professor Bengt Nihlgård, arkitekt Johan Nyrén, konstnär Pål Svensson med
Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö som ordförande.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.