Bild
Nästa artikel

Trollhättan sverigebäst på miljöbilar

Nyheter

Ny statistik från bilbranschen över årets sju första månader visar att Stockholms län bibehåller förstaplatsen som länet med högst andel miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna. Trollhättan är fortfarande den kommun i landet som har den högsta andelen miljöbilar.

- Trots en svagare totalmarknad ökar miljöbilsregistreringarna över hela landet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Miljöbilssuccén är en kombination av olika former av stimulanser, ökat modellutbud och ett ökat miljömedvetande hos bilköparna.


- Därför är finansdepartementets förslag om att i förtid slopa miljöbilarnas befrielse från trängselskatt olyckligt, fortsätter Bertil Moldén.

Registreringar per län

Stockholms län har den högsta miljöbilsandelen i landet. Under jan-juli i år var 36,9 procent av alla nyregistreringar i länet miljöbilar. På andra plats kom Västra Götalands län med 34,9 procent miljöbilar, följt av Ã-stergötland med 32,4 procent, Gotland med 30,6 procent och Blekinge län med 30,5 procent. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen under januari-juli i år var 30,9 procent jämfört med 15,4 procent samma period förra året.


Miljöbilsstatistiken per län har också delats upp per typ av miljöbil. I Stockholms län var 75,9 procent av de nyregistrerade miljöbilarna under januari-juli i år etanolbilar (E85), 9,7 procent var dieseldrivna bilar med CO2-utsläpp på max 120 g/km, 7,0 procent var bensinbilar med CO2-utsläpp på max 120 g/km, 6,7 procent var hybridbilar och 0,7 procent var gasbilar. Högsta andelen etanolbilar har Västernorrlands län där 77,8 procent av de nyregistrerade miljöbilarna hittills i år var E85-bilar.


Miljöbilar per kommun 


Trollhättans kommun är den kommun i landet som har den högsta miljöbilsandelen med 50,4 procent miljöbilar av de totala nyregistreringarna i kommunen under de sju första månaderna i år. På andra plats kom Härryda kommun med 44,4 procent och på tredje plats Nybro kommun 43,6 procent. Av storstadskommunerna hade Stockholms kommun en miljöbilsandel på 41,7 procent, Göteborgs kommun 41,0 procent och Malmö 27,1 procent.


Den senaste länsstatistiken visar att Jämtlands län befäster sin ställning med högsta andelen nyregistrerade dieselbilar.

- Försäljningen av dieselbilar är fortsatt stark. Inte minst i norra Sverige, säger Bertil Moldén. Men även om var tredje ny bil som säljs i landet är en diesel så har vi fortfarande en bra bit kvar till genomsnittet i Europa. Där är mer än varannan ny bil som säljs en dieselbil.


- En hög dieselandel är intressant, inte minst ur miljösynpunkt, eftersom en diesel släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en bensinbil. Därför vore det rimligt att ta bort den extra beskattning som finns i Sverige på dieselbilarna, menar Bertil Moldén.

Taggar: Nyheter
Trollhättan sverigebäst på miljöbilar

Kommentarer

#1
Kenneth
2008-08-21 20:05

Underbart att etanolbilarna fortsätter att öka sin andel av trafikarbetet. Låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar, som därmed ej har transporterats runt halva jordklotet innan de nått bilhallen, med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Kenneth
2008-08-21 20:06

Underbart att etanolbilarna fortsätter att öka sin andel av trafikarbetet. Låt oss ta till oss och använda etanolbilarna idag och låt därmed den idag, bästa teknik - och - bränslelösningen leda in oss imorgondagens ännu bättre bränsle och fordonspark. Ett tror jag att vi båda vill uppnå: en bättre miljö baserad på, den för dagen, bästa bränsle, ekologi och tekniklösningen. Jag vill samtidigt passa på att blottlägga ytterligare ett "falskt kort" som pressen spelar ut i Etanol och matförsörjnings debatten nämligen att vi´bör ej köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom eko bonden bara får ut ca 60% av vad den konventionella bonden kan producera vilket då, allt annat lika, innebär att världssvälten ökar med 40% om man väljer det ekologiska alternativet !!!! Det man missar är att om man konsumerar än mer konventionellt odlade livsmedel kan man visserligen producera 40% mer på kort sikt men med framtida produktionsfall på spel eftersom man sakt men säkert förgiftar den enda "Tellus", jordklot vi har. Sammanfattningsvis skall vi ta till oss våra inhemskt tillverkade Etanolbilar, som därmed ej har transporterats runt halva jordklotet innan de nått bilhallen, med dess stora för - och - små nackdelar samtidigt som vi bör konsumera mindre kött men som är producerat på ett ekologiskt försvarbart vis.

#1
Rolle
2008-08-21 22:25

Härligt och underbart att vara mamma
och se sina barn leka i stadens lekplatser
i en en gnistrande vårsol med en luft så
klar och ren som annars bara finns på
sköna vårängar med spirande blomster.

Låt våra barns slippa avgaser från etanolbilarna,
låt oss se framtiden ann med våra barn i sinnet
när vi tar till oss elbilen för en framtid utan miljöförstörande
etanolavgaser.

#1
Ante
2008-08-21 23:01

Rolle,
det är djupt tragiskt OM Du tror att vi får ren luft genom att vi kör elbilar. Du måste förstå att den enda som händer om vi kör elbil istället för koldioxidneutral etanolbil är att vi flyttar utsläppskällan från avgasröret till kolkraftverkets enorma utsläpp i Europa av sot och koldioxid i atmosfären. Nä Du Rolle, vilken lobbygrupp arbetar Du för egentligen? Knappast för oss som verkligen bryr oss om miljön globalt sett! Du måste dessutom förstå att debatten handlar inte ensidigt om det ena eller det andra energislaget utan om att vi behöver ha en pallett av många bränslen för att kunna klara av de globala miljömålen. Men framförallt måste vi lära oss att spara på energin. Du tror kanske också att det är bättre att köpa ekologisk ketchupsom har transporterats runt halva jordklotet jämfört med att köpa svensk producerad ketchup. Men självklart är det ännu bättre att köpa, om det finns, svensk ekologisk tex ketchup och andra närproducerade varor och tjänster.

#1
Ante
2008-08-21 23:01

Rolle,
det är djupt tragiskt OM Du tror att vi får ren luft genom att vi kör elbilar. Du måste förstå att den enda som händer om vi kör elbil istället för koldioxidneutral etanolbil är att vi flyttar utsläppskällan från avgasröret till kolkraftverkets enorma utsläpp i Europa av sot och koldioxid i atmosfären. Nä Du Rolle, vilken lobbygrupp arbetar Du för egentligen? Knappast för oss som verkligen bryr oss om miljön globalt sett! Du måste dessutom förstå att debatten handlar inte ensidigt om det ena eller det andra energislaget utan om att vi behöver ha en pallett av många bränslen för att kunna klara av de globala miljömålen. Men framförallt måste vi lära oss att spara på energin. Du tror kanske också att det är bättre att köpa ekologisk ketchupsom har transporterats runt halva jordklotet jämfört med att köpa svensk producerad ketchup. Men självklart är det ännu bättre att köpa, om det finns, svensk ekologisk tex ketchup och andra närproducerade varor och tjänster.

#1
Rolle
2008-08-21 23:34

Tack Maud för att du häromdan beslutade att vi ska få så mycket vindkraft att vi vuxna kan köra bil utan att våra barn blir utsatta för hälsoförstörande etanolavgaser.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-08-22 09:23

Återigen Rolle!
Din elbilsfrenesi vet inga gränser liksom Dina begränsade kunskaper i resurs allokering. OM alla ska kunna köra elbil betyder det i praktiken att vi måste stänga av det mesta övriga energiförbrukare i Sverige. Att öka vindkraften är ett utmärkt initiativ som Maud har tagit. Vi ska dock tänka på att vi idag enbart har knappt 1% vindel och resterande el kommer från vatten, kärnkraft och importerad riktig miljöstörande kolkraft från främst Tyskland, Polen och i viss mån Ryssland. Att etanolavgaser skulle vara miljöfarligare än tex bensinavgaser är befängt. Men naturligtvis är de marginellt sämre än en elbil MEN betydligt hälsosammare än den elbils elektricitet som kommer från kol och kärnkraftverk. Alltså framtill den dag vi har 100% vindel, vilket är optimalt, har vi ingen bättre bränsleteknik än den lagrade solenrgi som ingår i det naturliga kretsloppet tex DME och raps diesel för dieselfordon och Etanol, E85, för övriga fordon.

För övrigt borde Du läsa på vad miljöminister Andreas Carlgren, Human Watch, World Watch Insitite, Kooperation utan gränser, Professor Kjell Aleklett på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen, Göran Berndes på Chalmers i Göteborg mfl anser om etanol som ett långsiktigt drivmedel. Sist av allt vill jag återigen dämma upp i debatten genom att säga till alla att "Låt inte det bästa, läs: idag Etanolbilarna, E85, bli det godas värsta fiende". Etanolen är inte den slutliga lösningen men den är det absolut bästa vi har idag.

#1
Raphael
2008-08-22 13:55

Det är beklagligt att se denna hyllning av etanolbilar. Vanligt sunt bondförnuft säger att det är bättre att köra bilen på människans avfall, och därmed hjälpa naturen med sin omvandling av det till mindre farliga ämnen, än att köra direkt på råvaran! Bästa lösningen är därför att köra på biogas, som är metan som kommer från hushållsavfall och jordbruksavfall, och därmed hjälpa naturen att omvandla den klimatfarliga metangasen till mindre farligt, än att använda massa energi på att omvandla råvaror till etanol. Vi har redan ett överskott av biogas i landet, som nu dessvärre tvingas eldas upp därför att efterfrågan är för liten. Det går att göra massor med biogas, exempelvis elverk som drivs med biogas. Biogas kan även vara basen för bränsleceller och omvandling till vätgas. Biogas är en resurs som det är viktigt att vi tar tillvara. Det är bättre att använda jordbruksmark till att odla mat på - för vi har faktiskt matbrist i världen - än att odla råvara till etanol. Lägg ner etanol och odla mat istället, så kör vi bilarna på vårt avfall sen. Då blir alla nöjda och mat kommer till de svältande. Etanol är den absolut sämsta lösningen som vi har idag - en lösning som det finns stora ekonomiska intressen i och därför lyfts det fram som en lösning för det finns de som hellre tänker med sitt bankkonto än har medkänsla för världens miljö och världens folk.

#1
Rolle
2008-08-22 14:14

Tack Raphael..vad som gäller biobränslen, biogas - kontra etanol.
Förstår inte varför han mot allt vetande påstår att etanol skulle vara bäst, det börjar bli tröttande.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.