Bild
Nästa artikel

Nytt förslag - så ska hållplatserna bli säkrare

Nyheter

De svenska busshållplatserna ska bli säkrare. Därför vill Vägverket sänka hastigheterna vid hållplatserna - till 30 km/h.

- Regeln föreslås införas successivt från 2010 till 2020 och omfatta både skolskjutsar och annan kollektivtrafik. Förslaget är i linje med såväl Nollvisionen som FN:s konvention om barnets rättigheter, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Vägverkets föreslår en ny regel som gör att 30 km/h gäller för fordon som passerar en buss vid en hållplats. Regeln ska gälla när bussen är utmärkt med en 30-skylt och på vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre.

Förslaget är ett resultat av de lyckade försöken med 30 km/h vid busshållplatser i Linköping och Ã-rnsköldsvik. Där har försöken gällt trafikanter som mött eller kommit i kapp en stillastående buss vid en hållplats, vid 50- och 70-vägar. Bussarna har haft en digital skylt i stället för skolskjutsskylten - som har informerat om att hastigheten var 30 km/h.

- Det försök som gjorts i Linköping och Ã-rnsköldsvik visar på positiva effekter. Medelhastigheten i Linköping sänktes med 16 km/h för upphinnande trafik och med 11 km/tim för mötande trafik. I Ã-rnsköldsvik var motsvarande sänkningar 11 km/tim och 6 km/tim, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Återstår att se om förslaget blir genomfört.
Taggar: Nyheter
Nytt förslag - så ska hållplatserna bli säkrare

Kommentarer

#1
Jag
2008-10-29 17:19

Hur skall man få det här förslaget (i och för sig ganska vettigt) med vad man sysslar me i Uppsala? Där bygger man om busshållplatserna från en utsvängning av vägen (så att bussen kör ut åt höger i trafikriktningen och underlättar passage) till en avsmalning av vägen (där all trafik stoppas i båda riktningarna när bussen stannar på hållplatsen).
Uppsalamodellen stoppar trafiken helt men tar ingen hänsyn till att vägarna faktiskt inte enbart är byggda för kollektivtrafiken. Jag personligen HATAR Uppsalamodellen, finner Öviks 30 betydligt bättre. I uppsala blir du bakom bussen för alltid, i Övik kan du sakta rulla förbi. I Uppsala lär barnen sig att de aldrig behöver se sig för, i Övik att det är farligt att rusa ut utan att titta.
Vad anser andra?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.