Nästa artikel
Nya besiktningsregler 2018
Nyheter

Nya besiktningsregler 2018

Publicerad 29 september 2017 (uppdaterad 11 juni 2018)
Nästa år tas besiktningsperioderna baserade på slutsiffra bort. Istället införs intervall på 14 månader.
Bland annat slopas de fasta besiktningsperioderna. Och det gäller att vara extra uppmärksam om du har slutsiffra 4 eller 5 – du kan riskera körförbud.
Din bil ska besiktas en viss tid på året, beroende på vad den har för slutsiffra i registreringsnumret. Om det exempelvis är 4 har bilen en besiktningsperiod från februari till juni och får körförbud 1 juli om ingen besiktning gjorts.

Från och med 2018 tar Transportstyrelsen bort detta system och det införs istället rörliga perioder. Fordon som är äldre än fem år ska framöver besiktas 14 månader efter den månad då förra kontrollbesiktningen utfördes. Lagstiftningen trädde i kraft redan 20 maj 2017, men det är först 20 maj 2018 som de nya reglerna börjar tillämpas. Anledningen till ändringen är anpassning till EU:s regler.

Men det kan uppstå problem med de nya bestämmelserna, som gör att några riskerar att få körförbud på bilen nästa år.
– En del ägare till personbilar måste vara lite observanta på när de har inställelseperioden. Personbilar med slutsiffra 4 och 5 på nummerplåten ligger i riskzonen, speciellt om de besiktade tidigt i inställelseperioden under 2017, säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen.

Dessa bilägare har alltså fel uppgifter om när nästa besiktning ska göras i senaste besiktningsprotokollet, eftersom det baseras på det gamla systemet. Det är istället 14 månader från senaste besiktningen som gäller, annars blir det körförbud. Om du exempelvis har en bil äldre än fem år med slutsiffra 4 och besiktade din bil 1 mars 2017 ska besiktningen 2018 ske senast 31 maj, inte 30 juni som det i så fall står i senaste besiktningsprotokollet.

För att underlätta för bilägarna har Transportstyrelsen infört en övergångsperiod, vilket betyder att redan från 1 januari 2018 ges alla fordon möjlighet att kontrollbesiktas utanför sin ordinarie besiktningsperiod.

– Transportstyrelsen jobbar dock med anpassning av systemen och från och med årsskiftet kommer rätt information om när fordon senast ska besiktas visas i systemen. Det är cirka två till tre procent av fordonen som direkt kan beröras av ändringen. Mer information kommer kring årsskiftet, säger Patrik Sveder.
 
Nya Besiktningsregler 2018

Förutom ändringarna om besiktningsperioder är det fler förändringar som görs. Här är samtliga nya regler som börjar gälla 20 maj 2018:

  • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
  • Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
  • Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning
  • Fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
  • Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.
  • Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan används i trafik får undantas från periodisk kontrollbesiktning under vissa förutsättningar.
Besiktningsreglerna idag
  • Nya personbilar besiktas första gången när fordonet är tre år, andra gången när fordonet är fem år och därefter varje år. Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Du hittar uppgift om ibruktagardatumet på registreringsbeviset. 
  • Besiktningsperioden utgår från vilken slutsiffra fordonet har i registreringsnumret. Inställelseperioderna är: 1 = november-mars. 2 = december-april. 3 = januari-maj. 4 = februari-juni. 5 = maj-september. 6 = juni-oktober. 7 = juli-november. 8 = augusti-december. 9 = september-januari. 0 = oktober-februari.
  • Du kan se information om senaste besiktningen och inställelseperiod om du söker på ditt registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida.
Besiktningsregler från och med 2018
  • Nya personbilar ska besiktas första gången senast 3 år efter den månad då fordonet togs i trafik första gången. Andra besiktningen ska ske senast 2 år efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes. Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes.

 
Källa: Transportstyrelsen
 

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • 2017-09-29 16:21
olvildrajv

Sedan bilbesiktningen privatiserats har jag lagt märke till en ny företeelse på parkeringar - nämligen stora oljefläckar på asfalten. Tydligen blundar privata besiktningsmän för bilar som läcker motorolja och förstör miljön. Man kan även undra hur det är med annat i besiktningsprotokollet? Blundar man för dåliga bromsar, sönderrostade bärande karossdelar, glapp hjulupphängningen osv? Finns det någon som besiktar privata bilbesiktningar?

#2 • 2017-09-29 17:02
Styggavargen

Vem kontrollerade bilprovningen när den var statlig? Frågan är istället hur långt är man beredd att gå i sina kontroller och vem kan i slutändan lita på.

#3 • 2017-09-29 19:13
Toprunner

@olvildrajv Är du säker på att orsaken inte är den mängd fordon som EU-migranterna huserar i? De ser inte ut att ha besökt varken besiktning eller verkstad de senaste decenniet och de har ju blivit fler och fler för varje år.

#4 • 2017-09-29 19:57
Raphael

Det är Transportstyrelsen som är ansvarig för och kontrollerar bilbesiktningsföretagens verksamhet. De kontrollerar även Svensk Bilprovnings verksamhet.

#5 • 2017-09-29 19:59
Raphael

Jag tycker nya regler innebär en försämring, men man får väl helt enkelt tänka som så att om man besiktar bilen ungefär samma tid på året som förra besiktningen så bör man ha sitt på det torra.

#6 • 2017-09-29 20:05
saabnisse

Här är de som besiktigar besiktningen,
https://www.swedac.se/amnesomraden/fordonsbesiktning/

#7 • 2017-09-29 23:23
PREVIA

Det viktigaste måste vara besiktningsreglerna med datum och slutsiffrorna och privatiseringen av besiktingen och utlåningen av pengar så bilprovningen kunde få konkurrens som uteblev när priserna för besiktningen istället raskt ökade.
Synd bara att inga trafikolyckor kunnat visas bero på att bilarna inblandade var underkända vid besiktningen. Vore det inte bättre att bara skicka ett inbetalningskort till oss bilägare så kunde vi vara kvar på jobbet och tjäna in pengar till den förtäckta skatten som kallas bilbesiktning.

#8 • 2017-09-30 10:01
L. Mäkinen

Eftersom det "alltid" varit så att de flesta anmärkningarna hos Bilprovningen varit på diverse lampor så tror jag inte på att låta folk själva sköta kontrollen. Att gå ett varv runt bilen och se om det lyser är betydligt enklare än att se om en styrled eller spindelled är dålig. Med dagens vagnpark som har bilar på ett snitt runt 2 ton blir det enorma belastningar på hjulupphängningarna.

Det låter rimligare att ha en maximal tidsperiod mellan besiktningarna än att det följer registreringsnumrets slutsiffra.

#9 • 2017-10-01 16:14
Birger Johnsen

Märkligt att hela tiden påstå att det är i att följa EU regler?Andra som bott i EU länder ser detta som nonsence och bara ett nytt steg i att kontrollera.Spanien brukar ha I.T.V. den månad bilen är tillvärkad eller solgt till ny ägare om den inte har upp till datum godkänd Itv.Man får hällre inte kjörforbud om man missat eller av annan annledning inte gjort Itv.Om man blir stannad utan giltig Itv.få man papper på att inom 14 dagar gjöra en.öven om detta kan vara 6 månader efter den datum som gjälde.Detta är demokrati att inte straffa och bötelägga personer som missad,glömt osv.Sverige har sin diktatur som inte finns utbrädd i EU.

#a • Uppdaterat: 2017-10-02 16:08
Focus

Jag kan förstå britternas önskan om Brexit. Varför skall vi krypa till korset för alla bestämmelser i stora eller små
saker som inte skulle behöva angå Eu, i alla fall sådana saker vi skött på ett utomordentligt sätt tidigare.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.