Bild
Nästa artikel

Köpa miljöbil blir lönsamt

Från miljösvin till spargris

Miljöbilar är inte bara billigare att köra. Nu kommer dessutom kringtjänsterna som gör köpet av en miljöbil ännu förmånligare. Banker erbjuder miljöbilsköpare lån med lägre ränta, försäkringsbolag ger dem lägre premier och Volvo bjuder på utbildning i bränslesparande körteknik.Miljöbilsförsäljningen fortsätter att öka i Sverige. Var
femte såld personbil under juli månad var en miljöbil. Det är nytt rekord och
visar att miljöbilen nu på allvar tagit plats i folkhemmet. Det är lätt att
förstå när man studerar alla förmåner som kommer miljöbilisterna till del.

Sedan miljöbilens barndom har den premierats med
parkeringsförmåner i ett 30-tal av Sveriges kommuner. Tack vare
skattesubventioner eller i vissa fall väldigt låg förbrukning, har dessutom
bränslekostnaderna varit betydligt lägre för miljöbilarna än för vanliga
bensinbilar.

Miljöbilarna har lägre skatt än vanliga bensin och
dieselbilar. Bilar som drivs med alternativa drivmedel samt elhybrider beskattas
i det nya, koldioxidutsläppsbaserade skattesystemet. För etanol och gasbilar
beräknas också skatten med en lägre koldioxidkomponent, 10 kr per gram
koldioxid jämfört med 15 kr per gram för bensin och dieselbilar.

I Stockholm har trängselavgifterna permanentats och liksom
under försöksperioden, behöver inte miljöbilarna betala biltull. Undantaget är
de nya, extra snåla bensin och dieselbilar som släpper ut max 120 g koldioxid
per kilometer. Dessa innefattas i den statliga miljöbilsdefinitionen men måste
trots det betala trängselavgift. Enligt Vägverket pågår arbetet med att
uppdatera bilregistret så att även dessa miljöbilar ska kunna registreras som
miljöbilar. Om den politiska viljan finns, kan de snåla bensin och dieslarna
slippa trängselavgifter från och med den första juli 2008. Några sådana beslut
är emellertid ännu inte fattade. 


Från och med den första april i år tillkom den statliga
miljöbilspremien på 10 000 kronor till privatpersoner som köper en ny miljöbil
och behåller den i minst sex månader. Premien gäller enbart nya bilar och
betalas ut i efterhand av Vägverket.

När det gäller finansieringen av bilköpet erbjuder bland
andra SEB ett speciellt miljöbilslån med extra förmånlig ränta. I skrivande stund
får den som köper miljöbil en ränta på 5,1 procent medan den som tar ett
vanligt billån i SEB får betala 6,1 procents ränta.

Under sommaren erbjöd också Swedbank ett extra förmånligt
miljöbilslån men det har man slutat med.

-        
Det var en kampanj vi bedrev under begränsad tid, säger
presschef Anna Sundblad. Vi kan säga att vi undersökte marknaden för att se
vilket intresse som fanns för den här typen av produkt.

Anna Sundblad säger att Swedbank tänker återkomma med ett
förmånligt miljöbilslån. Ett problem man först måste ta ställning till är
emellertid vilken miljöbilsdefinition som ska användas. 

Det finns även försäkringsbolag som vänder sig till ägare av
miljöbilar med extra förmånliga försäkringar. Försäkringsbolaget Tennant har en
"Ecoförsäkring" för miljöbilar som går på etanol, gas eller el-hybrid.

-        
Försäkringen fungerar som en vanlig bilförsäkring med
tillägget att vi, för varje försäkring som tecknas, köper utsläppsrätter för
ett ton koldioxid, berättar Nicklas Boj, kommunikationschef på Tennant. Det
motsvarar ungefär det årliga koldioxidutsläppet för en etanolbil.

Enligt Nicklas Boj ska Tennant dessutom erbjuda extra låga
premier för miljöbilarna. Delvis av marknadsföringsskäl men det finns också
forskning som tyder på att miljöbilsförare kan vara mindre skadebenägna än
övriga bilister.

-        
Det finns studier från Norge som visar att det kan
finnas ett sådant samband. Vi hoppas kunna bekräfta att det också gäller i
Sverige.

Volvo står för det senaste tillskottet av förmåner till miljöbilskunder
genom att ta ett samlat grepp. Den som köper en ny eller begagnad Volvo
miljöbil erbjuds en kurs i ekonomisk och säker körning. Kursen kallas EcoSafe
och leds av instruktörer från Volvos förarskola "Volvo Cars Driving Academy".
Kursen kostar i vanliga fall 2 750 kronor men erbjuds gratis till den som
köper en ny Volvo miljöbil. Begagnatkunder får kursen till halva priset.

Volvo lovar också att investera i långsiktigt hållbar
energiproduktion till ett värde som motsvarar kostnaden för utsläppsrätter för
den fossila koldioxid som en etanolbil släpper ut under tre års normal körning.

Volvo inför ett "lägsta pris-löfte" på E85 vid de
Tanka-stationer som finns i anslutning till Volvohandlare. Enligt Volvo ska
kunderna alltid kunna vara säkra på att de tankar den billigaste E85 som finns
att uppbringa. Detta bäddar för lokala priskrig på etanol om övriga
bränslebolag är beredda att ta upp kampen. De som köper ny miljöbil av modellår
2008 får dessutom en extra etanolrabatt på 25 öre per liter under tre månader.

Genom finansbolaget Volvofinans erbjuds miljöbilskunderna billigare
billån. Minst tio räntepunkter (0,1 procent) lägre ränta utlovas.

Även försäkringen blir billigare för Volvos miljöbilskunder.
Försäkringsbolaget Volvia ger tio procents rabatt på premien för den som köper
en ny miljöbil. Dessutom ingår tilläggsförsäkringen Volvia Care kostnadsfritt
under det första året.

-        
Att sälja bil idag handlar inte bara om själva bilen,
säger Anders Wahlén, miljöchef vid Volvo personbilar. Med vårt gröna paket vill
vi belöna våra kunder och ge dem ett extra bekymmersfritt bilägande.

Anders Wahlén menar att den här typen av mervärde kommer att
bli allt viktigare framöver.

-        
Snart har alla tillverkare miljöbilar i sitt
modellprogram. Då gäller det att vi har något extra att erbjuda. 

Volvo bedömer att miljöbilsmarknaden kommer att fortsätta
växa kraftigt under kommande år.

- Vi räknar med att miljöbilarna kommer att utgöra en
tredjedel av vår försäljning nästa år. Även dieselns marknadsandel kommer att
fortsätta öka, på bekostnad av bensinbilarna.

Så beräknas fordonsskatten

För personbilar som omfattas av den nya koldioxidbaserade
skattesystemet och som drivs med bensin eller alternativa bränslen, beräknas
skatten enligt följande formel:

360 + ((koldioxidutsläpp i gram/km - 100) x
koldioxidkomponent) = årlig fordonsskatt

Koldioxidkomponenten är 15 för bensinbilar och 10 för etanol
och gasdrivna bilar.

För dieselbilar tillkommer en "miljö och bränslefaktor" på 3,5
vilket ger formeln:

(360 + ((koldioxidutsläpp i gram/km - 100) x
koldioxidkomponent)) x 3,5 = årlig fordonsskatt

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Gunnar
2009-10-22 15:19

När kommer beslutet om skattebefrielse för miljödieselbil?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.