Bild
Nästa artikel
Fler cyklar ökar säkerheten

Fler cyklar ökar säkerheten

Nyheter

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har studerat cykeltrafiken. Bland annat visade det sig att skaderisken minskar ju fler som cyklar på en vägsträcka.

VTI-forskarna har studerat hur sättet att använda cykeln har förändrats och hur skaderisken för cyklister påverkas i olika trafikmiljöer. 

– Resultaten visar att cykelflödet har betydelse för cyklisters skaderisk, vilket också stödjs av tidigare forskning. Vid högre flöden, alltså när det är fler som är ute och cyklar på en viss sträcka, minskar risken att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon, säger Jenny Eriksson, utredare på VTI.

Kanske inte så överraskande så är olycksrisken störst där olika trafikslag möts, både singelolyckor och kollisioner med adra fordon. Men totalt sker det fler olyckor på cykelbanorna eftersom en så stor del av cykeltrafiken går där.

– De allvarligaste interaktionerna mellan motorfordon och cyklist inträffade i korsningar, vilket i huvudsak berodde på att bilisten inte lämnade företräde i korsningen, säger Jenny Eriksson.

Oavsett hur tät trafiken är så är det oftast bara en bil och en cykel inblandade i kollisionerna vilket forskarna menar beror på att bilister har en större tendens att lämna företräde till större grupper cyklister. Överhuvudtaget minskar skaderisken när många cyklister trafikerar en sträcka. Det kan ha flera förklaringar och bland annat nämner studien att bilister är mer uppmärksamma på cyklisterna när det kommer en grupp men också att cyklisterna som använder de mest trafikerade sträckorna ofta är pendlare med god trafikvana.

Diskutera: Hur kan trafiksäkerheten för cyklister förbättras?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2017-11-07 15:23

Fler cyklar ökar säkerheten ... och vad gör vi med den informationen?

#2
2017-11-07 17:12

Jo man kan ju misstänka att det blir fler motorfordons- och cyklisthatare som inte tål se trikåer och av den anledningen ser rött och bär sig livsfarligt åt mot dem. Det borde ju vara så att det inte är vi mot dem utan istället vi tillsammans som skapar trafiksamvaron. Var inte missunnsamma mot dem som orkar cykla bara för ni inte själv orkar lyfta rumpan från bilsätet.

#3
2017-11-07 17:15

Som bästa svar på frågan: Lär cyklisterna köra bil istället, eller gör speciella cykelvägar - som inte berör biltrafiken. Cyklister är livsfarliga - de struntar i alla regler, de ser sig inte för och lyssnar i hörlurar istället för på trafiken, enligt min erfarenhet.

#4
2017-11-07 19:30

I 35 år har jag cykelpendlat 3,5 mil varje arbetsdag tvärs igenom Sthlm. Under samma tid kört bil 3.000 mil/år i bil i alla väder och landsändar. Jag kan lugnt konstatera att det finns idioter både bakom ratt o styren. Fyra ggr har jag blivit påkörd av bil och hamnat på sjukhus 2 ggr varav en gång med bruten nacke. Det är bilister som ensidigt skadar cyklister oavsett vems felet är. Bilister är per definition alltid äldre än 18 år och har genomgått en grundutbildning i trafikkunskap medan cyklister kan vara allt från 12 till 82 och helt sakna trafikutbildning. Man kan därför kräva mer av de som har det farligaste fordonet och den bästa utbildningen. I vägtrafikförordningen benämns cyklister och fotgängare "oskyddade trafikanter" och för att klara körkort krävs det att man uttalat förstår att ta extra hänsyn just av det skälet. Faktiskt oavsett om de gör "fel".

#5
2017-11-07 20:21

Det som totalt "glöms bort" i detta är att 85% av cykelolyckorna är singelolyckor. Men, som vanligt diskuterar man cyklister vs. bilister.
Det som också är intressant, är att om en cyklist kör på en bil, så är det bilistens bonus som ryker, även om det är cyklistens fel.
Sånt gör inte bilister mer hänsynsfulla till cyklister...
Sedan håller jag med Lawett om idioter bakom ratt och styre. Cyklister som cyklar som om de vore odödliga är tyvärr vanligt, inga lysen eller reflexer, med mobilen i hand och/eller musik i öronen, på trottoarer och övergångsställen. Jag cyklar 3 dagar i veckan, men tycker faktiskt att bilisterna är ganska juste. Det är värre med cyklisterna som dyker upp "från ingenstans" i mörkret. Men, jag korsar inte gatan utan att vara säker, oavsett cykel eller till fots. Det är ju alltid jag som förlorar mot en bil.

#6
2017-11-07 20:49

Jag började, som de flesta cykla långt före jag lärde mig trafikregler. Jag gjorde det i en storstad på 60 och delvis på 70-talet.
Sedan långt tillbaka kan jag alla trafikregler och brukade köra både bil (6000 mil/år) och motorcykel men för 3 månader sedan, då jag för ovanlighetens skull cyklade i Jönköping av alla ställen blev jag påkört av en bilist som, antigen inte såg mig eller inte är bekant med utfartsregeln, jag vet fortfarande inte, ärendet pågår. Jag sitter i varje fall i rullstol.

#7
2017-11-07 22:40

Santos:
Jag lider verkligen med dig och hoppas innerligt att du blir allt bättre.

#8
2017-11-08 07:50

Om man är oskyddad trafikant så kanske man ska tänka på det och inte cykla när det är värsta snöovädret (jodå, sett det...) och man måste förutsätta att man inte är synlig för vissa andra trafikslag. Alla bilister är inte idioter, och inte alla cyklister heller. Men när jag sitter bakom ratten och styret upplever jag (eftersom jag är ett helgon och slaviskt följer alla trafikregler och aldrig gör misstag) att det finns alltför många som är helt uppslukade av sig själva och sin mobiltelefon.
Naturligtvis är det så att vi alla begår misstag. Det är bara det att det i misstagen alltid blir cyklisten som blir skadad och det är alltid bilisten som får betala och blir betraktad som skyldig. En allmän uppryckning hos både bilister och cyklister efterlyses.

#9
2017-11-08 08:44

JOCA_1, håller med om det du skriver förutom punkt 1, med cykel kommer man alltid fram även i snöoväder som i november förra året. Det tar lite längre tid bara. Andra transportslag kan stanna totalt.

#10
2017-11-12 18:00

Lawetts och Santos kommentarer leder till eftertanke.
Jag ser emellanåt bilar som gående bilister som satsar på att jag ska släppa fram dem fast det är övergångsställe. Det har aldrig varit nära att hända något, för den beredskapen har både jag och bilisten haft, men hur kan man där bakom ratten ens tänka tanken att "jag hinner nog före"?

Cyklister lever extra farligt i mörkret. De syns betydligt sämre än gående – om de saknar både reflexer och belysning.

På gc-vägar är det de gående som är de stora idioterna. De verkar totalt omedvetna om att de är trafikanter.

#11
2017-11-12 18:02

"De allvarligaste interaktionerna mellan motorfordon och cyklist inträffade i korsningar, vilket i huvudsak berodde på att bilisten inte lämnade företräde i korsningen …" Det kan vara värt att tänka på. Det är inte bara cyklister som far fram som idioter.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.