Bild
Nästa artikel
Då tar elbilarna över

Då tar elbilarna över

Nyheter

Ny prognos förutspår vilket år de elektriska fordonen kommer stå för mer än hälften av nybilsförsäljningen i Sverige.

Branschorganisationen Power Circle har släppt rapporten "Elbilsläget 2018", där de dels berättar hur situationen för elbilar och laddhybrider bilar ser ut i nuläget, och dels också vad vi kan vänta oss av utvecklingen de kommande åren.

Tillväxten 2018 var runt 50 procent för laddhybrider och elbilar och Power Circle spår att vi står inför en elbilsboom. År 2025 förväntas andelen elbilar utgöra 48 procent av nybilsförsäljningen, för att året efter, 2026, stiga till 60 procent. Försäljningen av laddhybrider förväntas nå sin topp 2025 med 38 procent av försäljningen för att sedan dala märkbart. 

Då tar elbilarna över

– Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin eller dieselbil år 2025, säger Daniel Kulin sakkunnig på Power Circle. Han fortsätter:
– Efter det så finns det ingen anledning att inte välja en elbil när du ska köpa en ny bil eftersom även driftkostnaden är lägre.

År 2030 förväntas Sverige ha 2,5 miljoner laddbara fordon. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, prognosinstitut och konsumentundersökningar.

Diskutera: Tror du att Power Circles scenario kommer att bli verklighet?

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-01-29 09:29

Mer intressant blir att veta hur begagnatpriserna på fossilbilar kommer att utvecklas de närmsta åren genom att elbilar tar över mer och mer. Efter år 2030 är det definitivt adjö till fossilbilar men hur ser vägen dit ut?

När är exempelvis det absolut sista året att som privatperson köpa en fossilbil och inte göra en allt för dålig affär och stå med svarte Petter när alla andra går över till el? Har den gränsen redan passerats eller ligger den ett, två eller fem år framåt?

#2
2019-01-29 10:22

Mattse.

Ja det är frågan? Och som är väldigt relevant.Som jag inte tror någon motorjournalist vågar svara på. Man vet nog lika mycket/lite själv ifrågan.....vem fullt frisk köper en ny dieselbil idag?

#3
2019-01-29 10:43

Ska man köpa en "fossilbil" framöver, särskilt mot slutet av 2020-talet, så bör den klara att drivas på förnybart bränsle åtminstone. Det kan vara biodiesel, etanol eller biogas. Tiden för laddhybrider ser ut att bli kort av naturliga skäl.

#4
2019-01-29 11:06

Prognosen bygger på att priserna sjunker rejält när massproduktionen tar fart. Jag kan tänka mig en elbil när den har räckvidd som en Tesla och kostar som en VW Golf. Sen mådte laddinfrastrukturen vara väl utbyggd. Alla kan inte ladda hemma på tomten. Hur det bidrar till den totala miljönyttan vet jag inte, men de lokala utsläppen minskar förstås.

#5
2019-01-29 11:25

Tror inte på elbilen om du blir beroende av dyra och osäkra nätleverantörer. Bara en liten storm kan slå ut elnätet i flera veckor, jag vill iallafall inte sitta fast hemma på gården. Driftsäkerheten lär inte bli bättre med överbelastningar mm. där nätet i framtiden kanske måste sektioneras. Men köp elbil ni och slå ett slag för miljön !

#6
2019-01-29 11:58

pinjong, var är det tänkt att du ska tanka ditt biodrivmedel efter år 2030 och framåt?

De förbränningsmotorbilar som klarar alternativa drivmedel som tillverkas nu och framöver kommer knappast att utgöra tillräckligt underlag för att hålla mackar med flytande bränsle öppna i framtiden. Till och med idag är det svårt för mackarna att få lönsamhet trots att bilparken består av 99 % bensin och dieselbilar. Efter 2030 när 70-90 % ”tankar” sina bilar hemma, på jobbet, vid affären etc får man nog köpa sitt alternativa bränsle hos någon sällsynt specialmack.

Gå inte på det här med att diverse förnybara biobränslen är framtidssäkert. Det kommer inte finnas tillräckligt underlag för att det ska satsats på i större skala för privatbilismen. Det kommer säkert att haussas av bilförsäljare och ha sin period i några år framöver men kommer till slut att bli lika långlivat som etanol-hypen.

#7
2019-01-29 12:02

Prognosen bygger på att våra politiker tar av våra skattepengar i syfte att straffa ett bättre alternativ till förmån för ett sämre.

Att mängden elbilar ökar, om än måttligt, beror inte på att de är bättre. Detta är viktigt att hålla i minne. Det beror på att staten använder våra skattepengar till att gynna dem. Tog man bort alla skatter, bonus-malus med mera så skulle det bli pinsamt tydligt hur mycket både bättre och billigare bensin- och dieselbilar är. Skattepengarna skulle dessutom då kunna användas till något betydligt vettigare (alternativt kanske sänka någon skatt, hemska tanke, och låta folk behålla lite mer av sina surt förvärvade inkomster) än att gynna dessa blodsbatterier.

.

#8
2019-01-29 12:07

Styrbjörn - glöm inte att även bensinmackar behöver el för att fungera... Tittar man t.ex. på den senaste stora översvämningskatastrofen i Japan härom året var det elen som kom tillbaka i katastrofområdet först, långt innan det fanns fungerande infrastruktur för bränsleförsörjning. Man måste även komma ihåg att bränslet måste distribueras till mackarna - medan elproduktionen går mot att bli allt mer lokal. Har man sina egna solpaneler har man inga problem att ladda sin elbil med ström från dem även om elnätet är utslaget.

#9
2019-01-29 12:20

Elbilarna är här för att stanna. Hybriderna är dock lika utdöende som fossilbilarna och dessutom snart förbjudna i de planerade miljözonerna.

MVH AL

#10
2019-01-29 12:31

Förra helgen skulle jag tanka, hann öppna tanklocket sedan gick strömmen... fick köra vidare till nästa mack.

#11
2019-01-29 12:37

Leveranskvaliteten kan vara ett problem på vissa ställen. Om nu Styrbjörn refererar till stormen Alfrida så är det den värsta sedan 1969 att drabba Upplands- och Roslagskusten, men men en sådan storm verkar ju slå till vart 50:e år.
Å andra sidan kan man se elbilens batteri som en reservdunk för hushållen när man kan mata tillbaka energi för att klara kortare strömavbrott.

Power Circle är nog inte helt fel ut i sina prognoser, acceptansen för elfordons fördelar och begränsningar är större än någonsin.

#12
2019-01-29 13:07

Stefl, jag har haft en elbil så jag vet att du ofta kommer hem med 4-5kWh kvar i tanken, och bor du inte i en storstad är du beroende av att ladda hemma. Solceller ger inte den effekten du behöver under 12h nattetid för att kunna ladda bilen, det är fakta. Är det hämtning på dagis osv. Krävs det inte mycket för att vardagslivet ska bli överjävligt med elbil. Därför gjorde jag mig av med den.

#13
2019-01-29 13:23

Styrbjörn: Det är ju en fråga om att skaffa elbil med den räckvidd som med marginal behövs för respektive familjs levnadsföhållande. Självklart, skaffar du en bil med litet batteri som precis räcker till dagens behov, ja då räcker en natts laddstrul för att det ska bli kämpigt. Men tror de flesta nu när det kommit elbilar med större batterier med tänker att de köper/skaffar bil efter behovet med lite marginal. Sen är det utan tvekan så att för att elbilslivet ska bli smidigt och mindre krångligt är det nästan en förutsättning att kunna ladda hemma.

#14
2019-01-29 14:23

Styrbjörn, jag säger inte emot dig - men om du kommer hem med 4 liter soppa i tanken, planerar att tanka nästa morgon och det då visar sig att macken har strömavbrott ligger du rimligen lika risigt till om nästa mack ligger 5 mil bort...
Det finns alltid worst-case-scenarion som kommer att ställa till det oavsett vilken lösning man har. Idag har man kanske en reservdunk i bilen eller hemma i garaget - i framtiden antar jag att man kommer att ha någon form av batteribackup för att klara kortare strömavbrott, och kan sedan bilarna mata ström tillbaka till nätet utgör de ju också en slags buffert för elförsörjningen.
Jag tror helt enkelt vi kommer att tänka på ett annat sätt kring energiförsörjning om 10-15 år än vad vi gör idag.

#15
2019-01-29 14:43

@Mattse: Även om försäljningen av nya fossilbilar upphör 2030 så försvinner inte den befintliga bilparken. Det behövs fortfarande bränsle och service minst 15 år efter 2030 men förmodligen längre. Fordon som kommer från utlandet måste kunna tanka och sedan har vi båtar, motorcyklar, lastbilar, entreprenadmaskiner, snöskotrar, veteranbilar etc som behöver bränsle.

Med detta sagt så är förnybara bränslen att föredra framför fossila om vi ska klara att minska våra koldioxidutsläpp. Därför menar jag att den sista "fossilbilen" man köper borde vara en som klarar biobränslen.

#16
2019-01-29 15:02

Det som kan motivera en större andel elfordon är att de har högre verkningsgrad. På så vis kan vi få ut fler mil i relation till energimängden. Det skapar i sin tur utrymme för en alternativ användning av fossil energi på annat håll i världen som möjliggör en ökad global levnadsstandard.

Miljöargumentet (utifrån ett globalt perspektiv) för elfordon är däremot urvattnat. Det torde alltså vara marginellt.

MVH AL

#17
2019-01-29 17:53

@A.L: Om ingen längre tillverkar fossil teknik så finns det ingen anledningen att utvinna nya fossila bränslekällor. Vi börjar skönja slutet för den fossila eran. Det som diskuteras är hur övergången ser ut, inte om den kommer.

#18
2019-01-29 16:01

Vad händer i de oljeproducerande länderna, när omvärlden inte behöver deras produkter längre? Norge har sparat sina oljepengar för denna framtid som kommer, men övriga oljeländer? De får nog börja driva sina kameler igen, och vi kommer inte längre att bry oss om dem...

#19
2019-01-29 17:13

40-tal, oljeländerna har investerat sina pengar i många industrier runt om i världen, så stålar finns det. Visserligen bundet kapital men ändå. Annars har du väl rätt, tillbaks till kamelerna. Om de inte börja tillverka något annat intressant.

#20
2019-01-29 17:54

pinjong. Det beror väl i och för sig på vilken tidshorisont man utgår från men om man utgår från prognosen som IEA gjort kommer den fossila energin vara oförändrad fram till 2040 (med reservation för kol som väntas mattas något). De alternativa källorna kommer förstås att öka - och det ganska snabbt. Men de ersätter inte utan kompletterar ett allt högre energibehov.

Hur det sedan ser ut efter år 2040 är däremot svårare att spekulera om. Osäkerheterna i sådana här underlag är ofta mycket stora (och faktum är att det finns en väldigt enkel orsak till att inga prognoser träffar rätt).

MVH AL

#21
2019-01-29 18:06

Det kommer gå mycket snabbare än det här diagrammet visar. Senast slutet av 2020 kommer vi vara nära 50%. Det kan ske redan i slutet av 2019 om det kommer fler skattelättnader och bidrag. Norge är redan där. När folk förstår hur värdelösa bensin och dieselbilar blir framöver så kommer ingen att köpa dem. Däremot kommer det säkert gå att leasa men frågan är hur ekonomiskt lönsamt det blir när bensin och dieselbilarna får låga restvärden.

#22
2019-01-29 19:28

Solpaneler fungerar inte om elnätet fallerar.
Det behövs till styrutrustningen.

#23
2019-01-29 19:28

Solpaneler fungerar inte om elnätet fallerar.
Det behövs till styrutrustningen.

#24
2019-01-29 19:28

Solpaneler fungerar inte om elnätet fallerar.
Det behövs till styrutrustningen.

#25
2019-01-29 19:28

Solpaneler fungerar inte om elnätet fallerar.
Det behövs till styrutrustningen.

#26
2019-01-29 19:29

Jag har visst börjat stamma...

#27
2019-01-29 19:47

Någon skrev att elbilar är här för att stanna. Jag håller med. Elbilen bör stanna hos bilförsäljaren.

#28
2019-01-29 22:28

@ Dimsynt - jo det är självklart att elbilar är bättre! Ingen människa vid sina sinnens fulla bruk köper fossilbil om man har råd med elbil. Varför tror du annars så många är beredda att hosta upp hiskeliga summor för en Tesla? När elbilarna sjunker i pris och närmar sig fossilbilarna kommer fossilbilar bli helt osäljbara.

#29
2019-01-31 09:01

Raywave. Bättre? Har du aldrig provat att leva med en elbil? Prisen på Teslorna har inget med att vara bättre att göra, för det är dom absolut inte, det har med att visa status. Samma folket som alltid har nyaste mobilen och snygga nya kläderna.

Värdetappet på elbilarna ser ut till att bli lite annorlunda än ICE. Dom håller lite bättre på värdet i början och när dom inte har någon heltäckande garanti längre, då är det dom som blir helt osäljbara. Någon tar självklart risken helt tills det blir känd hur stor buffert man måste ha. Det blir sagt att elbilar har så få delar och inget pajar, men jag har aldrig varit mer på verkstan med min i förhållande till dom 41 andra bilarna jag har haft. Det ska hålla hårt före det kommer en el eller hybridbil hit igen. Problem har jag inte brukt för.

#30
2019-01-31 14:50

@GTS. Var har du för märke/modell?

#31
2019-02-01 17:39

Har det gjorts nån beräkning om hur elförsörjningen skall räcka till för förmodade antal El bilar. Bussar. Lastbilar? Jag tror... att antalet privatägda bilar kommer att minska betydligt. Eftersom man kan enkelt anropa en elbil via mobilen. Den kommer att rulla mycket mer än dagens bilar. Därmed nyttjas dess kapacitet mycket mer. Några taxi, buss, lastbils förare kommer inte att behövas. Sen kan jag tänka mig att det kommer säkert huliganer att vilja smutsa ner eller förstöra inredningen. MEN! Vid minsta tendenser stannar bilen och alla dörrar låses! Polis tillkallas och de skylldiga omhändertas.

#32
2019-02-02 10:39

Det kommer inte att finnas infrastruktur eller el för att ladda alla elbilar i närtid. Även om vi importerar kolkraft, vilket vi gjorde vid första köldknäppen för en dryg månad sedan, finns inte kapacitet i ledningar och ställverk i riket. Landet är dimensionerat för 8 miljoner människor som kör fossilbil i huvudsak. Betänk även att fler och fler fullt fungerande svenska, fossilfria, kärnkraftverk stängs i förtid innan den tekniska livslängden uppnåtts. Finland bygger 2 nya reaktorer som dessutom kan drivas med vårt kärnavfall. Nej detta går hand i hand med den klimatalarmism som breder ut sej i framför allt Sverige. Det verkliga skälet till skådespelet vi bevittnar nu är på en helt annan nivå än miljön.

#33
2019-02-02 11:10

ledningar kan byggas om o byggs om det kan ev bli lokala problem i en Övergångsfas men det är att räkna med i ett teknologi skifte
Den största andel laddning sker på natten under lågtariff där elen är billig och i överflöd så problemen i Sverige är inte gigantiska

#34
2019-02-02 11:30

När svenska kärnkraftsreaktorer börjar avvecklas, av ålderskäl och kanske också på grund av dålig lönsamhet, kommer elen inte alltid att räcka till, säger Erik Ek. Kalla vinterdagar blir det risk för elbrist och svenska kraftnät kommer i så fall att släcka ner delar av Sverige.

– Då får man koppla bort delar av förbrukningen, säger Erik Ek.

Så risken finns att delar av Sverige blir mörklagda, om sju, åtta, nio, tio år, om ett antal reaktorer stängs. Den risken finns?

– O, ja.

Vindkraften i Sverige producerar visserligen mycket el sett över ett år, men under de kalla perioder när elbehovet är som störst visar svenska kraftnäts statistik att vindkraftens bidrag är litet.

– Det går heller inte att lita till import av el eftersom flera andra länder har den strategin, att importera el under perioder med lite vind. Politikerna i Sverige säger samma sak, att vi ska förlita oss mer på import i framtiden. Om det är flera länder som har samma strategi så blir det ett ganska brutalt uppvaknande, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Sven Börjesson

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6042728

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.