Bild
Nästa artikel
Över 480.000 nya VW Golf registrerades i Europa förra året.
Över 480.000 nya VW Golf registrerades i Europa förra året.

Årtiondets lägsta andel diesel

Nyheter

Förra året var 43,7 procent av de nya bilarna i Europa dieseldrivna. Och vanligaste modellen 2017 blev Volkswagen Golf.

Analysföretaget Jato har sammanställt registreringarna av nya bilar i Europa för 2017. Mellan januari och december förra året tillkom 15,57 miljoner nya bilar i Europa, en ökning med 3,1 procent jämfört med 2016.

Dieseln tappade marknadsandelar: 6,76 miljoner av de inregistrerade bilarna var dieseldrivna och det är en minskning med nästan 8 procent. Andelen bensinbilar blev istället större och ökade med mer än 10 procent. Alternativa drivkällor, som hybrider, laddhybrider och elbilar stod för 4,8 procent av nyregistreringarna.

 

Årtiondets lägsta andel diesel

Andra saker som går att utläsa av Jatos siffror är att suvarna går fortsatt framåt. Över 4,5 miljoner suvar tillkom förra året, vilket är en rekordhög siffra. Nästan var tredje nyregistrerad europeisk bil var en suv.

Jato har också listat populäraste bilmodell i segment. Bland suvarna blev Nissan Qashqai vanligast i registreringarna. Volkswagen Golf blev populäraste C-segmentsbil och i mellanklassen var Volkswagen Passat mest förekommande. Volkswagen blev största biltillverkare, följd av Renault och Ford. C-HR och Ignis gav Toyota och Suzuki draghjälp och biltillverkarna ökade sina volymer med 13 procent och 21 procent.

Vanligaste bilen i Europa totalt 2017 blev Volkswagen Golf, följd av Renault Clio och Volkswagen Polo.

Diskutera: Vad tycker du om statistiken?   

Årtiondets lägsta andel diesel
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-01-31 13:24

Det som slog mig mest att modellerna som såldes mest, speciellt de mindre bilarna säljs knappt i Sverige. Tex Fiesta, corsa, polo, clio osv..

#2
2018-01-31 13:48

Kontinentaleuropeerna är fler och kör mindre bilar :) Strax är TCO lägre för laddhybrider/elbilar och då händer det fort. Äntligen! (Total cost of ownership)

#3
2018-01-31 14:24

Ja det var väl väntat att politiker och medias vilseledande retorik får effekt till slut.
Folket är förlorarna!

#4
2018-01-31 14:48

Vore bättre om alla behöll sin gamla bil och drivmedel chockhöjs.. det skulle ha effekt på utsläpp och miljön... Men det skulle även vara en katastrof för oss som är beroende av bilen..

#5
1
2018-01-31 19:15

Det värsta är att det tar så lång tid innan alla dieslar är utskrotade.

#6
2018-01-31 19:39

Diesel är gött! Luktar härligt med. /Bmwpower

#7
2018-01-31 20:18

Det är verkligen illa att dieselandelen sjunker med tanke på att det är främst / enkom dieselns förtjänst att man har kunnat kapa koldioxidutsläppen på ett effektivt och snabbt sätt eftersom den förnybara andelen i dieselbränslet är betydligt högre än i bensinen samt att man framgent kan påskynda övergången än snabbare med dieselbränslet jämfört med bensinen.

#8
2018-01-31 21:35

"Andra saker som går att utläsa av Jatos siffror är att suvarna går fortsatt framåt. Över 4,5 miljoner suvar tillkom förra året, vilket är en rekordhög siffra. Nästan var tredje nyregistrerad europeisk bil var en suv."

Detta är mycket sorlig läsning, i en tid då bränslebesparing och minskade utsläpp borde vara av högsta betydelse.

#9
2018-01-31 23:14

Stoor, hur skulle vi kunna sänka utsläppen med diesel...snälla berätta? Det som hände var att först började man köpa fyrhjulsdrift (typ Audi Quattro) för att senare börja köpa SUV med fyrhjulsdrift. Blev det bättre tycker du? Jag erkänner att vi kunnat sänka utsläppen ganska mycket om vi använt diesel på vanliga bilar i Astra storlek, svar JA. Men dieselns fördelar slösades iväg på fyrhjulsdrift och SUV och därför blev det knappast någon sänkning av utsläppen, kanske de till och med ökade lite...

#10
2018-01-31 23:26

Vargen. Utsläppen av koldioxid sjunker de facto. Bara mellan år 2015 och 2016 -3%. Detta trots att trafikarbetet slog alla rekord under 2016. Vi körde 4.4% mer ( jmfr med 2014)men släppte ut 3% mindre koldioxid. Enligt Naturvårdsverket beror det på den högre andelen diesel.

Så när skall Vargen öppna ögonen en och sluta hålla för öronen? Diesel är ett betydligt bättre val än vilken bensinbil som helst. Den är bränslesnålare och renare.

MVH AL

#11
2018-02-01 01:00

Vargen skall få lite siffror så han lättare förstår dieseln enorma styrka.

År 2007 körde de svenska personbilarna 63355 miljoner kilometer och släppte ut 12.7 miljoner ton koldioxid. Den största andelen (över 80%) av trafikarbetet skedde då med bensindrift.

År 2016 körde de svenska personbilarna 67355 miljoner kilometer och släppte ut 10.3 miljoner ton koldioxid. Nu är andelen diesel mer än 40%.

År 2007 släppte alltså personbilarna ut 23% mer koldioxid, trots att de körde mindre, eller 6 procent kortare sträcka. Räknar man om det i relation till det högre trafikarbetet har utsläppen från personbilarna sjunkit med över 30% i jämförelse med 2007. Förklaringen till sänkningen heter diesel.

Så när Vargen ondgör sig över dieseln talar han inte bara emot sig själv och Naturvårdsverkets och SCB:s underlag. Han bidrar till att koldioxidutsläppen ökar.

Undra om det var syftet?

MVH AL

#12
2018-02-01 07:09

Och hur mycket NOx släpptes ut under 2007?

#13
2018-02-01 07:16

Vargen:
Tänk efter innan du skriver. Vad tror du hade hänt med co2 utsläppen om bilköparna skulle välja en bensindriven SUV istället för en dom körs på diesel? Oavsett bilstorlek, modell, märke etc ska man tveklöst välja en dieselmotor istället för en bensinare därför att dels förbrukar dieselmotorn ca 20 - 30% mindre bränsle och dels innehåller standarddieseln upp till 50% biobränsle. HVO100 som kan köras i ALLA dieselmotorer innehåller 100% biobränsle kapar co2 utsläppen med runt 90% och Noxutdläppen med ytterligare 10%. Numera har alltfler, tex Volvo, dieselmotorer med SCR katalysatorer och AdBlue som nästan helt eliminerar Noxutsläppen på ett så effektivt sätt att den är betydligt klimatsmartare än bensinmotorn. - - - - Därför ska man kraftigt ÖKA andelen dieselmotorer.

#14
2018-02-01 07:19

Varför säljer Volvo såååå dåligt, speciellt SUVar?
Av 300 630 bilar är 75 506 sålda i Sverige, 25%

#15
2018-02-01 07:37

@Hackenbush #12, ungefär 75000 ton 2007 jmfr med ca 49000 ton 2017.

#16
2018-02-01 09:01

A. L, skillnaden mellan dig och mig är att jag tror lastbilar minskade sina utsläpp, inte personbilar. Om man har lite sunt förnuft kör man inte runt i en SUV som drar en liter per mil bensin? Men visst, kanske Volvo ägare inte märker något... 240 drog lika mycket, och nästan alla efterkommande modeller också!? Hahaha...

#17
2018-02-01 09:35

Vargen. De siffror som jag redovisar -hämtade från Naturvårdsverkets djupgående rapport om växthusgaser (som jag rekommenderar Vargen att läsa) - handlar om personbilar. Körsträckorna - hämtade från Trafikanalys redovisning - bygger även de på personbilarna. Lastbilarna har ett eget underlag. Jag får redovisa det vid senare tillfällen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, och det understryks också särskilt i ovan nämnda rapport. Diesel ger minskade utsläpp av växthusgaser - det som Vargen tycker är viktigast av allt. Varför han däremot argumenterar emot den lösning som både rent potentiellt som reellt (i verkligheten) ger minskade utsläpp får Vargen själv förklara.

Om vi sedan skall prata om skillnader mellan oss två så yttrar de sig mest i att Vargen skriver utifrån en ideologisk grund, medan jag försöker utgå från vetenskap och empiriska mätningar. Det är därför vi nog inte riktigt förstår varandra - eftersom det ideologiska perspektivet inte överensstämmer med det vetenskapliga förhållningssättet.

MVH AL

#18
2018-02-01 11:03

När det sedan kommer till utsläppen från lastbilar så släppte godstransporterna ut 4.7 miljoner ton koldioxid år 2016. Det fördelas på 3.3 miljoner ton för tung trafik och 1.4 miljoner ton på lätta lastbilar.

Båda grupperna visar på ökade tal i jämförelse med 1990, exempelvis +11% för de tunga lastbilarna kopplat till ett högre transportarbete. I samband med ökat bioinnehåll i dieseln har dock trenden brutits och nu sjunker utsläppen också från godstransporterna - trots att de kör mer.

Så nej Vargen. Personbilarna sjunkande utsläpp beror inte på att lastbilarna fått bättre reningsteknik (av andra komponenter), utan förklaras av att personbilarna i högre grad drivs av diesel.

Är det verkligen inte hög tid att du läser på nu Vargen istället för att sprida en massa ogrundade uppgifter i varenda tråd?

MVH AL

#19
2018-02-01 19:22

På naturvårdsverkets hemsida står inget om uppdelning på trafikslag, alla buntas ihop till samma. Det enda man kan läsa ut är att det står "Utsläppen från personbilar var 19 procent lägre år 2016 jämfört med 1990.". Wow, som det vore speciellt mycket? Vidare läser man på deras sida:
"Från början av 1990 och fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Trafiken har sedan fortsatt att öka vilket kräver mycket energi. I takt med att allt mer biobränsle blandas in i det bränsle som tankas har utsläppen dock inte ökat i takt med trafiken. Energieffektivisering bidrar till att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från enskilda fordon men omställningen av fordonsparken behöver gå fortare om trafiken som helhet inte ska öka utsläppen."

Så nä A.L, du tolkar saker fel och din tro på att diesel är något som fixar utsläppen kan du glömma. Folk köpte dessutom SUV och andra bilar som kräver mer energi. Det som hände med Diesel, är som jag sagt innan ... vinsten käkas upp direkt genom att folk kör SUV. Ett slags "nollsummespel" när det kommer till utsläpp.

Så snälla lägg ner, och förstå att vi kunde minskat utsläppen rejält om dessa SUV's och tyngre bilar (typ Volvo) hade skippats. Allt är relativt!

#20
2018-02-01 20:15

Vargen läser uppenbarligen inte vad jag skriver. I rapporten "Fördjupad analys av svensk klimatstatstik 2017" som finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/67..., (ett underlag som Vargen borde kunna på sina fem fingrar) kan alla de som är intresserade av utsläpp från olika sektorer och trafikslag själva ta reda på fakta (istället för att tycka och tro)

Där kan man, på sidan 56 och framåt (så Vargen slipper läsa hela publikationen) läsa det som jag har redogjort för i denna tråd. Utsläppen sjunker (med 20% sedan år 2007) till följd av högre andel diesel istället för bensin, höjd andel biobränslen och energieffektivisering. Det står där ordagrant - även om det uppenbarligen inte är lätt för vissa skygglappsförsedda skribenter att ta till sig det.

Att Vargen väljer att blunda för denna information (den stämmer ju inte in på hans normativa uppfattning) får väl nu anses vederlagt. I min värld diskvalificerar man sig från alla former av seriös debatt och urholkar sin trovärdighet när man av rent dogmatiska skäl inte kan öppna en enkel rapport och diskutera och ta till sig dess innehåll på ett vettigt sätt. Läs på nu Vargen!!!

MVH AL

#21
2018-02-01 20:19

Och Vargen..Körsträckorna finns angivna (som jag också skrev ovan) hos Trafikanalys.

Där kan man läsa hur mycket vi kör och med vad. Vi kör alltså mer än någonsin och ändå sjunkers utsläppen av koldioxid.

https://www.trafa.se/vagtrafik/trafikarbete/

MVH AL

#22
2018-02-02 00:14

Det utbredda användandet av Suv, gör att minskningen av fossilt koldioxid och energianvändningen går onödigt långsamt. En tung bil med hög markfrigång, stor hjul och sämre aerodynamik, kräver helt enkelt mer energi och resurser både vid tillverkning och vid användande än en mer normal bil. Att det finns förnyelsebar diesel som HVO att tanka i sin Suv, är därför en klen tröst. Trenden med Suv ligger helt fel i tiden.

#23
2018-02-02 00:52

John. Ja tycker man inte att vi skall åka i stora bilar utan istället mindre förstår jag det argumentet bättre. Bilarna växer ju allt mer på både bredden och längden i takt med de ökande kund- och säkerhetskraven. En sådan norm får man gärna sprida om man tycker det är viktigare än exempelvis lägre trafikdödlighet och komfort.

Men det är en annan diskussion. En dieseldriven bil har fortfarande en högre systemverkningsgrad och lägre utsläpp av koldioxid än bensinvarianten (allt annat lika). Det är både en ingenjörsmässigt som empiriskt väl grundad slutsats.

Det är också det som förklarar varför de svenska personbilarna utsläpp sjunker. Vi åker diesel istället för bensin.

MVH AL

#24
2018-02-02 01:36

De svenska personbilarnas utsläpp skulle sjunka ännu mer och snabbare om man tog drivlinan som används i en Suv och istället stoppade den i en "vanlig" bil. Suv är redan på ritbordet designad med påtagliga fysiska handikapp/ nackdelar som negativt påverkar bränsleförbrukningen och utsläppen.

#25
2018-02-02 09:13

@john2008, varför är hvo och syntetisk diesel en klen tröst och hur mycket skulle utsläppen av fossil co2 gå ned om förarna av SUV i stället körde en ”normal bil”?

#26
2018-02-02 11:20

Låt oss sätta saker i perspektiv. Av växthusgaserna har koldioxid i dagsläget en koncentration på runt 0,04% i atmosfären. Av dessa anser vissa att 0,01 procentenhet har människan gjort sig skyldig till. Av dessa kommer ca 14% från transporter.
0,0014% av växthusgaserna i atmosfären är alltså koldioxid från transporter. Av dessa kommer en bråkdel från privatbilismen. Av privatbilarna är en bråkdel SUV'ar. SUV'ar drar kanske 10% mer än en vanlig bil ... Ja, jag orkar inte fortsätta, men den vinst och eventuellt påstådd effekt av att SUV-förare skulle köra vanlig personbil i stället är i paritet med att man minskar höjningen av havsnivån genom att inte kissa i vattnet när man simmar utanför Dalarö i sommar ...

#27
2018-02-02 11:52

Ja sila mygg och svälja kameler är inte ett dugg ovanligt här i trådarna.

MVH AL

#28
2018-02-02 13:49

Hur går det Styggavargen? Har du läst på än eller tänker du göra som vanligt, d.v.s försvinna iväg och upprepa din desinformation i en ny tråd?

MVH AL

MVH AL

#29
2018-02-03 14:48

När det på sina håll är kallare än -11 grader kör väl dessutom alla Volvo med scr orenat?
Eller hur fungerar det med att tina Adbluesoppan på exvis en V90 med denna Adblueteknik?
Fryser gör denna kemikalie tydligen vid elva minusgrader, rening uteblir helt vid dessa temperaturer verkar det som.
Kanske kan någon länka till relevant teknisk info?

#30
2018-02-04 10:05

@Reinhard, ja när det är kallt så funkar inte adblue innan tanken värmts upp precis som att katalysatorn inte heller fungerar innan den blivit varm.
Att ICE-bilar är smutsigare när de är kalla kan väl knappast komma som en nyhet?

#31
2018-02-04 10:14

Swemba,katalysatorn på en bensinare blir allt varm och funktionsduglig snabbt oavsett -11 utetemp.
När tinar adbluesystemet upp så att Volvodieseln ej kör helt utan avgasrening,om alls vid väderlek som vi har i detta nu.
Kan du vara snäll att länka relevant information,jag hittar ingen info.
Har man kanske överseende från myndighetshåll att dessa dieslar kör helt orenat i vissa väderlekar.
Honda har tekniken som då kanske fungerar även i kyla.
Intressant är det.

#32
2018-02-04 17:25

@Reinhard, Vad pratar du om "helt utan avgasrening"? AdBlue tar bara hand om NOx. I övrigt har man EGR, katalysator och partikelfilter. För att AdBlue ska genomfrysa krävs det betydligt lägre temperaturer än -11 och det tar lång tid. Tanken är stor och vätskan fryser utifrån och in där insugsröret sitter. Vätskan värms dessutom och håller högre temp när du kliver ur bilen. I praktiken är detta ett icke-problem så länge bilen inte står i dagar. Hur snabbt AdBlue värms upp till flytande de få tillfällen den ändock fryst vet jag inte, men det lär inte ta speciellt lång tid då den blir flytande redan vid -11. En katalysator behöver uppnå 300 grader för att fungera och är det rejält kallt tar det tid även för den.

#33
2018-02-04 22:09

Jaja,felskrivet av mej,underförstått är det ju just noxreningen jag fiskar efter.
Vart kan du hitta detta du säger om funktionen, vid just temperaturer under Adbluevätskans fryspunkt.
Jag misstänker att reningen är satt ur spel på många fordon under lång tid med just vårat kalla klimat.
Så länka gärna som sagt det som bevisar att kyla och adblue fungerar med Volvos tekniska lösning,jag hittar nada...

#34
2018-02-05 07:54

Du får väl kolla någon sprängskiss eller reservdelslista. Behållaren har värmare på alla EURO6-bilar, så vitt jag vet. Att initialt få fram de få droppar som krävs för att systemet ska fungera kan inte ta lång tid om det nu genomfryst. Det kan ta upp till 5 minuter för en katalysator att nå den arbetstemperatur som krävs. Jag tror inte det tar längre tid att smälta några centiliter urea.

#35
2018-02-05 10:39

”Men för nya dieseldrivna personbilar är bilden en annan, enligt TØI.Testade i en körcykel som motsvarar verklig stadstrafik släpper bilarna ut omkring fyra gånger så mycket NOx än gränsvärdet för typgodkännande enligt Euro 6-kraven. Vid prov i kyla är utsläppen upp till tolv gånger så höga som gränsvärdet.”
https://www.bussmagasinet.se/2015/04/nya-dieselbilar-varre-miljobovar-an...
Med dieselmotorers stora luftöverskott och låga belastning vid tätortskörning så fungerar inte avgasreningen som tänkt vilket medför de mycket höga utsläppen tydligen.

#36
2018-02-05 15:03

@PREVIA, har vi inte varit igenom detta redan? Tillverkarna testar och certifierar efter NEDC. Att man får andra värden om man mäter efter en annan körcykel är inte direkt konstigt, eller hur?. Det konstiga är att media enbart fokuserar på diesel.
Hur mycket mer än gränsvärdena släpper en bensinbil ut när de körs i praktiken? Och hur mycket mer släpper de ut vid kyla?

#37
2018-02-05 15:42

Får kolla med en mekare om man kan få svar då,men att systemet är satt ur spel vid kyla verkar vara standard med just ureas fryspunkt.
Sedan måste det till mer än droppar,cirkulationspumpen kan knappast tillåtas pumpa om det visar sig vara "för" låg temp på relevant punkt, i exvis AdBlue tanken.
Gissningar...men fakta är fryspunkten.
Bussar kan man nog anta har bättre reningsverkningsgrad/tillgänglighet än personbilar,dessutom står ofta bussar parkerade med värme inkopplat ,så ingen fryst AdBlue där.

#38
2018-02-05 20:34

Redan vid minusgrader påstods det (av EN mekaniker,märk väl en..)att Volvos rening av nox är satt ur spel,RDE är tydligen något som kommer att" brys om" först 2020.
Sant eller ej,info är svårfunnen online iaf.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.