Bild
Nästa artikel

Körkortsfrågor: Rätta svar

Här hittar du alla rätta svar till Vi Bilägares körkortstest.

Körkortsfrågor: 1-4

Fråga 1: D
Kommentar: Vägmärket är ett ”Områdesmärke”, Det kan förses med andra förbudsmärken än det som finns på bilden. Principen för ett områdesmärke är att man enkelt kan meddela ett förbud för ett helt område. Förbudet gäller från märket tills man passerat ett slutmärke.

Områdesmärket på bilden förbjuder parkering. Parkeringsförbud betyder att det är förbjudet att stanna för något annat ändamål än passagerares av- och påstigning eller för av- och pålastning av gods.

Fråga 2: A
Kommentar: Så här sker signalväxlingen:

Rött ljus: Stopp. Fordon får inte passera stopplinje eller om sådan saknas, signalen.
Gult ljus: Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.
Rött och gult ljus: Stopp. Växling till grön signal är omedelbart förestående.
Grönt ljus: Fordon får fortsätta framåt.


Fråga 3: C
Kommentar: Dimljus får aldrig användas tillsammans med varsel- eller  halvljus. Dimljuset får dock användas istället för halvljus i klart dagsljus och i mörker, men då bara om det råder dimma eller kraftig nederbörd.

Fråga 4: B
Kommentar: Dieselmotorn har klart lägre bränsleförbrukning än de övriga motorerna, och därmed också lägre utsläpp av skadliga avgaser. Dieselmotorn släpper ut en större mängd av sot och partiklar. Moderna dieselmotorer är dock, i allmänhet, försedda med partikelfilter som renar från dessa utsläpp.

Körkortsfrågor: 5-8

Fråga 5: C
Kommentar: Stannande- och parkeringsförbud råder i en vägkorsning samt tio meter före och efter den. Vid trevägskorsningar gäller samma förbud på den anslutningsfria sidan av korsningen.

Fråga 6: B
Kommentar: Ibland kan det hända att man får motstridiga besked av regler och anvisningar. Då gäller den här ordningen:

1. Polismans tecken.
2. Trafiksignaler.
3. Vägmärken och vägmarkeringar.
4. Trafikregler.

Fråga 7: B
Kommentar: Om man kör i fjälltrakter händer det ofta att man kör i långa, branta nedförsbackar. Då finns det risk för att bromsarna överhettas. Det sker om man enbart använder bromsen för att få ned farten. Därför bör man i utförsbackar välja så låg växel att motorn  bromsar bilen.

Fråga 8: B
Kommentar: Största riskerna med fartblindhet uppkommer när man ska göra avfart från motorvägen. Man har under körningen på motorvägen ”vant” sig vid den höga hastigheten. När man gör inbromsningen på fartminskningssträckan är risken stor att man bromsar för lite för att klara de kurvor som oftast finns vid trafikplatserna. Risken elimineras lätt genom att titta på hastighetsmätaren.

Körkortsfrågor: 9-12

Fråga 9:  A

Kommentar: En heldragen, gul kantlinje betyder att det är förbjudet att stanna och parkera där linjen finns. Man får enbart stanna för att undvika fara eller om det föranleds av trafikförhållandena.

Fråga 10: C
Kommentar: Märket sätts upp för att tala om att mötande trafik har väjningsplikt. Ofta sätts det upp på en vägsträcka som har hinder på vägen så att bara ett körfält återstår. I andra ändan av vägsträckan finns förbudsmärket ”Väjningsplikt mot mötande fordon”. Möte får ske på sträckan om det kan göras utan risk till exempel möte mellan smala fordon.

Fråga 11: A
Kommentar: Vägrenen ska användas av:

» Gående, cyklister, mopedister (klass II) när gång- och cykelbana saknas.
» Mopedister (klass I) så kallad EU-moped.
» Förare av fordon som inte kan eller får köras fortare än 40 km/tim.
» Andra fordonsförare får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta framkomligheten.

Fråga 12: C
Kommentar: Bilens elektriska enheter är försedda med säkringar för att skydda mot brand om det blir kortslutning. Om någon av enheterna skulle sluta fungera, kontrollera först säkringarna.

Körkortsfrågor: 13-16

Fråga 13: C

Kommentar: Omkörning av fordon (även tvåhjuliga) är förbjuden strax före och på obevakade övergångsställen. Det är den enda orsaken till förbud mot omkörning på bild 1.  Om den omkörda förarens fart är måttlig, vilken den bör vara med tanke på situationen, skulle omkörningen hinna utföras med hjälp av den sikt som finns fram till kurvan. Utfarten utgör inget hinder efter att det klart framgår att de som kommer på utfarten har väjningsplikt (utfartsregeln).

Fråga 14: C
Kommentar: Omkörning ska ske till vänster i denna situation. Och det gäller att göra föraren av den vita bilen uppmärksam på att du vill passera. Det gör du bäst genom ett lugnt uppträdande eftersom det annars lätt skapas aggressioner som kan leda till olyckor i trafiken. I de flesta fall behöver man inte vidta någon annan åtgärd än att lugnt vänta på att den hindrande föraren upptäcker situationen och flyttar sig. Om inte det sker får du lägga dig bakom, men på så långt avstånd att du inte skapar aggressioner och därmed större olycksrisker. Du kan kanske blinka lite med ljuset för att understryka din önskan att få passera.

Fråga 15: D
Kommentar: Reglerna får tolkas så att man får använda varningsblinkern för att varna andra trafikanter om man i en nödsituation tvingats stanna på en plats där man utgör fara eller hinder för övrig trafik. Ett exempel kan vara motorhaveri. Blinkern får också användas om man tvingas köra på ett från övriga trafikanter avvikande sätt, till exempel köra mycket långsamt på en snabbt trafikerad väg. Du får inte använda varningsblinken för att ”legalisera” en hindrande eller  farlig eller på annat sätt olaglig uppställning av ditt fordon.

Fråga 16: C
Kommentar: På platser där stannande- och parkeringsförbud råder får du endast stanna om trafiksituationen kräver det eller för att undvika fara. Du får inte ens stanna för passagerares av- eller påstigning eller för av- eller pålastning av gods.

Taggar:

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.