Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

Alla våra biltillverkares "experter" vet säkert betydligt mera än vi som skriver här men det innebär inte att dom agerar efter den vetskapen. Och vad dom säger idag är ofta såpass allmänt sagt att det inte innebär att dom kan säga motsatsen om ett par år så vad t ex Volvos utsaga verkligen kommer att betyda har vi ingen aning om - som jag tidigare påpekat. Tro inte på alla budskap som företrädare ifrån bilindustrin säger vid olika tillfällen för deras övergripande mål är hela tiden att tjäna så mycket pengar som möjligt och detta agerar dom hela tiden efter.

Volvo skulle ju faktiskt kunna avsluta sin dieselmotorproduktion idag om de tog Shogun på orden om utsläppens omfattning och skadeverkan. Men istället har de precis infört bättre katalytisk rening. Tyska biltillverkare har redan idag dieselmotorer som har samma NOx-nivå som bensinmotorer - eller bättre.

Ingen tvekar om att bilindustrin går mot ökad elektrifiering men dieselmotorn kan komma att användas länge beroende på att det sker en utveckling av nya bränslen, t ex e-diesel, som med effektivare rening åstadkommer en övergångstid. Man måste vara realist och inse att övergången kommer att ske stegvis och inte så abrupt som Shogun tycks tro.

6.15

Det är naivt att tro att dieselmotorn kommer att försvinna snart, all infrastruktur är ju beroende av dieselmotorer i överskådlig framtid.
Men kraven på minskning av skadliga utsläpp kommer att öka och kräva allt mer omfattande reningsteknik, men detta kommer att gälla även motorer drivna av andra bränslen.

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Hackenbush wrote:
Shogun wrote: Vi kan nog förutsätta att Volvo vet mer än skribenter på detta forum som låtsas veta mer än de egentligen vet.

Så sant så sant.

Som man känner andra känner man sig själv ..
Varken du eller Shogun har den blekaste aning om vad vi andra som skriver här har för utbildning, bakgrund och yrke.

Swemba wrote:
Hackenbush wrote:Shogun wrote: Vi kan nog förutsätta att Volvo vet mer än skribenter på detta forum som låtsas veta mer än de egentligen vet.
Så sant så sant.
Som man känner andra känner man sig själv ..
Varken du eller Shogun har den blekaste aning om vad vi andra som skriver här har för utbildning, bakgrund och yrke.

Fortsatt så vet Volvo och bilindustrin mer än skribenter här. Även de som fattar beslut tillsammans med bilindustrin inom EU om hårdare krav på utsläpp främst nox utsläpp. Det är därför man vill ha bort diesel från städerna. Inte alls svårt att förstå. Även om dieselbilsägare här gör allt för att försvara sin telningar.......och låtsas veta mer än alla andra som är experter på området, men dessa tar inte jag på så stort allvar, de blundar för det mesta vad gäller klimatet etc. Framtiden tillhör hybrider i olika utföranden, elbilar i olika utföranden som drivs batterier och andra med bränsleceller. Enligt Toyota är de motorerna som drivs av fossilabränslen helt borta till 2050.

http://teknikensvarld.se/toyota-forbranningsmotorns-dagar-ar-raknade-552051/

Nu skriver jag en sanning som nästan alla har svårt att ta till sig.
Oavsett bränsle, måste vi se till att göra bilen effektivare. För att nå dit går det inte att bygga dem tyngre och större för varje generation. Detta är fundamentalt, och speciellt i dessa tider med ökande befolkning och där fler har råd att köra en bil. Jag tror något stort måste ske, att sitta själv och köra till och från jobbet i en två ton tung bil kommer inte att fungera i längden. I detta uttalande tar jag inte i beaktning runt frågor som tex säkerhet. Givetvis öppnar by teknik för nya lösningar som kan revolutionera bilen på alla sätt. Dock är jag ganska säker på att vi idag bara sett början på nya tider. Det som talar emot framsteg som bättre miljö och säkerhet för alla är de som envisas och låser sig fast att de minsann måste ha tex en SUV eller fyrhjulsdrift eller något annat som negativt och omodernt. Nu pratar jag också utifrån att fordonet klarar av sitt uppdrag att frakta last och människor ifrån A till B.

Kan ju vara så att någon här på forumet har forskarstatus och jobbar aktivt med miljöproblem dagligen men jag tvivlar på det.
Jag har ingen forskarstatus och får istället ta del av vad forskarna kommer fram till och deras resultat bör vara mer sanna än de resultat de lekmän här som skriver om vad de tror.
Har jag trampat någon aktiv miljöforskare på tårna här så ber jag om ursäkt.

Regel 1: Jag har alltid rätt. Regel 2: Om jag någon gång skulle ha fel träder regel 1 i kraft.

Hackenbush wrote:
Kan ju vara så att någon här på forumet har forskarstatus och jobbar aktivt med miljöproblem dagligen men jag tvivlar på det.

Det tvivlar jag också på att så är fallet. Då har vi nog fått bättre argument än det som framkommit hittills......

Shogun wrote:
Hackenbush wrote:Kan ju vara så att någon här på forumet har forskarstatus och jobbar aktivt med miljöproblem dagligen men jag tvivlar på det.
Det tvivlar jag också på att så är fallet. Då har vi nog fått bättre argument än det som framkommit hittills......

Bara det att ni skriver "forskarstatus" säger en hel del. Att vara forskare är ingen akademisk titel. Vem som helst som bedriver forskning av vilket slag som helst kan kalla sig forskare.
Det finns nog en hel del här på ViB som har akademisk bakgrund och är mycket kunniga inom sina respektive områden.

Att på något sätt dra vetenskapliga slutsatser utifrån Volvos mediala utspel om att inte utveckla nya dieselmotorer i framtiden, är också ganska talande för er (Shoguns) egna agenda.

Normalt så menar man med forskning ett vetenskapligt angreppssätt och det är främst etablerat inom den akademiska världen. Sedan finns det förstås lite slarviga uttryck såsom "släktforskning" som mer syftar på den analytiska delen. Bortsett från allt detta har vi alla numera tillgång till mycket information men det betyder alltså inte att alla drar samma slutsats eller ens att det finns en enda slutsats.

Personligen tror jag att Volvo med sina begränsade resurser kan ha missbedömt hållbarheten i dieselgate. Dieselmotorn som sådan med alternativa bränslen kan komma att leva längre än Volvo insett och därmed blir det väldigt intressant att se hur väl deras drivlinor kommer att stå sig gentemot tyska premiumbilars framöver.

6.15

Alla transporter innebär någon form av energiomvandling. I en traditionell fossildriven bil omvandlas kemiskt bunden energi till rörelsedito. I denna omvandligsprocess uppstår det "spill" - den mängden energi som fylls i tanken hamnar inte ute i hjulet. Det är alltså i omvandlingen som en del restprodukter uppstår.

Hos en diesel respektive bensinbil är förlusterna (värme främst) ganska stora, där bensinmotorn har högst "spill". De olika bränsletyperna har också varierande halter av föroreningar, beroende på konfiguration och bränslets kvalitet samt reningsteknik.

I fallet snål diesel är en del komponenter högre än i bensin. Dit hör kväveoxider, man byter så att säga den lägre andelen koldioxid mot högre nivåer av kväve. Men det finns tekniska lösningar för att hantera detta. . I övrigt har bensinaren högre halter av "skadliga utsläpp". I tillräckligt höga koncentrationer och vid en viss exponeringstid kan man visa att dessa produkter orsakar skador på folks hälsa. Det handlar företrädesvis om cancer, hjärt- kärlsjukdomar och problem med andningsorganen. Hos vissa ultrafina partiklar har man också kunnat påvisa en påverkan på DNA.

I dagens populärdebatt tycks dessa detaljer ha glömts bort. Det handlar dock inte om att mätningar eller akademiska studier säger att diesel är relativt sett farligare än bensin. Det handlar istället om medias rapportering, som allt som oftast både är skev, förenklad och gravt okunnig.

I praktiken är det nämligen svårt att påvisa några skillnader i hälsopåverkan mellan diesel och bensin. De flesta studier visar enbart på isolerade företeelser, d.v.s baserat på en eller möjligen några utsläppsalternativ.

Så för att knyta ihop resonemanget finns det inte en kotte som på ett trovärdigt sätt förmår påvisa dessa skillnader ute i verkligheten. Det är helt enkelt ett på tok för många variabler som samvarierar. Den eller de som påstår något annat har en hel del att förklara. Vore det sant har de i så fall dessutom upptäckt en ny statistisk analysmodell som skulle kunna nyttjas inom flera discipliner. Det är därför som ingen kan påstå något sådant, i alla fall inte med hedern i behåll.

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Swemba wrote:
Shogun wrote:Hackenbush wrote:Kan ju vara så att någon här på forumet har forskarstatus och jobbar aktivt med miljöproblem dagligen men jag tvivlar på det.
Det tvivlar jag också på att så är fallet. Då har vi nog fått bättre argument än det som framkommit hittills......
Bara det att ni skriver "forskarstatus" säger en hel del. Att vara forskare är ingen akademisk titel. Vem som helst som bedriver forskning av vilket slag som helst kan kalla sig forskare.
Det finns nog en hel del här på ViB som har akademisk bakgrund och är mycket kunniga inom sina respektive områden.
Att på något sätt dra vetenskapliga slutsatser utifrån Volvos mediala utspel om att inte utveckla nya dieselmotorer i framtiden, är också ganska talande för er (Shoguns) egna agenda.

Volvos beslut är kommersiellt drivet och har ingen grund I empiriska mätningar eller deterministiska system. Det handlar helt enkelt om andra saker.

Men Volvo kommer erbjuda diesel i många år till, men i kombi ation med en högre andel elektrifiering.

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Hackenbush wrote:
Kan ju vara så att någon här på forumet har forskarstatus och jobbar aktivt med miljöproblem dagligen men jag tvivlar på det.
Jag har ingen forskarstatus och får istället ta del av vad forskarna kommer fram till och deras resultat bör vara mer sanna än de resultat de lekmän här som skriver om vad de tror.
Har jag trampat någon aktiv miljöforskare på tårna här så ber jag om ursäkt.

Jag har ingen forskarstatus inom detta område. Men däremot hjälper jag ofta forskare med att hitta samband i komplexa material. Den tjänsten köper de in från mig, även om det var ett tag sedan jag gjorde något åt en medicinare.

Det var många år sedan nu som vi hade forskare som skrev här i trådarna och som också kunde berätta om sina resultat. Sista debatten jag kommer ihåg gällde dubbdäck.

http://www.vibilagare.se/nyheter/forskning-inte-dubbdacksfientlig-propaganda-1908

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Jag kan nog med hedern i behåll påstå att ”AL” är en av de absolut mest pålästa skribenterna på denna site. Jag hoppas verkligen att han orkar fortsätta undervisa oss i olika ämnesområden och framförallt hoppas jag att vi försöker ta till oss av hans kunskaper och slipper påhopp från den enögda enkelspåriga pastorn och hans proselyter och andra talibaner som bara förstör stämningen för oss andra som verkligen läser ”AL’s” inlägg med stort intresse.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Stoor wrote:
Jag kan nog med hedern i behåll påstå att ”AL” är en av de absolut mest pålästa skribenterna på denna site. Jag hoppas verkligen att han orkar fortsätta undervisa oss i olika ämnesområden och framförallt hoppas jag att vi försöker ta till oss av hans kunskaper och slipper påhopp från den enögda enkelspåriga pastorn och hans proselyter och andra talibaner som bara förstör stämningen för oss andra som verkligen läser ”AL’s” inlägg med stort intresse.

Instämmer!

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Jag läser med intresse de som är med och fattar besluten om skärpta avgasutsläpp inom EU tillsammans med bilindustrin. Och det är för dieseln de skärps mest och även förbjuds i städer pga sin skadlighet. Där ser vi vad som är skadligast avgasutsläpp. Diesel är skit enligt experter på området. Sedan så har vi "experterna" på VIB, men de tar vi med en nypa salt.......men låt dom hållas, de har behov av det att framstå som just "experter" ;o)

Shogun wrote:
Jag läser med intresse de som är med och fattar besluten om skärpta avgasutsläpp inom EU tillsammans med bilindustrin. Och det är för dieseln de skärps mest och även förbjuds i städer pga sin skadlighet. Där ser vad som är skadligast. Diesel är skit enligt experter på området. Sedan så har vi "experterna" på VIB, men de tar vi med en nypa salt.......;o)

Och andra Proselyter och Talibaner?!?!

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Shogun. Dina infantila och synnerligen puerila försök till att provocera hjälper dig inte att övertyga någon.

Om vi studerar forskningen så är den klar på denna punkt. En diesel utrustad med partikelfilter är ingen hälsofara i större omfattning än bensinaren (som ofta saknar sådan reningsteknik).

Det vet bilindustrin för övrigt om - kan tilläggas.

Och därutöver är dessa lagda förslag inte ett påhopp mot nyare dieslar, utan mot bensin- och diesel som motortyp.

Sedan finns det också städer som försökt sig på dieselförbud och effekten på luftföroreningarna blev noll och inga. Därför har förbudet mot diesel också tagits bort (avser Oslo).

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Shogun wrote:
Och det är för dieseln de skärps mest och även förbjuds i städer pga sin skadlighet.

Vilka städer har förbjudit diesel?

(Bra att veta som dieselbilägare, host host). ;-)

6.15

A.L wrote:
Shogun. Dina infantila och synnerligen puerila försök till att provocera hjälper dig inte att övertyga någon.
Om vi studerar forskningen så är den klar på denna punkt. En diesel utrustad med partikelfilter är ingen hälsofara i större omfattning än bensinaren (som ofta saknar sådan reningsteknik).
Det vet bilindustrin för övrigt om - kan tilläggas.
Och därutöver är dessa lagda förslag inte ett påhopp mot nyare dieslar, utan mot bensin- och diesel som motortyp.
Sedan finns det också städer som försökt sig på dieselförbud och effekten på luftföroreningarna blev noll och inga. Därför har förbudet mot diesel också tagits bort (avser Oslo).
MVH AL

Jag lyssnar på de med auktoritet på området utsläpp. Därför ser vi också vad experter inför vad gäller utsläpp för dieselbilar runtom i Europa. Det som skrivs här på denna sida är oftast självklarheter blandat med fina ord/uttryck för att få det att låta bra och påläst, vissa går på det andra inte.....

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.