Bild
Nästa artikel
Illustration: Johan Isaksson.
Illustration: Johan Isaksson.

Bilfrågan: Vilka regler gäller för bilvrak?

Bilfrågan

"I Europa ser man sällan bilvrak vid vägar eller i natur. Det måste vara stora brister i vår lagstiftning. Vilka regler gäller?" Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga
Angående övergivna bilar måste det vara stora brister i vår lagstiftning. Jag har kört lastbil i många år i Europa. Där ser man sällan bilvrak vid vägar eller i natur. Men i Sverige står sådana bilar mycket länge på P-platser utan åtgärd. Kräv att senast registrerade ägare tar bort bilen inom två veckor, annars får den bärgas bort och fakturan skickas till ägaren. Vilka regler gäller?
Rolf Fransson

Svar
Det är faktiskt inte så enkelt. Det som avgör om en bil får flyttas är förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall eller lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Där beskrivs i 19 respektive 10 paragrafer, som knappt ryms på sex A4-ark, vad som gäller i denna fråga. Det finns otroligt många ”om” och ”eller” i dessa paragrafer. Polis lägger sig inte i flyttning av bilar om det inte rör sig om risk för att fara uppstår eller om det handlar om brott. Markägare får heller inte självsvåldigt flytta en parkerad bil. Då måste man vända sig till polis, kommunal myndighet, i vissa fall av Trafikverkets region eller kronofogdemyndighet. Kostnaderna kan dock hamna hos markägaren. Fordon får flyttas – bland annat om fara uppstår, trafiken hindras eller störs, om snöröjning, renhållning eller vägarbete hindras, om det är uppställt på samma plats längre tid i strid mot föreskrifter för stannande eller parkering, på plats för rörelsehindrade med ogiltigt/stulet tillstånd, på annans mark, om fordonet är registrerat men saknar registreringsskylt och inte kan identifieras på platsen eller om det är ett fordonsvrak. Beslut om flyttning av fordon ska föregås av protokollförd utredning, där beslut om flyttning framgår. När någon annan myndighet än polismyndighet beslutat eller verkställt flyttning ska polismyndigheten underrättas. Ett registrerat fordon parkerat på annans mark under minst sju dygn får flyttas, när markägaren fortfarande efter en månad underrättat fordonsägaren utan att lyckats anträffa denne. Men beslut ska fattas av myndighet (polis, kommunen, Trafikverket, Kronofogdemyndighet). Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av kommunen och Trafikverkets region om fordonet står inom allmän väg där staten är väghållare. En dumpad bil är ett miljöbrott och för det är förstås ägaren ansvarig. Går det inte att hitta ägaren hamnar kostnaden oftast på markägaren, vanligtvis kommunen. Det här är bara ett kort utdrag av några av de regler som gäller och återges med reservation för fel. Problemet med fordonsvrak är just att fastställa ägare och få denne att ta ansvar och kostnad. Till sist blir det därför ofta ett ärende och en kostnad för kommun eller väghållare.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Borde det vara lättare att få laglig rätt att forsla bort bilvrak?
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2020-04-30 16:25

Patetiska Sverige blir sååååååå trött. Borra hål i oljetråget ring sedan Isabella Lövin o vips är bilen borta, för är det något som MP hatar är det olja i naturen.

#2
2020-04-30 17:05

Jag är ganska mycket ute i naturen men ser sällan bilvrak även om det kan hända. Det som däremot förekommer alltmer är sopor av olika slag. Därtill förekommer ofta "fylle" som förmodligen tippats från lastbil. Ofta ser man skyltar som påpekar att sopor inte ska slängas just vid skylten. Fungerar sådär.

#3
2020-04-30 18:06

Bara att anmäla till berörd kommun att det läcker olja från fordonet. då löser det sig snabbt!
I värsta fall, om det inte syns något läckage, får någon "hjälpa till".

#4
1
2020-05-01 10:54

Tucker. Bgl. Eftersom olja är oerhört farligt för miljön, och vi tillhör faktiskt miljön, så har flesta andra vett på att inte bete sig som ni tipsar om. MP och Lövin och vi övriga med förståndet i behåll är helt nödvändiga som motpol till såna totalt vettlösa dumskallar som ni.

#5
2020-05-01 14:41

Jag vet faktiskt inte hur länge sen det är jag såg en bil dumpad så, och då rör jag mig otroligt mycket på vägarna. Tyckte det var vanligare för 10-15 år sen.
Däremot då vi driver mycket projekt på landsbygden så ser man väldigt ofta exempel på bönder med sin egna lilla skrothög nånstans på fastigheten där de bara ställer allt förbrukat......

#6
2020-05-01 14:44

@bgl. Verkar som att 1 inte förstår att du menar att man kan hälla en liten liten liten pöl vid sidan av bilen, sedan informera kommunen om läckaget, och på så sätt få igång kommunmekanismerna. Det är bättre än att bilen bryts ner och att kvicksilver, bly, ftalater mm mm mm mm mm kommer ut i naturen.

#7
2020-05-01 18:10

@1: Du har i princip alldeles rätt, men sådana principer styr inte alltid samhället.
Det vore en välgärning om Ditt engagemang kunde hjälpa mig att övertala Länsstyrelsen i Örebro att utreda en tipp med lastbilslass av tunnor som grävdes ner i slutet av 1960-talet på ett industriområde i vårt närområde. Tunnorna har börjat rosta sönder och i skogsmarken nerströms märks tidvis oljelukt, senast i höstas kom svampplockare jag ej är bekant och frågade om jag varifrån oljelukten kom. Länsstyrelsens svar i skrivelse i höstas är att ärendet står i en okänt lång kö, vilket förmodligen är sant. Det är inte bara i naturen tippade rester från batteriåtervinning som tynger vårt län.

#8
2020-05-04 17:26

Sverige är ett härligt land! Ansvaret ligger alltid på någon ”annan”!

#9
2020-05-04 17:46

Med tanke på omtalad oljefläck på marken, så finns väl möjligheten att använda biologisk nedbrytbar olja. Den torde bli svart om man blandar i lite aska...

Med tanke på att ha bilar stående på egen tomt, är jag väldigt glad att att mina grannar har fler än vad jag har! Man blir ju inte sysslolös under pensioneringen...

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.