Bild
Nästa artikel
Illustration: Johan Isaksson.
Illustration: Johan Isaksson.

Bilfrågan: Vems ansvar är skrotbilarna?

Bilfrågan

"Vem betalar om den är avregistrerad och ingen ägare finns – skattebetalarna?" Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Hur är lagen då det gäller omhändertagande och bortforsling av skrotbilar i naturen, längs vägar och på allmänna platser? Förslag har lagts för att stoppa att man kan avregistrera en bil och sedan dumpa den i naturen. Får polis eller kommun frakta bort en skrotbil och vem betalar om den är avregistrerad och ingen ägare finns – skattebetalarna?
Göran Guth

Svar:
Övergivna bilar är ett gissel. Och det är inte alltid självklart att bilarna kan betraktas som skrot. Så länge de står korrekt inom en p-ruta och inte är sönderslagna, kan det bli svårt att få bort dem. Det är förstås inte tillåtet att överge en bil så att den utgör en risk för människors hälsa eller miljön. Det är ägaren som är ansvarig för bilen och kommunen eller statliga myndigheter måste följa lagar och förordningar som reglerar rätten att flytta skrot-bilar. Ägaren blir ersättningsskyldig, om denne är identifierbar. Det är inte alltid lätt och inte så sällan rör det sig om så kallade målvakter, utan ekonomiska resurser och vilja att följa reglerna. För kommunerna blir därför skrotbilarna därför ofta både ett tidsödande och omständligt ärende – vilket dessutom precis som du befarar bekostas av skattebetalarna. Här finns absolut utrymme för effektivare hantering. Att återinföra en skrotningspremie kanske blir billigare i längden?
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Tycker du att det är en bra idé med skrotningspremie?
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2019-09-12 07:08

Senaste budet från VW:s Thomas Ulbrich var att deras bilars livstid är cirka tio år. Ett bra sätt att minska antalet skrotbilar vore kanske att, istället för diverse bling-bling, satsa på att bygga bilar som håller längre. Kanske bonus kunde utgå vid köp av bilar där tillverkaren garanterar en livstid på minst 20 år..

.

#2
2019-09-12 08:42

För det första så stal Reinfeldt mina pengar när han delade ut skrotningsfonden. Den gick till de bilar som skrotades då och inte till de bilar som betalat in till fonden när bilen köptes ny.
Så Reinfeldt gav helt sonika bort mina inbetalda pengar, som jag skulle få tillbaka när bilen skrotades.

Vi behöver helt klart ett system med skrotningspremier. Förslagsvis tvingas alla nyregistrerade bilar att betala 15 000 kronor vid första registrering. Av dessa skall 10 000 vara låsta till den specifika bilen och betalas ut vid skrotning. De andra 5 000 kronorna skall användas för att betala administration samt en lämplig summa för att locka sämre bilar att skrotas.

Det ideala hade så klart varit om det infördes en skrotningspremie på 15 000 för existerande bilar. Inte att existerande bilar skall betala 15 000 kronor utan att staten (vi skattebetalare) löste in bilarna för den summan. Därmed skulle direkt alla bilar med ett värde understigande 15 000 samt många bilar med värde 15 - 25 0000 kronor försvinna från gatan. Min gissning är att det vore ett utmärkt sätt att få ner utsläppen från trafiken då dessa bilar ersätts med modernare bilar.

#3
2019-09-12 09:37

Det är samma sak med pengar som dras för din kommande pension. De går till dagens pensionärer. Inget sätts in på ett konto och väntar på att du ska bli pensionär.

#4
2019-09-12 15:55

Svaret är enkelt:
Markägaren har tyvärr fullt ansvar för allt inkl bilvrak som dumpas på hens mark.

#5
2019-09-12 18:48

@Stoor, men markägaren har ingen rätt att ta bort ett bilvrak som dumpas på hans mark,
det kallas "Egenmäktigt förfarande" och är straffbart.
Det är en omständlig process att få tillstånd, bl.a. måste kommunens miljökontor kopplas in och ibland även länstyrelsen och när allt är klart brukar vraket vara förmultnat.

#6
2019-09-12 20:57

Ibland när elbilar debatteras poppar det upp att de som bara kan skrapa ihop 5000 kr till en bil inte kan köpa dem. Med en skrotningspremie på 10000 blir de helt utestängda från marknaden, oavsett drivmedel. Tusentals bilar kommer att pressas pga ännu mindre fel än i dag. Ställ om bilindustrin i stället för att hindra de fattigaste att ha tillgång till bil.

#7
2019-10-08 21:57

"Vi" förlorar alltid. Betalade skrotningspremie för ny bil 1984. Staten tog dem, vilket man kunde befara. Sparade till pension hos försäkringsbolag. Kjell Olof Fält tog dem för statens räkning, 20 miljarder. Jag hade behövt dem nu. Skrotningspremie är ok, om det går till vad det är avsett till och inte försnillas. En privatperson hade väl hamnat i fängelse för dylikt.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.