Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Högerregeln ur spel?

Bilfrågan: Högerregeln ur spel?

Bilfrågan

”De korsande vägarna passerar en cykelbana. Regelverket är svårtolkat! Vad gäller?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
I mitt bostadsområde löper en större gata. Ingen av de korsande gatorna är skyltade med stopp- eller väjningsplikt.
Jag förutsatte då att högerregeln gäller. En boende berättar att så inte är fallet då de korsande vägarna även passerar en cykelbana (som löper längs den större gatan). Högerregeln skulle alltså enligt honom sättas ur spel av en korsande cykelbana. Det är ej skyltat som cykelöverfart.
Har pratat med kommunen men de kan inte ge ett klart besked då regelverket är svårtolkat!
Så vad gäller? Finns det något vägledande rättsfall?
Henke Berggren
 
Svar:
Det stämmer att högerregeln upphävs om en bil korsar en cykelbana innan den kommer in på en väg/gata. Bestämmelsen finns i Trafikförordningen 21 §, punkt 4. Om någon bilförare har lagförts för att ha brutit mot bestämmelsen är oklart, men den som tillämpar högerregeln, kör ut och tvingar någon på den korsande gatan att bromsa skulle kanske kunna få böter för ”Underlåtenhet av förare vid sväng i vägkorsning eller när körbana skall lämnas eller korsas att förvissa sig om att manövern kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanter på den körbana som föraren avser att köra in på.” (SFS 2015:534 3 kap §24.)
Marianne Sterner, Vi Bilägare
 
Diskutera: Visste du om bestämmelsen angående högerregeln och cykelbanor?
 
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2017-09-19 10:35

Gäller väl även korsande gångbana?!

#2
2017-09-19 10:51

Sen är väl frågan hur långt ifrån den parallell-gående vägen cykelbanan kan gå för att denna lag skall vara tillämpbar. Går t ex cykelbanan 10 meter ifrån vägen - gäller fortfarande denna lag då ? Svårtolkad lag...

#3
2017-09-19 13:37

bgl, ja, tror att det även gäller korsande gångbana OM den är separerad med tex en liten gräsremsa, som på bilden. Tidigare fanns en broschyr på Trafikverkets hemsida men nu när Transportstyrelsen tagit över så går den inte att hitta. Nån som har tips om bra trycksak som förklarar väjningen?

#4
2017-09-19 16:24

Regeln är väldigt naturlig om man betraktar cykelbanan (eller kanske snarare cykelöverfarten) som ett körfält som fordon från höger först korsar. Jämför fallet med en vag med två filer i körriktningen där en väg ansluter från höger, då gäller högerregeln för det höga körfältet, men befinner du dig i det vänstra är det i stället den anslutande trafiken som skall väja (eller snarare, ska inte korsa höger körfält direkt överhuvudtaget) .

#5
2017-09-19 16:58

Enligt trafikförordningen gäller ju följande:21 § En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.
   En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg
1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,
2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller
4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
   En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen.
   Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en cykelöverfart. Förordning (2014:1035).

I Göteborg finns det många cykelbanor som går en bit in från gatan och har en smal gångbana mellan sig och vägbanan. I dessa fall bör ju punkt 4 vara tillämplig. Som tidigare sagts kan väl dock den punkten knappast sägas vara tillämplig om det är bortemot tio meter mellan cykelbana och väg, då måste väl vägen anses ha tagit över i egenskap av väg.

#6
2017-09-24 21:51

Möter bilisten en väjningsskylt före cykelbanan måste han väl ha väjningsplikt mot cyklisten. Cykeln är ett fordon.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.