Bild
Nästa artikel

Detta är Autoindex

Autoindex 2007

AutoIndex är ett nordiskt samarbete mellan Vi Bilägare, finska Tuulilasi, norska Motor, danska Motor samt research- och konsultföretaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn. Under perioden januari-februari 2007 svarade totalt 36 487 nordiska bilägare på 150 detaljerade frågor om det privata bilinnehavet. Underlaget kommer bland annat att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis.

Det slumpmässiga urvalet med närmare 6 000 svenska bilägare visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning. Flest bilägare finner vi i åldern 50-65 år.


Detta ger en bild av svarsunderlaget i AutoIndex 2007, Sveriges bredaste konsumentundersökning med bilägandet som huvudtema. Vi har enbart vänt oss till privata bilägare som bäst kan bedöma hur de ekonomiska insatserna påverkat bilinnehavet.


I undersökningen kan vi utläsa att de äldre bilägarna generellt är mer nöjda än de yngre. Bedömningarna kan således variera bland olika märken, men varje tillverkare/importör eller återförsäljare har också till uppgift att ta hand om de kunder som de lockar. Seatägarna är yngst med en genomsnittsålder på 45 år och Mercedesägarna äldst med 54 år.


I den svenska undersökningen ingår numera 22 märken, utvalda efter storleken på marknadsandelar från år 2000 och senare. Tre nya märken har tillkommit i år, Kia, Subaru och Suzuki.  


AutoIndex är ett nordiskt samarbete mellan Vi Bilägare, finska Tuulilasi, norska Motor, danska Motor samt research- och konsultföretaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn. Under perioden januari-februari 2007 svarade totalt 36 487 nordiska bilägare på 150 detaljerade frågor om det privata bilinnehavet. Det samlade nordiska underlaget kommer att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis, men nationellt sker presentationen märkesvis och då ges det också möjlighet att bedöma hur verkstäderna och återförsäljarna skött sig på respektive marknad.                  I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala 1-7. Dessa samlade resultat har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad. Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 blir ett mått på medelnöjdnivå.


Vägningen av kärnområdenas betydelse för totalresultatet av AutoIndex 2007 ser ut så här: Bilen/produkten 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent och lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.


I presentationen av ämnesområden eller i separata frågor rangordnar vi respektive märke efter de indextal som uppnåtts. Det betyder att de märken som hamnar i botten ingalunda behöver ha missnöjda kunder, utan oftast är det så att resultaten ligger ovan medelnöjdnivå och då pratar vi i termer om nöjd, nöjdare eller nöjdast.


Bland de närmare 50 bedömningsfrågor som ställts är det bara ett fåtal som hamnar på medelnöjdnivå och då rör det sig oftast om frågor som är ekonomiskt betingade, typ om driftskostnader, andrahandsvärden, reservdelspriser med mera.


Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2007 blev 727 poäng, en bra bit över medelnöjdnivå vilket tyder på att bilägarna i allmänhet är ganska nöjda med sitt bilägande. Vår förhoppning är rankingen märkena emellan ska påverka tillverkarna/importörerna att göra ännu bättre ifrån sig till nästa år - till gagn för oss konsumenter.

Taggar: AutoIndex

Kommentarer

#1
Tomas Eriksson
2007-09-25 10:45

Mycket bra med en så grundlig undersökning som tar med många parametrar och samtliga märken med någon större marknad i länderna.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.