Bild
Nästa artikel

AUTOINDEX STÖRST I SVERIGE

AutoIndex

Del 1: Vi har tagit hjälp av 11 790 svenska bilägare för att få fram resultaten till AutoIndex 2008. Det slumpmässiga urvalet representerar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning. Flest bilägare finner vi i åldern 50-65 år.

AutoIndex är Sveriges bredaste konsumentundersökning med bilägandet som huvudtema. Vi har enbart vänt oss till privata bilägare som bäst kan bedöma hur de ekonomiska insatserna påverkat bilinnehavet.
I undersökningen kan vi utläsa att de äldre bilägarna generellt är mer nöjda än de yngre. Bedömningarna kan således variera bland olika märken, men varje tillverkare/importör eller återförsäljare bör också ha till uppgift att ta hand om de kunder som de lockar.

Kia, Seat och Volkswagen har yngst bilägare med en genomsnittsålder på 47 år medan Mercedes och Nissan har de äldsta ägarna med 53 år.
I den svenska undersökningen ingår 22 märken, utvalda efter storleken på marknadsandelar från år 2001 och senare.  

Nordiskt samarbete

AutoIndex är ett nordiskt samarbete mellan Vi Bilägare, finska Tuulilasi, norska Motor, danska Motor samt research- och konsultföretaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn. Under perioden januari-mars 2008 svarade totalt 55 199 nordiska bilägare på 150 detaljerade frågor om det privata bilinnehavet.

Det samlade nordiska underlaget kommer att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis, men nationellt sker presentationen märkesvis och då ges det också möjlighet att bedöma hur verkstäderna och återförsäljarna skött sig på respektive marknad.

I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala 1-7. Dessa samlade resultat har bearbetats statistiskt enligt en regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad.
Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 blir ett mått på medelnöjdnivå.
Vägningen av kärnområdenas betydelse för totalresultatet av AutoIndex 2008 ser ut så här: Bilen/produkten 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent och lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.

Nöjd, nöjdare, nöjdast

I presentationen av ämnesområden eller i separata frågor rangordnar vi respektive märke efter de indextal som uppnåtts. Det betyder att de märken som hamnar i botten ingalunda behöver ha missnöjda kunder, utan oftast är det så att resultaten ligger ovan medelnöjdnivå och då pratar vi i termer av nöjd, nöjdare eller nöjdast.


Bland de närmare 50 bedömningsfrågor som ställts är det bara ett fåtal som hamnar på medelnöjdnivå och då rör det sig oftast om frågor som är ekonomiskt betingade, typ om driftskostnader, andrahandsvärden, reservdelspriser med mera.

Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2008 blev 733 poäng, en bra bit över medelnöjdnivå, vilket tyder på att bil-
ägarna i allmänhet är ganska nöjda med sitt bilägande i stort.

Vår förhoppning är att rankingen märkena emellan ska påverka tillverkarna/importörerna att göra ännu bättre ifrån sig till nästa år - till gagn för oss konsumenter.

I detta nummer presenterar vi det svenska totalresultatet. Fler redovisningar om svenska folkets syn på sitt bilägande kommer att redovisas i kommande nummer.
Taggar: AutoIndex
AUTOINDEX STÖRST I SVERIGE

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.