Bild
Nästa artikel

Fler körkort dras in av medicinska skäl

Nyheter

Transportstyrelsen ser en ökning i antalet körkort som återkallas på grund av förarens hälsa.

Under första halvan av 2017 beslutade Transportstyrelsen om 16.514 återkallelser av körkort. Detta baserat på flera olika grunder, till exempel att föraren kört för fort eller varit full bakom ratten.

En trend som ser ut att öka är att körkortet återkallas av medicinska skäl, alltså att föraren anses oförmögen att köra bil på grund av till exempel försämrad syn och reaktionsförmåga. Återkallelsegrund 7 och 8 utgör indragna körkort på medicinska grunder. Transportstyrelsen ser att dessa återkallelser ökade med fem procent under första halvan 2017.
– Det finns många fler som på grund av sjukdom inte klarar trafikens krav än de som får sina körkort återkallade. Vi har dock under flera år sett en liten gradvis ökning av medicinska återkallelser och det är glädjande att trenden fortsätter. Fortfarande är det alldeles för många läkare som använder möjligheten till muntlig överenskommelse, även om det är en mindre bra lösning i de flesta fallen, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

Det är läkare som ska anmäla till Transportstyrelsen om en patient anses vara olämplig att köra bil. Men läkare kan också använda sig av en så kallad muntlig överenskommelse, då görs ingen anmälan, utan patient och läkare kommer överens om att patienten ska sluta köra bil men behålla körkortet för att identifiera sig med. Enligt Transportstyrelsen är detta ingen bra strategi.
– Årligen får 55 000 svenskar diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka patientens förmåga att själv avgöra när man är olämplig som förare. I sådana fall kan en muntlig överenskommelse få allvarliga konsekvenser eftersom den drabbade helt enkelt inte minns den, säger Lars Englund.

Sedan i höstas finns möjligheten för de som fått sina körkort indragna på grund av medicinska skäl att testa sig i en simulator och eventuellt få dispens från Transportstyrelsen. Testet kostar 18.500 kronor och det är lång kö för att få göra provet. Hittills har Transportstyrelsen gett dispens till fem personer med synfältsdefekter.
 
Diskutera: Tror du att trenden med ökande återkallade körkort på grund av hälsoskäl kommer att öka?

Återkallade körkort hittills under 2017

(Återkallelsegrund, antal)

  • 1 = Rattfylleri: 2.899 st.
  • 2 = Smitning: 110 st.
  • 3 = Flera mindre överträdelser: 385 st.
  • 4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning: 8.516 st.
  • 5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende: 870 st.
  • 6 = Allmän brottslighet: 72 st.
  • 7 = Medicinska skäl: 2.435 st.
  • 8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov: 2.080 st.

Källa: Transportstyrelsen.

Kommentarer

#1
2017-07-13 09:21

Det borde rimligen öka i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar.

Om det visar sig att någon orsakar en olycka pga ett medicinskt problem som borde ha rapporterats av en läkare till Transportstyrelsen vore det lämpligt med indragen läkarlegitimation. Det får inte förekomma någon missriktad hänsyn mot personer som kan utgöra en trafikfara.

#2
2017-07-13 14:38

Hoppas det.. många med kraftiga störningar kör bil idag

#3
2017-07-13 15:49

Hur stor del utgör hälsoskälen till orsak i olyckor? Det vore intressant att veta. De finns erkänt funktionsnedsatta med körkort o att de kör bil men att de måste ha stöd i all annat här i livet då de inte tänker helt rätt alla ggr. Ok, och i andra hand så åker pensionärer med prickfritt körande av med körkorten efter att ha varit på läkarbesök...jag vet ju en som kom till vården för annat akut otrevligt och som plåster på såren så dras körkortet, mannen har en synfältsdefekt som han vet om då han levt med den ett helt liv ock kört lastbil till yrket..människan/hjärnan äger ju en förmåga till att kompensera! Förnedrande säger jag, det är en usel värld i dag med petimetrar som silar mygg o sväljer kameler, rent sadistiska påfund med högst marginella effekter.

Det här med läkarnas och vårdens straffimmunitet, den biten borde ses över i stället.

#4
2017-07-13 15:55

Tyvärr så det inte åldern allenast som avgör om folk kör som om de har "kraftiga störningar" - i regel verkar åldern vara betydligt lägre för de förarna...

#5
2017-07-13 18:03

En närstående fick körkortet indraget på grund av synfältsbortfall och upplevde det som orättvist ända tills insikten om att vissa individer inte gick att se i promenadfart infann sig.

Självfallet är det inte bara äldre som ska befrias från behörigheter, men med ålder kommer ofta krämpor och svårigheter där läkare är inblandade. Om de då ser brister som kan vara olämpliga i samband med bilkörning är det klart att det ska rapporteras.

Innan möjlighet finns att använda autonoma fordon skulle jag tycka att det vore rimligt med återkommande läkarundersökningar och teoretiska tester så man tvingas hålla sig uppdaterad.

#6
2017-07-13 20:30

Bra! Körkortet är ingen rättighet. Har man inte hälsan eller om man missköter sig på annat sätt ska det dras.
Människor i allmänhet saknar självinsikt och därför förstår inte äldre och sjuka varför kortet dras.

#7
2017-07-13 22:35

Varför koncentrera sig på "äldre" - dels är gruppen knappast homogen och dels finns det som sagt en mycket stor grupp yngre "risktagare" som är minst lika farliga - men som sällan drabbas av nåt straff. Dom räddas ofta av andra - inte sällan lite mognare förare. Det är väl beteendet hos förare som skapar kritiska situationer för andra som skall bekämpas och inte främst förare som uppnått en viss ålder - eller ?

#8
2017-07-14 00:01

Rätt o rätt..pyttsan! Det handla enbart o hela tiden om vilken grupp som man kan jaga och vilken grupp det är som ska smekas medhårs o att ojämlikheten där i mellan är skriande.
Som jag skrev att människor som är i behov av en god man och kontinuerligt stöd, de måste absolut äga rätten! Herreje när man knappt vet hur att sätta en socka på foten och i par men att få köra bil på alldeles egen hand det är ett måste, där är friheten satt som prio ett!
Men en pensionär fullt klar i huvudet men med ett synfältsbortfall dennes frihet ska beskäras!
Hur är det med dem enögda? Jaehh det finns dem som för sin bil igenom att blåsa i ett sugrör och då går det bra...
Ärligt, rätten att... det beror alldeles på vilken grupp i samhället som man är i, en del måste få, andra ska inte ha, och att det hela har väldigt lite med verkligheten att göra, dvs lämpligt eller inte.

#9
2017-07-14 00:11

Nu var det ju inte specifikt äldre som jagas, utan att folk flest med olika åkommor som gör dem olämpliga som förare. Även yngre kan drabbas av stroke, diabetes etc. Och ja, det är sjukdomar som höjer olycksrisken väsentligt.

#10
2017-07-14 01:01

Kricko. Finns inget belägg för att åkommor tynger statistiken. Jag kan ta mig själv som ett exempel, jag har alltid varit en god skytt och är rent ut sagt en djävel på att måtta med synen. Idag så äger jag inte alls lika god syn men att jag gör lika bra utan varken linser eller glasögon, hur det detta går ihop det har roat och förundrat, jag kan svaret, att människan är mer komplex än vad som är mätbart, gåvan är inte enbart en, och det att har man lärt sig och kan ja då sitter det och att det sitter i princip till den dag att man är helt fix o färdig, stroke däremot ja då är jag med..men att det är långt under som folk blir av med körkortet för.

#11
2017-07-14 07:50

Jaså - diabetes ökar också olycksrisken väsentligt ? Var kommer det påståendet ifrån ? Tror fortfarande att en övertro på sin egen förmåga och en allmän nonchalans emot trafikregler och andra trafikanter är oändligt mycket vanligare som olycksorsak - och dessa "sjukdomar" förekommer mest i något yngre åldrar. Så åter - se över vilka "åkommor" som verkligen orsakar olyckor i större utsträckning. Tror att många av er som gör det enkelt för sig och tycker att "äldre" skall bort ur trafiken själva är en bra bit ifrån den åldersgruppen men om säg 20--30 år tror jag faktiskt att ni inte har riktigt samma uppfattning. Visst finns det äldre trafikanter som inte hör hemma bakom en ratt men det finns nog ännu flera lite yngre som verkligen inte borde få trafikera vägarna - av andra orsaker än sjukdom eller ålderskrämpor. Men dom är svårare att få bort än en lite äldre människa men t ex en mindre synfältsbegränsning. Jag är inte emot att de som är uppenbara trafikfaror inte borde köra bil men flera av er gör det väldigt enkelt för er som sagt... F ö har jag kompisar som haft stroke men rehabiliterat sig så att dom idag mår utmärkt och likaså är utmärkta bilförare. Även läkarkonsten går som sagt framåt...

#12
2017-07-14 08:47

De diabetiker jag har i omgivningen tenderar att få dippar då de har fel sockernivåer. Med tanke på att det ibland innebär att de knappt vet om de ska äta eller ta en spruta vill jag helst ha dem borta från bilkörning när de påverkas så kraftigt.

Visst sjutton är det ett stort problem att unga förare är omogna, men att sätta det mot sjukdomars problematik är en falsk dikotomi då de inte har med varandra att göra. Man kan inte vara gammal och klok utan att först ha varit ung och oerfaren.

#13
2017-07-14 08:56

Bra Pi, kunde inte sagt det bättre själv. Närmare än så kan man inte komma sanningen.

#14
2017-07-14 09:42

Faktum, ju äldre man blir desto sämre reaktionsförmåga. Spelar ingen roll att man själv efter 70 tycker att man är pigg och alert, och går minsann stavgång varje morgon.
Lägg på lite medicin där många försämrar reaktionsförmåga ytterligare.
När jag är ute på mc så är det övervägande de betydligt äldre som har svårt att uppfatta mig eller har svårt att bedöma min hastighet, och då pratar jag om inne i stan på 50-vägar.

#15
2017-07-14 11:20

Tvärsnitt m.fl.: diabetes är en av flera sjukdomar som kan innebära hinder för körkortsinnehav, såsom framgår av transportstyrelsens föreskrifter. Och att man själv tycker sig se bra eller ha tillräckliga kognitiva förmågor är såklart trevligt men det säger sannolikt mer om omdömet än om den faktiska körförmågan. För övrigt ett vanligt argument även från alkolister, och det kan säkert vara så att de kör bättre med lite stärkande innanför västen men tyvärr är regelverket aningens inflexibelt.

#16
2017-07-14 11:25

Pi- ser faktiskt exempel på folk som orsakar olyckor till följd av diabetes, man kan hamna i koma om den är dåligt inställd. Förekomsten eller hur gamla personerna är vill jag inte uttala mig om för det har jag ingen koll på men visst händer det. Och då är det självklart till gagn för oss alla om behandlade läkare anmäler det innan det blir problem.

#17
2017-07-14 18:47

Nu får ni nog differentiera diabetes lite. Den vanligaste typen bland äldre är s k åldersdiabetes, diabetes typ 2, och den har sällan så drastiska effekter. Och beträffande ev synförändringar som kan komma så småningom så sker ofta regelbundna kallelser för att kontrollera bl a synen så när det gäller typ 2 diabetes kan ni nog vara rätt lugna. Typ 1 diabetes är allvarligare och förekommer i alla åldersgrupper men jag är övertygad om att dessa patienter kontrolleras någorlunda regelbundet helt enkelt för att det är nödvändigt för deras egen skull. Såg f ö många exempel på många förare (i de flesta fall yngre till medelålders) med helt andra sjukdomstillstånd idag när jag åkte norrut på bl a E4:an - "kraftig närsynthet" som visade sig i att de låg närapå kloss på framförvarande bil i typ 100 km/t, "glömt var blinkers-spaken sitter" som nog förklarar sig själv, "aggressiva kör-sjukdomen" som nog också är självförklarande, "glömt att kolla vilken hastighetsbegränsning som gäller" - även det sjukdomstillståndet är nog rätt självförklarande och slutligen "jag hinner säkert om innan 2 filer blir 1" - ett alldeles för vanligt sjukdomstillstånd. Så frågan är vilka som är allvarligast och orsakar mest olyckor och lidande....

#18
2017-07-14 21:41

Pi
Tramsigt. Att vara för körkortsåterkallelse på grund av sjukdom och ålder betyder inte att man är för aggressiv körstil...

#19
2017-07-14 22:47

Axa - tramsigt av dig att skylla allt på de äldre när det oftast är de lite yngre som orsakar de flesta olyckorna och situationerna - även om dom inte har gängse sjukdomssymptom. Har aldrig påstått att återkallelser aldrig skall ske - det skall det givetvis när det är befogat. Men nån undrade över hur stor andel av olyckor som sker p g a förare som rimligen borde fått körkortet återkallat. Tillåt mig gissa att det är betydligt mycket färre än de som orsakat olyckor p g a de "sjukdoms-symptom" jag nämnde ovan. Och åter - återkom när du själv passerat t ex 65 så får vi se om du är lika övertygad då... Grundfrågan är väl ändå vad som är vettigast att satsa på för att få ner antalet olyckor med skadade eller dödade personer. Kan det påvisas att äldre förare är de som orsakar dessa olyckor mest av alla så är det en annan sak....

#20
2017-07-15 09:22

Pi,
Det handlar inte om två motsatta saker. Det ena sköts av polisen och det andra av läkare. Har man inte de kvalifikationer som krävs när man skaffar körkortet ska man inte ha det kvar.

#21
2017-07-15 10:37

Pi
Oavsett anledning till eventuell återkallelse i framtiden så kommer jag att acceptera den. Återkallelse sker ju av en anledning.
Och ålder är bara en faktor, sjuk kan man ju bli betydligt tidigare.

#22
2017-07-15 13:45

Vad med dumhet? Många lider i det tysta av detta kroniska tillstånd som orsakar fysiskt och psykiskt lidande, ofta för de i omedelbar närhet dessutom. Det är ingen lätt nöt att knäcka.

#23
2017-07-15 20:25

Matematiken är egentligen mycket enkel.
När en person med indraget körkort i stället ska köras av någon annan, anhörig, färdtjänst osv, blir ju körsträckan för det alternativa fordonet dubbelt så lång som om den körkortsindragningsdrabbade själv kört!
Dvs minst dubbelt så lång , med framkörning blir körsträckan både 3 gånger längre och ibland mer.
Ska indragningen medföra en reducerad trafikfara måste alltså den indragningsdrabbade utgöra en 2 till 3 gånger större risk än ersättningsföraren. Har Transportstryelsen och läkaren Lars Englund alltid gjort denna enkla kalkyl?

#24
2017-07-17 19:24

Du resonerar på ett farligt sätt, bgl. Sambandet är inte så enkelt att en tre gånger längre körsträcka hos en kapabel person skulle vara lika illa som att sätta en olämplig förare bakom ratten.

Pi har rätt i att det sannerligen sällan är åldern som påverkar olycksstatistiken.
Man ska inte överdriva den försämrade reaktionsförmågan. Den har i praktiken ganska liten inverkan. Körvana, trafikbedömning och förutseende är betydligt viktigare. Och omdöme. Bristen på det senare torde vara den största olycksorsaken.

Övermod, att tro sig om mer än man klarar av är alltför vanligt, speciellt hos unga grabbar.
Faktum är att vi inte kan hålla koll på mer än högst tre saker samtidigt – oavsett ålder. Vi uppfattar fart linjärt, trots att krockkrafter och bromssträcka ökar exponentiellt, kvadratiskt. Den "blinda fläcken" är större än du tror, speciellt om du är närsynt.

Vi kan kompensera för många av våra brister, men också vänja oss vid dem så att vi inte ens är medvetna om att de existerar.
Makuladegeneration upplever man inte själv förrän det gått ganska långt.
Med ökande ålder ökar ljusspridningen i ögat, så mörkerkörning blir svårare. Vi behöver mer ljus, men ser samtidigt sämre med många ljuskällor i synfältet. Det medför ökad varseblivningstid, vilket kan blandas ihop med ökad reaktionstid.

Jag har tidigare tagit upp att lämpligheten hos den presumtive körkortstagaren borde kontrolleras bättre. Körkort får inte bli någon allmän rättighet.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.