Vi Bilägares forum

Utsläppen är rekordhöga – men elbilar blomstrar

Utsläppen är rekordhöga – men elbilar blomstrar

Elbilarna fortsätter ta marknadsandelar i världen. Men det räcker inte för att kapa utsläppen tillräckligt snabbt, enligt en ny rapport från IEA.

Läs hela artikeln
2021-10-13 12:30

Kommentarer

Förnybara drivmedel utan fossilt innehåll och elektrifiering av fordonsparken sägs för svensk del vara det som behövs för att uppnå nationella klimatmål.

2021-10-13 23:38
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."