Vi Bilägares forum

Priserna höjs igen – så dyr är bensinen och dieseln

Priserna höjs igen – så dyr är bensinen och dieseln

Nu kostar det 950 kr att tanka dieselbilen. Priserna höjdes igen under tisdagen.

2021-10-05 15:50

Kommentarer

Jag tycker tempot och hastigheterna i trafiken sjunkit betydligt sedan drivmedlet började gå upp i pris. Någon som märkt det samma?

2021-10-06 00:14
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Nej!

2021-10-06 08:58
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Nej
Är väl endast antalet elbilar som ökar och med dom lägre hastigheter som följd. Räckviddsångesten är ett bättre styrmedel, för att sänka medelhastigheten, än ökade drivmedelspriser

2021-10-06 09:32
Guran

Tror som Guran - i den mån hastigheterna ö h t förändrats.

2021-10-06 11:14