Vi Bilägares forum

Nytt beslut hos ARN – som får stor påverkan

Nytt beslut hos ARN – som får stor påverkan

Försäkringsbolagen får svårare att neka ersättning om en bil servats för sent av en tidigare ägare.

Läs hela artikeln
2021-10-01 11:25

Kommentarer

Förvånande beslut. Kostnaden faller ju i slutändan på övriga försäkringstagare som får vara med och betala för folk som inte servar sina bilar korrekt.

2021-10-02 10:06

Nåja, det var ju tidigare ägare som missat nån tidig service med nått hundratal mil - knappast orsak till senare problem.

2021-10-02 10:45

ARN är inget att lita på!
EX; Bilprovningen underkänner fordon om det är ett fel som är registrerat i bilens minne när det handlar om
avgaser (miljöbiten) OBD.
ARN har skrivit till mig; att det inte är ett bevis av de fel som är registrerat i bilens minne!

Uppdaterat: 2021-10-02 13:00

ALDRIG mer Audi - men ARN är i alla fall en möjlighet för oss konsumenter att komma vidare mot företag som som annars hade struntat i våra klagomål. Tycker du att det vore bättre att inte överhuvudtaget ha denna möjlighet ?

2021-10-02 15:46

Det som är lite märkligt med ARN är att deras utslag är tämligen värdelösa.
Lite av det vanliga "Aja-baja, inte göra så" och så hamnar de på svarta listan ett tag tills företaget byter ägare och namn.
ARNs utslag borde istället gå till överprövning i domstol så det fanns en juridisk reell bedömning.
Endast där kan beslut om frikännande, böter, kostnadsersättningar eller strängare straff utdömas.

Uppdaterat: 2021-10-02 17:42
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Fast om jag minns rätt kan du själv ta ärendet till domstol (om det inte efterföljs) och du har rätt bra odds att få rätt. Nu gällde det försäkringsbolag i detta fall och dom tvivlar jag vill hamna på svarta listan.

2021-10-02 18:25

Pi, javisst kan en lekman dra ärendet inför domstol och det går även när ARN inte är inblandade.
Men det är inte riktigt samma sak som om ARN väcker åtal!
Och det skulle definitivt ge ARN mer muskler.

2021-10-02 19:14
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Njaa...
Du får inte nedslag på en kod i minnet. Dom nollar ju och sen kör motorn. Kommer koden upp igen så blir det anmärkning.

ALDRIG mer AUDI skrev:

ARN är inget att lita på!
EX; Bilprovningen underkänner fordon om det är ett fel som är registrerat i bilens minne när det handlar om
avgaser (miljöbiten) OBD.
ARN har skrivit till mig; att det inte är ett bevis av de fel som är registrerat i bilens minne!

2021-10-02 19:29

I mitt fall var felet angivet redan vid nybils leveransen anmärkte felet vid ca 300 mil besökte verkstan i nio tillfällen utan åtgärd.
Vände till ARN fick då svaren att det inte är något fel på bilen trots felkod som varade i över 3000 mils körning.
För bilverkstan på står att det inte är något fel på bilen
Vände mig till advokat fick svar att det är gott som omöjligt att klaga på ARN.
På ARN så sitter de nämndemän som saknar kunskap men får ta besluten om anmälningarna. Och de går inte att överklaga men i domstolar går det att överklaga.
Vände mig även till en jurist fick svaren att det var synd att jag vände mig till ARN skulle anmält detta till åklagare
Fick bilen åtgärdat till slut men då var det försent, fick allvarliga följd fel. Sålde skiten och bytte märke för alltid.
Så de är ett lotteri att göra en anmälan till ARN

Uppdaterat: 2021-10-04 10:14

Men fy fasen :O
Vad var det för felkod, och vilka följdfel fick du sen?

ALDRIG mer AUDI skrev:

I mitt fall var felet angivet redan vid nybils leveransen anmärkte felet vid ca 300 mil besökte verkstan i nio tillfällen utan åtgärd.
Vände till ARN fick då svaren att det inte är något fel på bilen trots felkod som varade i över 2000 mils körning.
För bilverkstan på står att det inte är något fel på bilen
Vände mig till advokat fick svar att det är gott som omöjligt att klaga på ARN.
På ARN så sitter de nämndemän som saknar kunskap men får ta besluten om anmälningarna. Och de går inte att överklaga men i domstolar går det att överklaga.
Vände mig även till en jurist fick svaren att det var synd att jag vände mig till ARN skulle anmält detta till åklagare
Fick bilen åtgärdat till slut men då var det försent, fick allvarliga följd fel. Sålde skiten och bytte märke för alltid.
Så de är ett lotteri att göra en anmälan till ARN

2021-10-03 18:36

Har för mig att nån representant ifrån aktuell bransch-organisation också sitter med vid ARN-beslut - men rätta mig gärna om jag har fel.

2021-10-03 18:58

Ja, så kanske det är.
Det är ju inte ett rättsväsende så någon balans lär dom ha.

Sen att det sitter en representant så behöver det inte vara en nackdel.

Pi skrev:

Har för mig att nån representant ifrån aktuell bransch-organisation också sitter med vid ARN-beslut - men rätta mig gärna om jag har fel.

2021-10-03 20:58

Lite inforation!
ARN:s; Handläggaren skummar igenom anmälan sedan så skriver handläggaren ett yrkanden m.m,
som är underlag till nämndemännen besluten.
I mitt fall så är yrkandet manipulerad rakt igenom, endast mitt namn var rätt
Alla datum var ändrade, bevisen som utskrift från billens minne var inte nämnd, två diagnostestare Bilprovningen intygar att de är fel på bilen nämns inte. Även att de anser att jag har bevisbördan trots bilen är endast 4 månader gammal
ARN nämner inte att bilen var inlämnad 9 tilfällen fördelade på 41 dagar.
Tack vare en journalist så fick jag bilen åtgärdad då har bilen körts exakt 3090 mil men då med följd fel.
Anledningen av detta så vände jag mig till en advokat.

Uppdaterat: 2021-10-04 10:11