Vi Bilägares forum

Ny rapport avslöjar sämsta vägarna: ”Riktigt allvarligt”

Ny rapport avslöjar sämsta vägarna: ”Riktigt allvarligt”

Flera län sticker ut i Transportföretagens nya analys av de svenska vägarna.

Läs hela artikeln
2022-05-25 13:20

Kommentarer

Trafikverket anställer inte eget folk utan tar in offerter ifrån privata företag som lurar oss på stora pengar. Jobbet blir halvdant utfört med lägre kvalitet än nödvändigt. Samma symtom finns idag inom vården, dyr vård för dyra pengar med dålig kontinuitet. Kör sakerna i egen regi, och se till att vi får valuta för våra skattepengar.

2022-05-25 13:33

Nja, här har är du ganska fel ute.
Vägunderhållet är har viss budget, som regeringen fastslagit. Att manväljer här att lägga 80 % av totala budgeten på höghastighetståg (som inte är det) och som enbart skall transportera personer och ej gods är således politiken som valt och styrt. Det är nämligen dit merparten av pengarna går.

Det som blir kvar läggs då på underhåll av befintliga anläggningar av spår och väg, eftersom 80% av alla resor i Sverige sker på vägar, så kan man tycka att största delen av pengarna bör gå dit, men så är det inte. Tågunderhållet har en underhållsskuld på ca 70 år, där det i princip är konstgjord andning man pysslar med.

Lägg där till att det i princip bara är Svevia som vinner upphandlingar (90%), Svevia råkar vara ett statligt affärsverk som råkar ligga under finansdepartemenetet. Så när fakturorna saltas, ja då då går kosingen in i statens ficka igen.
Tyvärr är allt som statliga verk gör 10-fallt gånger dyrare. Ta bara cykelväg när tex kommuner anlägger, så ligger kostanden på ca 1500-3000kr metern beroende på bredd och om belysning finns med. När trafikverket gör samma cykelväg är kostanden 40.000kr-55.000kr för exakt samma standard...

Driftsäkerställandet, alltså vinterväghållning och likande ligger på Svevia i stora delar av landet, men även Peab på de platser Svevia ej varit med i upphandlingsförfarandet.

Uppdaterat: 2022-05-25 13:45

Men det är fortfarande så att vi har pengar som borde täcka underhållet, men vi får inte valuta för detta. Vi kan inte kasta bort pengar och göda redan rika företag med våra skattepengar. Vi borde istället köra detta i egen regi, äga tillgångarna och se till att lägga mycket väg med rätt kvalitet för en bråkdel av priset vi betalar idag. Det är någon form av "rosa drömmar" så fort staten/kommunen/landstinget skall dra in externa leverantörer. Jag fick reda på att en ketchupflaska inom vården kostar oss ca 10 gånger mer än om vi hade köpt den direkt inom kommunen, är det effektivt sätt att hantera våra skattepengar? Vi är förlorare varje gång och förda bakom ljuset i alla dessa "mystiska offentliga upphandlingar". Möjligt också att fel folk sitter på förhandlingarna och är inte starka nog att ifrågasätta priserna.

Uppdaterat: 2022-05-25 14:04

Fast det är ju det som det inte gör. Det finns inga mer pengar till underhåll. Regeringen har ju säkerställt detta i budgeten för Trafikverket. Man har medevetet givit för lite pengar, för att det skall rasa samman. Det spelar ingen roll om det är i egen regi eller ej, det kommer kosta massor ändå. Frågan är om det är värt att lägga flera 1000 miljarder på persontransporter på räls, när ca 80% av resorna idag sker på väg. 10% av resorna sker på räls, resten är flyg och båt. Och nu talar vi om persontrasporter. Godstransporter sker kanske till 3-5% på räls, varav majoriteten sker på väg, båt och sedan flyg.

Jag tycker det inte prioriteringen är korrket, men Regeringen med S, Mp, V och C tycker det.

Uppdaterat: 2022-05-25 14:12

Självfallet ska vi lägga pengar på tåg. Ska vi klara klimatmålen och hindra försurning och uppvärmning av haven som hotar marint liv, så behöver vi ha ett bra tågnät för persontransport. Och ja, det är dåligt underhållet det behövs en uppgradering och det kostar.
När det gäller vägnätet får man väl helt enkelt byta till en bil med bättre fjädring.
Samt dra ner på hastigheten. Inget jag ser som nackdel.

2022-05-25 22:52