Vi Bilägares forum

Moderaterna vill lägga miljarder på att sänka bensinskatten

Moderaterna vill lägga miljarder på att sänka bensinskatten

Sänkt bensin- och dieselskatt är en av de största posterna i Moderaternas budgetmotion.

Läs hela artikeln
2021-10-04 12:23

Kommentarer

Lugna er Gubbar, måste fylla på pop-cornen!!!

2021-10-18 16:51
*Robban

Ha ha, det är Uno som trollar bara.

Inte så mycket att göra något åt egentligen.

MVH AL

2021-10-18 17:01
Scio me nihil scire.

”Du behöver visa på vilket sätt min välfärd blir bättre av din bilresa. Det är alldeles klart att den påverkas negativt av både fossildrivna som elbilar, så det spåret behöver du inte dra upp igen (med googlade axplock). Det du nu behöver visa är alltså på välfärdsförbättringar kopplat till din bilresa”

Behöver jag visa dig någonting egentligen? Nej. Men jag är omtänksam som gör det ändå. Det blir ju visserligen som att försöka visa en stumfilm (om varför man ska sluta röka) för en blind rökare. Jadå, jag kan googla fram en hel del fakta. Då kan ju vem som helst undersöka sanningshalten i mina påståenden. Jag är väldigt öppen för konstruktiv kritik.

Jag läser ibland andra studier ofta i andra ämnen. Det här är inlägg i ett kommentarsfält, jag lägger ner ett begränsat engagemang då jag hellre prioriterar inlägg i diskussioner på universitetet. Och jag har dessutom nu jobbat ett långt arbetspass för att ha råd med amorteringen till elbilen, mat på bordet, sparande åt barnen, streamingstjänster, elfakturor, blommor åt frun, osv. Så vill någon ifrågasätta så får ni gärna detta då de flesta här har mer dötid än en annan. Leta upp studien själva och se om du/någon har en någon annan tolkning än TT/Ekot (jag delegerar nämligen tolkandet av studien åt dem):

”Enligt studien dör minst 3,4 miljoner människor varje år av luftföroreningar. Elva procent av dessa dödsfall orsakas av avgaser. Utsläppen från transportsektorn kopplas till hjärt- och lungsjukdomar, stroke och diabetes och tros ha kostat det globala samhället cirka 1 000 miljarder USA-dollar under 2015. Det motsvarar 9,3 biljoner kronor – eller drygt 1 200 kronor per människa på jorden.
Stora andelar av de utsläppsrelaterade dödsfallen återfinns i folkrika länder som Kina, Indien och USA men sett till befolkningsmängd var antalet dödsfall högst i Tyskland – tre gånger högre än det globala genomsnittet. En större andel dieseldrivna fordon pekas ut som orsaken.

En av rapportförfattarna, Joshua Miller, manar till handling för att ersätta förorenande fordon:
"Den stora påverkan på folkhälsan som dieseldrivna fordon i Europa har understryker behovet av utsläppsbegränsningar och möjlighet att se till att dessa efterlevs".”

https://sverigesradio.se/artikel/7163757

Det är vad utbildade journalister anser att utbildade forskare anser. Nu är jagförvisso vansinnigt trött då jag jobbat hårt och har en krävande familj att sköta, men jag ska ändå försöka göra en uträkning. 1200 kronor per per person… det blir 1200 x 4 för min familj = 4800 kr. Samma summa jag betalade i fordonsskatt för mina två bensinbilar jag hade innan jag skaffade elbilar. Det slipper jag nu, och du förstår väl varför? För två elbilar betalar jag för närvarande 360 kr i fordonsskatt (en är nämligen fortfarande befriad från denna fordonsskatt). Min familj sparar alltså in åt samhället ca 4800 kr per år på att sluta köra fossilt. Då slipper jag större delen av fordonsskatten. Sen betalar jag fortfarande ca 360 kr för den äldre elbilen. Denna summa kan gå till vägslitage för det jag kör på dessa undermåliga vägar vi har här i glesbygden. Mer betalar jag ogärna för vägar utan mitträcke, älgar som springer över vägar och gropar mitt i vägbanan. En av de vägar jag ofta åker på utnämndes häromåret dessutom till en av de sämsta i regionen. Det är nästan så jag skulle kräva att få betalt för att köra på vägen.

Nu kommer du skrika nåt i stil med: ”men men… MEN att skatten på bränslet då! Det måste du betala!”.

Ja. Och? Jag betalar ju dubbelt så mycket i elfaktura än vad jag gjorde tidigare. Förvisso i nivå med huset innan jag sparade in på energi men ändå. De som lever med dieselbil har ju en billigare elfaktura. Det tycker jag är orättvist när jag ser på elfakturan. Fast å andra sidan har jag lärt även frun att se till att ladda nattetid så det börjar bli allt billigare. Men har du räknat på vad liv är värt i kronor och ören här i trafiken?

Enligt SVT så menar Trafikverket att man sparar 44 miljoner kronor per liv som räddas.

https://amp.svt.se/nyheter/inrikes/sa-raknar-man-ut-hur-mycket-ett-liv-ar-vart-i-trafiken

Jag räddar troligen både ett och annat liv med hjälp av elbilens nollutsläpp. Dina dieselavgaser tar troligen ett och annat liv i förtid både här och var som du kör fram, speciellt med tanke på att du kör k tätbefolkat område, men det märker ju inte du. Inte behöver du se lidandet. I alla fall, det är ju en skillnad på ca 88 miljoner för enbart dessa två liv: ett som jag och några andra elbilister sparar och ett som dör av dina och några andras avgaser. Då kan jag påstå att jag har betalat min skatt för resten av mitt liv. Och jag har undvikit en hel del lidande. Du bör åtminstone betala för delar av de hälsokostnader du medför samhället.

Uppdaterat: 2021-10-18 19:15

Och givetvis betalar jag trafikförsäkringar och bilförsäkringar. Till och med vägassistansen betalar jag för att inte behöva orsaka köbildning i onödan vid en trafikolycka eller behov av bogsering. Om jag mot förmodan t.ex. skulle få slut på batteri. Nu ser jag förstås hur mycket batteri jag har. Det plingar till om det börjar bli hög tid att ladda. Men det har aldrig varit några problem med någon av elbilarna. Däremot ser jag många fossilt drivna bilar som brukar blockera vägarna på grund av diverse motorproblem.

Uppdaterat: 2021-10-18 19:54

Ja du Uno. Och med det konstaterar jag att du inte har en susning om vad du pratar om.

Först och främst så dör det inte en kotte av bilavgaser. För det andra överskrider man inte gränsvärdena i någon stad i Sverige, ja bortsett från slitagepartiklar då. Och nej. Du behöver inte googla på studierna från IVL och SLB eller EU och WHO. Jag har järnkoll på både dem och forskningsläget och har så haft allt sedan 90-talet. Vi har till och med diskuterat frågan här på ViBilägares forum tillsammans med andra forskare.

För det tredje, och här är problemet som du inte vill bemöta, dina negativa externa effekter . Du har fortfarande inte svarat på min enkla fråga.

Sant är att dina negativa externa effekter vid körning i tätort är lägre än när jag kör med min dieselbil. Men tvärtemot ditt påstående är dina negativa externa effekter inte noll, varför dina resor bekostas av oss andra så länge det inte finns ett sätt att internalisera dem.

Du hemfaller ständigt till vad dieselbilar gör och inte gör. Men det är fortfarande inte relevant. Det som är av intresse är på vilka grunder en elbil inte skall betala för sitt vägslitage, olyckor (inte den försäkringsbaserade delen, utan den externa och på marginalen)och utsläpp. Du har ännu inte lyckats förklara det med annat än nya skenmanövrar och hänvisningar till andra folks resor.

Svara mig ärligt. Är det något som är oklart för dig i frågeställningen, eller varför återupprepar du samma galimatias om och om igen?

MVH AL

Uppdaterat: 2021-10-18 22:47
Scio me nihil scire.

”Du har fortfarande inte svarat på min enkla fråga.”.

Jag tror nog faktiskt jag har det, men du är samtidigt lite otydlig med att din fråga är flera frågor:

”Först och främst så dör det inte en kotte av bilavgaser.”.

Jag höll på att missa att din första och främsta fråga var en fråga alls. Det såg nämligen ut som ett påstående från en trotsig 3-åring.

Ja, du har alltså aldrig sett en enda kotte som dött i avgaser. Nene. Har du sett att jorden är rund? Nej, och då tänker du förstås att jorden är platt? Det du ser med blotta ögat är alltså tillräckliga bevis för dig. Och du vet för du har diskuterat med en massa andra forskare på bilforum på nätet om detta. Okej okej. Jahaja. Jag själv har diskuterat med forskare om detta ämne och de befann sig på universitetet där de oftast hör hemma. Hur vet du egentligen att GRbba och de andra är riktiga forskare?

Du är fortfarande kvar på 90-talet skriver du. Det är ju bra att du erkänner detta. Det var 30 år sedan nu och det har hänt mycket med teknikutvecklingen sedan kommunikationsministernansåg internet vara en tillfällig fluga.

Jaha. Du vill alltså att jag ska lita på en anonym person på ett diskussionsforum på nätet som påstår sig ha ”järnkoll” på allt och alla men hävdar samtidigt att jag vore Uno av någon okänd anledning. Och hemska tanke om jag skulle googla efter studier som skulle kunna motbevisa dina fanatiska och fantastiska påståenden. Du vill att jag ska blunda för att det i Malmö dog 7 gånger fler i avgaserna från bensin- och dieselfordon än i trafikolyckor? För mig är dessa liv mer än bara siffror i ett excel ark. Det är ju människor, AL. Levande människor av kött och blod som dör på grund av avgaser från bensin och diesel. På samma sätt som tobaksrök orsakat död och lidande för många. Det är en bitter sanning som vi med ökad kunskap och tilltro till ny teknik faktiskt kan försöka motverka.

Men nu ska jag låta relevanta forskare svara på din s.k. främsta fråga:

”I en forskningsstudie från Lunds universitet i samarbete med Malmö universitet, Umeå universitet, Malmö kommun och Naturvårdsverket, har man räknat ut vilka hälsovinster man skulle få genom att helt och hållet ta bort stadens lokalt bildade avgaser från bensin- och dieseldrivna bilar, bussar och lastbilar. I studien har forskarna undersökt hela Malmös befolkning på drygt 320 000 invånare:

– Minskningen av avgaser hade varje år förhindrat 55 till 93 förtida dödsfall (2-4% av alla fall), 21 nyinsjuknande barn i astma (6% av alla fall), 95 barn med bronkit (10% av alla fall), 30 färre sjukhusinläggningar för respiratoriska sjukdomar, 87 demensfall (4% av alla fall) och 11 gravida kvinnor utan havandeskapsförgiftning (11% av alla fall), förklarar Ebba Malmqvist, forskare på Avdelningen för arbets- och miljömedicin, vid Lunds universitet.

Förändringen skulle även innebära att 2729 sjukdagar och 16 472 dagar med begränsad aktivitet på grund av ohälsa inte hade gått förlorade.”.

https://www.lu.se/artikel/minskade-avgaser-skulle-radda-malmobor

Betyder dessa dödsfall och svåra sjukdomar, lidande och sjuktal någonting för dig?

”För det andra överskrider man inte gränsvärdena i någon stad i Sverige”.

Jag håller med. Men jag höll på att missa att detta var en fråga det med. Vad betyder då detta här med gränsvärden som du nu frågar om tänker jag. Något svar får du inte av mig utan istället av forskare inom området:

”Forskarna förklarar att värdet är en kompromiss mellan Världshälsoorganisationen, WHO’s riktlinjer och politiska avvägningar. Men i de epidemiologiska studierna ser man inga tröskeleffekter, utan risker ökar succesivt med ökade värden.
Gränsvärdet ska ge EU-medborgarna visst skydd mot höga nivåer av partiklar, men utgör ingen säker nivå. Inget tyder på att det inte skulle finnas några hälsoeffekter bara för att man ligger under gränsvärdet utan tvärtom – vi ser negativa effekter även på nivåer som ligger under EU’s värde, säger Anna Oudin, också hon forskare på Avdelningen för arbets- och miljömedicin.”.

https://www.lu.se/artikel/minskade-avgaser-skulle-radda-malmobor

Forskningsstudien är publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift och fritt tillgänglig för alla att faktagranska.

”Det som är av intresse är på vilka grunder en elbil inte skall betala för sitt vägslitage, olyckor (inte den försäkringsbaserade delen, utan den externa och på marginalen)och utsläpp.”.

Oj, vad du tjafsar om detta. Mina smala däck på en lätt liten bil. Jag hade en enorm lastbil framför mig. Den var från ett annat land. Detta tunga fordon med sina mångdubbla däck, det sliter nog på vägen mer än min lilla bil ska jag tala om. Dessutom körde fartdårar med dieseldrivna BMW-stadsjeepar förbi denna lastbil i en otrolig fart. Mötande bil fick väja undan. Ska jag behöva betala för dessa?

Men vägslitage är egentligen en liten liten skitsak och trafikolyckor är en sjundedel av vad avgaserna orsakar, AL. Det vet du väl ändå. Det som räknas är människoliv och människors hälsa. Moderater vill ju lite hux flux sänka skatten på dieseln med 7 miljarder. Ojdå. Här finns det ju plötsligt gott om pengar tagna från tomma intet och som skulle kunna täcka en stor del av vägslitaget, särskilt för de alldeles för få elbilar som rullar på våra vägar och inte orsakar något nämnvärt vägslitage.

Ta dessa 7 miljarder till vägslitaget istället så har vi med minskade kostnader för sjukvård och död löst det. Antingen betalar vi hela tiden konsekvenserna av problemet eller så drar vi väl bara upp roten till problemet och slipper betala för konsekvenserna av problemet. Då får vi både finfina vägar och en sund samhällsekonomi får vi dessutom på köpet.

Nej. Titta på videon från Lunds universitet. Kanske kan även du som redan är så fullärd som människa lära sig något nytt?

https://youtu.be/1aWfxuWxUHA

Uppdaterat: 2021-10-19 01:03

Oj då Uno. Har du börjat studera? Det är bra så klart.

Men jag hoppas det också ingår lite vetenskaplig metod i dessa studier så att du förstår vad du läser?

För det är fortfarande inte en enda kotte som är avliden i de siffror du rapar upp. Du får väl fråga dina kompisforskare hur den kommer framtill dessa siffror. För det måste du väl ha förstått nu, att man behöver redovisa det (titta i metodavsittet).

Och vad står det där?
Hur kan det komma sig att det är frågan om intervall?
Misstänker måhända forskarna att någon gömmer en massa döda personer ute i buskarna eller vad?

Hör av dig när du har läst in dig på metoden så lovar jag att förklara vad där står och tillämpas.

Vad gäller jorden - som Uno tycks blivit intresserade av - så är den inte vare sig platt eller rund, utan en ellipsoid. Uno har ju fått lära sig att använda google (trots att det formellt sett inte är en betrodd sökmotor), testa att googla på vad det är;-)

Och trots allt detta klippande och klistrade. Fortfarande har du inte visat mig varför vi andra skall bekosta dina bilresor. Det enda du lyckas googla fram är vad andra fordon bidrar med - och då särskilt i större städer eller i miljöer med slutna gaturum. Men det är fortfarande inte ett argument för att dina resor (och bilinköp) skall subventioneras.

Så kan du nu komma med något konkret som inte bygger på missuppfattningar, skenmanövrar eller ren okunnighet? På vilka grunder skall jag vara med och bekosta ditt vägslitage, den externa delen av olyckorna (som Uno blandar ihop med försäkringarna) samt bidraget till PM2,5 och PM10 i tätort?

MVH AL

Uppdaterat: 2021-10-19 09:53
Scio me nihil scire.

Oj. Trampade jag på en öm liten tå igen.

Jag vet ju att det inte går att argumentera mot en fundamentalist på ett kommentarsfält. Det är för övrigt också vetenskapligt bevisat. Kör vidare med din dieselbil och jag kör vidare med elbil.

Plussa gärna på en skatt här och en skatt där. Montera fast en kilometerräknare i bilen du som du läst i Orwells science-fiction böcker (som du refererar till) att man gör i framtidens storebrors samhälle. Alla (utom du förstås) ska förstås ha det lika illa i ditt drömsamhälle. Men jag hittar nog andra sätt ska du se. Det blir du som själv sitter där och betalar mest. Du gnäller och grinar trots att du är så ”smart”.

Elbilarna är ju helt enkelt bättre. Och inte får mina ungar några avgaser om de står bakom bilen. Bara det är det värt. Jag vill inte de ska bli som du. Ungarna vägrar förresten ändå åka i något annat sen vi köpte elbilar. Frun blir också nöjd. Hon älskar sladden som hon får köra in i hålet.

Nu har du visserligen bara dig själv att tänka på (det märks) så detta förstår jag inte är något problem för dig. Du behöver inte bry dig om andra. Det vore dock bra om du brydde dig om dig själv en aning men det är nog för mycket begärt. Inte finns det några fina damer i dina excel beräkningar heller. Bara en massa siffror som du skriver in lite efter eget tycke för att anpassa världen till ditt egna huvud. Själv ser jag fullt med brudar som dreglar över elbilen när jag kör iväg. Men jag visar dem bara ringen på fingret och kör försiktigt vidare för att inte slita på vägbanan i onödan. Min kvinna henne byter jag inte ut. Det är minsann en vacker liten pärla det.

Trots alla skatter du vill tvinga på mig och min familj så kommer jag att ha mitt glada elbilsleende mot dig när vi möts på vägen. Diesel blir nämligen bara dyrare och dyrare. Blir el för dyrt producerar jag väl egen nästan gratis? Jag anpassar mig som människan gjort under årtusenden.

Se bara till så bilen är i bra skick så inte dina avgaser börjar läcka in i bilen. Stäng av motorn när du parkerat i ett garage och stäng igen dörren.

Du kanske kan bromsa utvecklingen genom att vägra andra möjligheter, men du kan inte stoppa utvecklingen.

Beskatta mig hur mycket du vill. Lycka till. Jag ska för övrigt länka till denna diskussion när alla jag möter har elbil och är förbannade på vem som kom med den idiotiska idén att beskatta en elbilist. Och jag ska länka denna diskussion när ungarna är stora och frågade: ”varför satte du inte stopp för detta fossila vansinne tidigare, pappa?”. Då ska jag länka hit och säga att ”jag försökte, mina barn. Tro mig. Jag försökte åtminstone till skillnad från många andra på min tid.”.

Uppdaterat: 2021-10-19 10:25

AL kan blunda nu.

Om IPCC, som AL nämnde i något inlägg försökte nedvärdera betydelsen av, kan den som är intresserad av lyssna om i podcasten ”solcellskollen”. Podden gästas av Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi på Göteborgs universitet. Han var en av rapportens samordnande huvudförfattare (som ende svensk).

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9zb2xjZWxsc2tvbGxlbi5saWJzeW4uY29tL3Jzcw%3D%3D&episode=NzU3YTJiZjMtNzViYi00MmRhLTgxMDAtMDM1MDIyZDMzOTY4

Uppdaterat: 2021-10-19 10:59

Ha ha Uno, nej då, inte någon öm tå. Jag vet ju att du trollar och skriver utefter ditt förstånd. Du får förstås vara glad med din (påstådda) elbil om den passar dig och dina behov bäst.

Återstår alltså bara att du också betalar vad dina resor också kostar oss andra, exempelvis via kilometeravgifter.

Många glada och tysta mil önskar jag dig i din påstådda elbil.

MVH AL

Uppdaterat: 2021-10-19 20:39
Scio me nihil scire.
Leffe81 skrev:

Du är aningen för trångsynt och lever kvar på 1900-talet.
Elbilar blir ju dessutom en del av den lagringskapacitet för det svenska energinätet.
Ja, du ser då bara kostnader med elbilar, medan jag ser möjligheter och stora samhällsvinster med dessa. Det är två skilda synsätt. Elbilar med sina batterier ses (som du kanske inte känner till) som en viktig integrerad del av energiomställningen, bl.a. genom att balansera kraftnäten. Du känner väl till att svensk fossilfri (mestadels förnyelsebar) energi numera är en helt svensk exportsuccé med miljardinkomster (som konkurrerar ut europeisk kolkraft)? Bör inte vi elbilister få ta del av att vi delvis möjliggör den stora energiomställningen?

"Omställning till elbilar och fossilfri el i Sverige är ändå meningslösa klimatåtgärder och som minskar vår välfärd och gör oss alla fattigare."

Uppdaterat: 2021-10-19 23:49
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."
A.L skrev:

Förstärkningen av växthuseffekten och mekanismerna bakom densamma är ett faktum oavsett svensk extremism eller inte. Ett mer rationellt val vore att investera alla resurser i att hantera de förväntade förändringarna samt att öka forskningsanslagen och inte minst - lära våra unga lite grundläggande fysik. Exempelvis så man har en susning om vad man pratar om;-)
Det är nämligen mer naturvetenskap och matematik som behövs, inte lokala skatter.
Men redan Orwell såg att sådana här system kräver folk som rapar upp klyschor och ramsor utan att förstå dess innebörd.

Och här ser vi exempel på AL:s ideologi att det är bättre att "försöka släcka bränderna när de brutit ut, i stället för att förhindra att de ens uppkommer"! Världen ska enligt AL helt enkelt köra på som vanligt och försöka lappa och laga under tiden som det blir allt fler och större problem. Mycket av vetenskapen säger faktiskt precis tvärtom och att utsläppen av växthusgaser behöver minskas!

Det sker och behöver ske en omställning bort från fossila bränslen i hela världen p g a fler orsaker än enbart klimatet och det är ett hållbart energisystem som behövs.

Och "svensk extremism" är tragikomiskt när det är så utvecklingen behöver se ut globalt, plus en hel del till, för att undvika de allra värsta konsekvenserna av klimatförändringarna!

Uppdaterat: 2021-10-20 00:56
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."
John2008 skrev:

"Omställning till elbilar och fossilfri el i Sverige är ändå meningslösa klimatåtgärder och som minskar vår välfärd och gör oss alla fattigare."

Fast nu har du som vanligt inte läst eller förstått det jag har skrivit.

Elbilarna medför ju en lägre transportkostnad - och kommer därför möjliggöra en högre ekonomisk utveckling på sikt.

Dock betyder inte det att de skall subventioneras, då subventioner (som jag hoppas att John lyckats lära sig nu) också skapar och förstärker det vi känner som rekyleffekt.

Så elbilen är bra utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Som åtgärd mot utsläpp av växthusgaser? Nja...

MVH AL

2021-10-20 11:27
Scio me nihil scire.
John2008 skrev:

Och här ser vi exempel på AL:s ideologi att det är bättre att "försöka släcka bränderna när de brutit ut, i stället för att förhindra att de ens uppkommer"!

Om du lär dig att tolka data och undviker miljöbloggar och kvällspressens rubriker så kan du se att det finns gott om tid för att förebygga de problem som kommer alldeles oavsett vilka åtgärder som Sverige genomför. Man brukar kalla det för att prioritera och då rätt saker. Men det är förstås svårt att förstå om man inte är intresserad av vetenskap utan går blint på religiös tro och övertygelse.

John2008 skrev:

Mycket av vetenskapen säger faktiskt precis tvärtom och att utsläppen av växthusgaser behöver minskas!

Ja och där har vi ju ett tydligt resultat klart. De minskar inte, trots alla svenska skatter, åtgärder, förbud och diktaturfasoner. Och skälet till att de ökar hänger ihop med att det inte är Sverige som genererar dem, utan omvärlden samt den ökade levnadsstandarden och befolkningen (på global nivå). Så inte ens om ni nu lyckas stänga ner all industri i hela Sverige, stoppa alla transporter, mediciner och matproduktion, så kommer världens globala utsläpp att minska utan tvärtom öka.

I en normal och ingenjörstyrd värld brukar den typen av resultat innebära att man söker efter alternativa lösningar. Men det är ju inte vetenskapen som bestämmer här, utan religiösa fanatiker (till råga på allt oftast utan skolning).

John2008 skrev:

Det sker och behöver ske en omställning bort från fossila bränslen i hela världen p g a fler orsaker än enbart klimatet och det är ett hållbart energisystem som behövs.

Ja människan behöver omvandla allt mer energi. Så visst behövs det nya och flera system och de utvecklas också eftersom det finns en efterfrågan.

John2008 skrev:

Och "svensk extremism" är tragikomiskt när det är så utvecklingen behöver se ut globalt, plus en hel del till, för att undvika de allra värsta konsekvenserna av klimatförändringarna!

Javisst är det tragikomiskt att ett litet land uppe i norr (där delar av den yngre befolkningen knappt kan vare sig läsa eller räkna utan - likt ofta förekommande i trådar som dessa - tror man kan ersätta akademisk kunskap med google) ensamt inbillar sig att det skall rädda världen med hjälp av lokala åtgärder, därav liknelsen med flagellanterna.

Men för er som har läst er historia vet ni att det här med domedagsprofetior och vidskepliga åtgärder inte är någon ny företeelse. Den har tvärtom präglat människan allt sedan de gamla grekerna.

MVH AL

2021-10-20 12:35
Scio me nihil scire.
A.L skrev:

Om du lär dig att tolka data och undviker miljöbloggar och kvällspressens rubriker så kan du se att det finns gott om tid för att förebygga de problem som kommer alldeles oavsett vilka åtgärder som Sverige genomför. Man brukar kalla det för att prioritera och då rätt saker. Men det är förstås svårt att förstå om man inte är intresserad av vetenskap utan går blint på religiös tro och övertygelse.

Vetenskapen säger att för att klara 1,5-gradersmålet behöver vi halvera de globala utsläppen av växthusgaser till år 2030 och nå nettonoll senast år 2050. Så när AL skriver att "det finns gott om tid", tycker jag det är ganska överdrivet och speciellt när framstegen går så långsamt som de gör och som i nuvarande tempo kommer leda till en ökning på 3 grader. Läs gärna på vad de olika temperaturerna kan innebära, för det är klart stora skillnader mellan varje grad!

Sverige har speciellt som ett rikt land, ett särskilt ansvar att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser. För övrigt har alla länder ett egenansvar!

Apropå "de gamla grekerna" har människan både före och efter dem, varit rädd och försökt undvika att inse problem i världen och varit ovilliga att göra något åt dem, trots att "de knackar hårt på porten".

Uppdaterat: 2021-10-21 23:53
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

AL, 2021-10-10: ”Tiden är den viktigaste variabeln inom all infrastrukturplanering. Det är tiden vi hela tiden jagar, och sätter ett pris på när nya system planeras.”.

Ja, hur var det med tiden AL. När ska vi sluta vara beroende av olja från Ryssland och mellanöstern? Roten bakom världens alla konflikter och problem. Hur lång tid vill du ge detta?

AL: Alla som trängs i kollektivtrafiken ska få 40-50 % dyrare biljett, medan jag ska åka ensam i min bil med 40 % sänkt skatt, trots att exempelvis företagarorganisationen Svenskt Näringsliv numera är för högre avgifter på utsläpp. AL vill göra det billigare för sig själv och dyrare för alla andra.

Trafikforskare hånskrattar dessutom åt förslaget att införa kilometerskatt på fordon, men AL tycker att detta vore fullt rimligt.

AL: ”Elbilarna medför ju en lägre transportkostnad - och kommer därför möjliggöra en högre ekonomisk utveckling på sikt.”.

AL: ”sant att elbilarna fyller en funktion inne i tätort med avsikt på lokala utsläpp.”.

AL: ”så du har helt rätt i att elbilen skall och bör vara billigare att köra än den genomsnittliga fossilbilen.”.

Du vill att elbilen ska vara billigare att köra än den genomsnittliga bilen. Ändå argumenterar du för att det ska bli lika dyrt. Varför? Borde det inte vara dyrare med importerade bränslen (som finansierar diktaturer och olika konflikter i världen) än med ett ”bränsle” som vi själva kan producera inom landet? Det är det mest samhällsekonomiska i ett längre perspektiv.

Du låter tveksam med ditt ”nja”.

Mina enkla frågor till AL:

Vad är problemet med lokala utsläpp från fossila bilar AL?

Vad fyller elbilar för funktion inne i tätort?

Uppdaterat: 2021-10-22 12:05

En normalbilist snittar 1200 mil per år. Drivmedelskatt ca 10 kr litern.
En person som nyttjar kommunala färdmedel på sin hemmaort har en årskostnad om ca 11-20000 kr.
Resor till o från arbete ger avdrag i deklaration om tidsvinst överstiger två tim jämfört m kommunala färdmedel. Ngn krona hit el dit på drivmedelskatt tror jag har liten betydelse för de flesta och kan lätt hämtas in på att skippa en onödig resa el två...jag tänker att det är just det politikerna vill åstadkomma. All nöjeskörning och bekvämlighetstrippar måste minska på sikt. Det tror jag vi alla kan ta till oss. I mina kretsar kör folk alldeles för mkt bil. Inte minst till lokala ica en km bort. Utmärkt för lite vardagsmotion som främjar hälsan och kapar samhällskostnader i tex sjukvården. Alla kan nog börja ta mera ansvar utifrån sina egna förutsättningar.

2021-10-23 09:17

vv13;

Håller fullständigt med.

Det vettigaste förslaget på länge om att ändra rätten för avdrag för resor till och från arbetet så att det ska bli enklare och även omfatta fler med långa resvägar, exempelvis de som samåker, åker kollektivt, osv.

”Förslaget innebär att dagens reseavdrag ska ersättas med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med den nya modellen är det avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär såklart en kraftig förenkling, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.”

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ny-och-enklare-subvention-av-arbetsresor/

2021-10-23 14:59

Reseavdraget är minerad mark...
Att som vi har nu, att man gör avdrag på 18,50/mil för resor ToF jobbet OM man spar minst två timmar/dag kontra kollektivresor och att det är på kostnader som överstiger 11000kr.
Det innebär att de första 595 milen inte ger något tillbaka utöver grundavdraget på 11000.
Sedan handlar ju nuvarande system att den som tjänar lite får sedan tillbaka typ 30% av dessa 18,50 och den som tjänar mycket får tillbaka 50% av dessa 18.50 så jag skulle få tillbaka typ 9kr/mil medan min jobbarkompis Lasse bara skulle få tillbaka 5,50/mil... rimligt? Varför skall jag få tillbaka mer för samma resa än Lasse? Han har ju dessutom mindre i lön och således påverkar hans arbetsresa hans ekonomi mer än min, allra helst nu med högre bränslepris...

I det nya förslaget får ju alla istället en skattereduktion som är lika stor, oavsett om du går, cyklar, hyr VOI, åker taxi, tåg, båt eller bil, helt i avhäng till hur långt du har till jobbet. Dessutom blir det lika på kronan, oavsett om du åker buss eller bil eller om du tjänar över eller under brytgränsen, samma pengar tillbaka i börsen oavsett om du jobbar på lagret eller är direktör. Rimligt kan jag tycka.
Sedan finns det såklart mycket att tala om för det kommer till själva summan, men det är en annan diskussion, dessutom kan jag fortsatt undra varför jag staten skall betala för att jag skall åka till jobbet...

2021-10-24 14:01
*Robban

Beräkningar har visat att Moderaternas förslag om att lägga miljarder på att sänka bensinskatten skulle öka utsläppen i Sverige av koldioxid med 300 000 ton/ år.

2021-10-28 23:17
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Det är väl en bråkdel av vad Kinas elbilar släpper ut efter ha laddats med 70% kolkraftproducerad el!

2021-10-29 17:20
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre