Vi Bilägares forum

Elbilsboomen kan ge fler gruvor i Sverige

Elbilsboomen kan ge fler gruvor i Sverige

Regeringen vill se över den så kallade minerallagen för att fler gruvor ska kunna öppnas i Sverige.

Läs hela artikeln
2021-10-12 11:40

Kommentarer

Gruvverksamhet är ju förenat med miljö och bevarande av naturfloran och biologiska mångfalden (ironi för den klick (ni vet vem/vilka du/ni är) som märker ord).
För att inte tala om att privat mark, redan idag, blivit inmutad, av stora internationella gruvbolag, där staten gett dessa bolag inmutningsrätt på privat mark. Markägaren går vinst/lottlöst, allt som tas ur marken är gruvbolagets egendom.

Vansinne detta. Men än är det väl ingen ko på isen, det är ju bara privatpersoner som råkar illa ut, men vänta bara tills imutningrätten ligger i ett naturreservat eller natura 2000-område.

Uppdaterat: 2021-10-12 18:55

Förstöra en miljö för att rädda en annan?
Ja det är den lösning en mindre intelligent figur tycker är en bra lösning.

2021-10-12 13:10

"Bättre att flytta gruvbrytningen till Kina, för här i Sverige vill vi ju inte ha den! Och det samma gäller sedan länge även brytningen av radioaktivt uran till kärnkraften."

Uppdaterat: 2021-10-14 22:31
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."