Vi Bilägares forum

Bilfrågan: Hur jämföra NEDC med WLTP?

Bilfrågan: Hur jämföra NEDC med WLTP?

"Vad avses med låg, medium, hög, extra hög och blandad när det gäller CO2 och bränsleförbrukning i nya testcykeln?" Vi Bilägare svarar.

Läs hela artikeln
2021-09-15 07:00

Kommentarer