Bild
Nästa artikel

Visste du detta om etanol?

Nyheter

Etanol eller etylalkohol är samma sorts sprit som finns i öl, vin och sprit.

Energiinnehållet i etanol är cirka 30 procent lägre än i bensin. En etanolbil drar därför ungefär 30 procent mer bränsle vid samma belastning.

En motor som körs på etanol kan, om motorn ställts in korrekt, ge mer effekt än en bensinmotor eftersom etanolen har högre oktantal (E85 har oktantal 104), det vill säga tål högre kompression innan den självtänder eller knackar.

De huvudsakliga förändringar som behöver göras för att modifiera en bensinmotor till etanoldrift är att ställa om till en fetare bränsleblandning genom att montera en bränsletrycksregulator på returslangen från motorn, eller (på en förgasarbil) montera större förgasarmunstycken. Ibland behöver man även montera en kraftigare bränslepump. Dessutom byter man som regel ut ventiler och ventilsäten mot hårdare material samt ersätter alla packningar, plast- och gummidetaljer i bränslesystemet till mer syrafasta varianter. För att förenkla kallstarter bör även en motorvärmare monteras.

Bilar som är tillverkade före 1987 får byggas om till etanoldrift om de sedan registreringsbesiktas, vilket kostar några hundralappar. Yngre fordon får endast byggas om efter dispens från Vägverket. En utredning föreslog nyligen att ett nationellt system för typgodkännande av konverteringssatser skulle införas, främst för att säkerställa att utsläppen av kväveoxider inte försämras.

Eftersom de nya lagar och förordningar runt etanolombyggnad som krävs kommer att ta lite tid, kommer knappast etanolombyggnad av fordon bli ett tema förrän 2007. Det svåra i sammanhanget är att den som bygger om bilen måste ta över biltillverkarnas ansvar för avgasreningen, vilket tvingar ombyggarna att teckna speciella försäkringar. Vägverket bedömer idag att de totala ombyggnadskostnaderna per bil kommer att hamna runt 15 000 kronor per bil.

Många kör nu sin bensinbil på runt 50 procent etanol utan modifieringar. Många bilar verkar klara detta utan problem. Men eftersom vare sig tillverkarens fabriksgaranti eller den förlängda garantin för avgasreningen gäller och bilens utsläpp av kväveoxider ofta ökar när motorn inte är rätt justerad för etanolbränslet, är det tveksamt både privatekonomiskt och ur miljösynpunkt. De tekniska risker man tar är motorskador på grund av att motorn går för magert, vilket gör förbränningen för varm, innebär brandrisk på grund av läckor/upplösning av delar av bränslesystemet, med mera.

Etanolbränslet E85 består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Bensinen är tillsatt för att förbättra kallstartegenskaperna. Vid ungefär -15 grader börjar det bli svårt att starta en motor som går på E85. Problemen löses enklast med startgas eller ökad bensininblandning. Men biltillverkarna håller på att helt lösa kallstartsproblmen genom förvärmning av bränslet, vilket gör att det snart bör vara möjligt att även köra på ren etanol, E100.

I svensk bensin finns redan idag ofta fem procent etanol. Många propagerar för att öka inblandningen till tio procent. Redan då skulle vi vara nära att uppfylla EU:s krav på 5,75 procent förnybara bilbränslen år 2010. Inblandningen är ett mycket effektivt sätt att öka användningen av biobränslen eftersom den enskilde konsumenten inte behöver ändra sitt beteende alls.

Vid ungefär plus fem grader börjar det bli svårt att starta en motor som går på ren etanol eftersom etanol inte förångas lika lätt som bensin. Probelmen löses enklast med startgas eller ökad bensininblandning.

Sverige förbrukar i dagsläget runt 300 000 kubikmeter etanol, huvudsakligen genom låginblandning i bensinen. Det kan låta mycket, men ställ det mot de fem miljoner kubikmeter bensin och nästan lika mycket diesel som går åt årligen, så står det klart att det rena etanolbränslet ändå är en marginalprodukt än så länge.

Världsmarknadspriset (utan skatter, moms eller tull) på den billiga brasilianska etanolen ligger runt 2,50 kronor per liter i dagsläget. Den etanol vi producerar i Sverige idag kostar ungefär det dubbla. I framtiden kan svensk cellulosaetanol säljas för runt fyra kronor, men även då kommer det att behövas någon typ av tullar, kvoter eller liknande om man vill ha någon kommersiell produktion i Sverige. En begränsad självförsörjning kan vara intressant av strategiska skäl.

Etanolen belastas inte av någon energi- eller koldioxidskatt alls idag. Men staten och EU får ändå ut en tull på 90 öre per liter och dess-utom moms. En liter etanol som kostar runt åtta kronor ger således offentliga intäkter på knappt 2,50 kronor per liter medan en liter bensin som kostar tolv kronor ger runt åtta kronor i skatt.

Eftersom staten måste kunna finansiera sin verksamhet även om etanolens marknadsandel ökar, kommer säkert även etanolen att få en högre skattebelastning i framtiden, men det är nog rimligt att tro att politikerna alltid försöker göra etanolen mer attraktiv än bensinen.

Kommentarer

#1
svar till frågan om E85 vibilägare nr 14
2007-10-11 20:00

för den som är itreserad av saklig info om etanol konvertering till rimligt pris besök www.fullflexgold.se ochwww. ETANOL-I-TANKEN.nu
har sjelv kört över 20000 mil med 30% inblandning utan problem och har bestelt en konveterings sats
MVH Calle

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.