Bild
Nästa artikel

Nu presenteras Bränslebytet

Nyheter

I dag presenterar regeringen Bränslebytet, ett förslag till nya styrmedel för att minska utsläppen från transportsektorn.
− För att klara klimatutmaningen och utsläppsmålen måste vi drastiskt minska utsläppen från transportsektorn, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Förslaget som presenteras i dag ska främja biodrivmedel genom att ge skattefördelar till rena drivmedel och bränsle med hög andel biodrivmedel. Samtidigt föreslås en reduktionsplikt som ska tvinga fram större inblandning av biodrivmedel i bränslen.

− Reduktionsplikten ger branschen de stabila och långsiktiga förutsättningar som efterfrågats under lång tid. Nu har vi lagt grunden för ökad produktion och användning av biodrivmedel, inte minst biodrivmedel från skogsråvara, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De kvoter som nu föreslås är anpassade till hur inblandningen av biodrivmedel ser ut i dag och ska succesivt höjas för att nå målet att sänka transportsektorns utsläpp med 70 procent till år 2030. Det innefattar också en översyn av vad som räknas till miljövänliga bränslen och kan innebära att dieseln PFAD som i dag räknas som en restprodukt från palmoljeproduktion kan försvinna från den svenska marknaden.

– Vi välkomnar att regeringen tar tag i problematiken med palmoljebaserade bränslen som PFAD. I Europa har inblandningen av palmolja i diesel, paradoxalt nog och tvärtemot syftet, lett till ökade utsläpp av koldioxid från transportsektorn med fyra procent. Det här förslaget kan hindra samma utveckling i Sverige, säger Rosanna Endre, ansvarig för drivmedelsfrågor på Greenpeace.

Diskutera: Vad tror du är den bästa lösningen för att minska utsläppen?

Kommentarer

#1
2017-03-17 11:28

Jag är i grunden positiv till förslaget, jag tror att det kommer att gynna dieselmotorn genom högre andel biobränsle i blandningen jämfört med idag och vi kanske även får se 100 procent biodiesel, det är tekniskt möjligt (finns redan till lastbilar).

#2
2017-03-17 13:12

Äntligen kom man till insikt!

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20161108/forskarna-som...

Etanol kan man tydligen tillver´ka ännu klimatsmartare och jag har nu faktiskt kört ett par tankar klimatsmart sk HVO diesel i min Toyota Avensis med en körglad dieselmotor. Funkar klockrent! Finns nu ännu flera HVO tankställen runt om i Mälardalen och Stockholmstrakten. Finns säkert att köpa på många andra ställen i Sverige också.

#3
2017-03-17 13:35

HVO finns i de flesta bolags diesel idag, Preem Evolution diesel är HVO. Jag är stark kritisk mot HVO som görs på slaktavfall (det används av OKQ( och Circle K) men Preems HVO görs på tallolja så jag tankar Preem. Men dessa kvaliteter innebär en blandning av diesel och HVO. HVO 100 (alltså 100 procent HVO) är inte lika vanlig och det är få tillverkare som har certifierat sina motorer för HVO 100, jag känner faktiskt bara till PSA-gruppens Peugeot, Citroën och DS som har certifierat sina dieselmotorer för HVO 100.

#4
2017-03-17 14:31

Det är väl vettigt att vi försöker att använda alternativa källor som drivmedel, än olja, dels för att minska vårt beroende av oljeländerna och dels för att vi ju ändå har restavfall som vi kan koka soppa av.
Raphael, vad är problemet med slaktavfalls-HVO?

#5
2017-03-17 15:33

Huvudproblemet med båda HVO-produkterna är att de baseras på restprodukter efter annan huvudprodukt, animaliska livsmedel resp massa enligt sulfatprocessen. Vi behöver få en dieselersättningsprodukt som utnyttjar hela(nästan i alla fall) trädet utan att generera biprodukter.

#6
2017-03-17 15:49

Robban, jag är emot slakt. Jag äter inte djur. Självfallet kan jag inte köra på ett bränsle som utgår från slaktavfall, lika lite som jag bär kläder som är gjorda på djur. Och självfallet har jag ingen skinnklädsel i bilen.

Bgl. Jag tycker det är bra att man gör på skogsavfall, alltså restprodukter som sker när man avverkar skog för olika produkter baserade på trä. Preems evolution-diesel görs på tallolja som kommer genom processen av att göra pappersmassa. Så det är en biprodukt av träd som avverkas för papper och kartong. Jag tror på att använda så mycket som möjligt.

#7
2017-03-17 16:27

Vanlig bensin/diesel består också, åtminstone till viss del, av djur.

När det gäller HVO100 så ska jag gärna tanka det eller andra biodrivmedel när någon certifierar det enligt EN590 eller garanterar att min motor inte tar skada eller kräver mer underhåll.

#8
2017-03-17 16:35

Aha, då förstår jag din ståndpunkt Raphael, tänkte mer om det var något kemiskt funktionellt som du visste inte var bra med animaliskt HVO.

#9
2017-03-17 16:35

Visst, man kan säga att fossilt baserade produkter är djur då fossiler är organiska delar som genom naturens process fossilierats, men jag ser en skillnad på djur som dör naturligt och genomgår en process på 300 miljoner år, innan det ens fanns människor som dödade dem, och på djur som slaktas av människor och hamnar i tanken.

#10
2017-03-17 16:42

Lite klargörande:
Även Preem har en mindre andel slaktavfallsbaserad HVO i sitt bränsle.
Talloljebaserad HVO framställs ur restprodukt från sulfatprocessen , inte av skogsavfall. Där kommer min kommentar in. Talloljan räcker inte till så stor del av dieselersättningen och har dessutom alternativa användningar med god betalningsförmåga. Det vore bättre med en process som framställer dieselersättning ur större delen av skogsråvaran, då skulle även sk skogsavfall (grot) kunna användas i den utsträckning som det bedöms vara möjligt att ta bort ur skogen.

#11
2017-03-17 17:05

Låt oss börja med att förstå att HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) betyder en diesel som kemiskt motsvarar petroleumdiesel. Sedan kan man göra HVO på lite olika sätt. Jag skrev att tallolja kom från pappersmassa, så det är en restprodukt från Skogsindustrin. Preem Evolution diesel är 50 procent fossil diesel och 50 procent biodiesel HVO enligt 45 procent tallolja och 5 procent RME (rapsolja). Denna innehåller inget slaktavfall Däremot säljer Preem under varumärket Såifa en HVO 100 diesel för lastbilar och bussar och den innehåller slaktavfall. Jag har dock inte sett den för personbilar.

#12
2017-03-17 17:22

Tror nog det stryker en hel del småkryp med i skogsavverkningen.

#13
2017-03-17 17:42

Jag ger Raphael lite extra gas. Att välja icke-animaliska alternativ är säkert det bästa i många fall.

#14
2017-03-17 18:37

För min del som inte har något mot att äta djur eller ha skinn så tycker jag att det då är bra att man tar till vara på avfallet och gör något vettigt av det som HVO eller biogas.

#15
2017-03-17 18:45

Preem skriver under rubriken innehåll att deras hvo är"delvis baserad på tallolja".
Vore bra om någon kunde klargöra vad mer än tallolja som är utgångsprodukt för deras Hvo

#16
2017-03-17 19:01

Det enda vettiga alternativet är det som Vattenfall och PREEM just gick ihop om, vätgas för bilar. Detta satsar även Korea på och de har redan en flotta av vätgasbilar. Givetvis produceras vätgasen direkt ur kärnkraftverk som är perfekta även för det. Alla satsningar på biobränslen kommer att falla på grund av råvarubrist, se det bästa exemplet: biogas

#17
2017-03-17 19:38

Bgl, det beror ju på vilken produkt som man pratar om. Preem har *olika* HVO produkter. Preem Evolution och HVO 100. Båda bygger på HVO. Evolution innebär fossil diesel 50 procent och 50 procent biobränsle uppdelad som 45-43procent tallolja och 5-7 procent RME. Det förklaras här: http://preem.se/om-preem/hallbarhet/evolution-drivmedel/evolution-diesel/

Här har du tillverkningsprocessen för evolution diesel: http://preem.se/om-preem/hallbarhet/evolution-drivmedel/evolution-diesel...

Tittar vi däremot på Preem HVO 100 så är det "HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.". Animaliska fetter = slaktavfall.
http://preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/Produktkatalog/produkter/ka...

Följaktligen får vi:
Preem Evolution diesel: Fossil diesel plus tallolja plus RME (rapsolja). Inga animaliska fetter, inget slaktavfall:
Preem HVO 100: Blandning av vegetabiliska fetter (bl a tallolja) och animaliska fetter (slaktavfall).

#19
2017-03-17 19:55

Om vi tar följande skrivelse: "Den svenska HVO:n är baserad på hållbara råvaror (främst tallolja), istället för palmolja och tillverkas av restprodukter från den svenska skogsindustrin. Preem Evolution Diesel innehåller idag (maj 2016) upp till 50 procent talloljediesel (HVO) vilket ger ett minskat utsläpp av koldioxid med cirka 46 procent."

Så kan man tolka uttalandet om "svenska HVO:n" gällande generell för svensk HVO alltså inte enbart Preems, sedan säger de att Evolution Diesel innehåller talloljediesel (HVO) så för produktion Evolution betyder HVO = talloljediesel. För andra produkter med HVO så kan HVO betyda annat än tallolja.
http://preem.se/om-preem/hallbarhet/fornybara-ravaror/faq-palmolja-och-p...

Så ingenstans i Preems material står det att produkten Evolution diesel skulle innehålla animaliska fetter (slaktrester) utan där är biobränslet en vegetabilisk produkt.

#20
2017-03-17 19:57

När det gäller påstådd brist på biogas - det är egentligen inte brist på biogas som sådant utan brist på produktionsanläggningar för det. Råvaran är ju hushållsavfall och det finns det hur mycket som helst av, men hushållsavfallet behöver tas om hand på rätt sätt så biogas utvinnas av det. Och det är här det brister, det finns för få anläggningar i Sverige för biogas helt enkelt. Det är bristen. Här behövs det fler produktionsanläggningar. Idag är efterfrågan på biogas större än utbudet.

#21
2017-03-17 20:11

Raphael: Är det detta du menar med att det finns massor av råvara till biogas? http://www.skovdenyheter.se/article/tvingas-slanga-mat-for-att-slippa-bo...

#22
2017-03-17 21:40

För att tydliggöra så är PFAD en förkortning som står för "Palm Fatty Acid Distillate", och är en oätlig restprodukt från palmoljeproduktion. Man kan få uppfattning när man läser artikeln ovan att det skulle finnas diesel tillverkad av enbart PFAD, men det är bara en av flera råvaror med animaliskt och vegetabiliskt ursprung som kan användas för tillverkning av HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja). HVO som säljs i Sverige (som 100 % HVO), är alltid tillverkat av flera råvaror. Rätta mig gärna om jag har fel.

#23
2017-03-18 07:38

http://www.dn.se/ekonomi/motor/talloljediesel-svanenmarks/
Detta är en länk till artikel i DN i fjol där motorjournalisten Lasse Swärd skriver:
"I början gjordes Preems Evolution diesel av tallolja, men nu används också andra råvaror, som slakterirester."

#24
2017-03-19 11:15

Jag förstår inte hur förslaget skall medverka till en sänkning av utsläppen med 70%, om man nu inte menar dom FOSSILA utsläppen, vilket man nogsamt undviker att nämna. Detta steg är ett försök att minska utsläppen av växthusgaser, för att om möjligt bromsa växthuseffekten. Har ingen som helst inverkan på dom lokala problem som drabbar städer som Paris, Oslo, Stockholm m.fl. Det förefaller som att man har uppenbara problem att förstå skillnaden mellan "fossil"- respektive "avgasfritt".

#25
2017-03-19 18:04

Lada.
Enda sättet att få ner förbrukningen av fossila bränslen. Slopa fordonsskatten,lägg istället motsvarande på bränslet, då får alla brukare betala t,ex ägare till veteranbilar, motorsågar, turister m.fl. Rättvist mot dem som kör sparsamt.

#26
2017-03-20 00:48

Påskön nästa då eller? Avverkning av all skog för att göra diesel. Både diesel och bensin måste bytas bort mot något renare.

#27
2017-03-20 10:29

HVO är 50 % bättre än fossil diesel när det gäller att minska CO2 utsläppen men löser inte problemen med kväveoxider och partiklar. Den vätgas som nu används för produktionen av HVO diesel skulle lika gärna kunna användas till fordon med bränsleceller direkt utan några utsläpp som ändå följer med med HVO förbränning i dieselmotorer.
Så här skriver Energifabriken.se om HVO.
Partiklar 33% lägre
NOx 9% lägre
HC 30% lägre
C
Vill man ha bort föroreningar i luften återstår bara elbilar med batterier eller bränsleceller.

#28
2018-01-07 00:54

Förbud mot ren nöjesåkning med personbil/moped/snöskoter osv

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.