Bild
Nästa artikel
I städer kan utsläpp från dieselbilar få hälsovådliga effekter.

NOx-utsläppen från dieselbilar ökar

Nyheter

Dålig luft kostar samhället 40 miljarder kronor per år och orsakar 5500 svenska dödsfall per år.

 

Totalt sett minskar kväveoxidutsläppen i Sverige. Men de ökar inom ett område: dieseldrivna personbilar. Mellan 2011 och 2015 har utsläppen av NOx ökat med 7 procent, enligt Naturvårdsverket. Orsaken ska vara den större andelen av dieselbilar. De släpper ut i genomsnitt 7 gånger mer kväveoxider i verklig körning jämfört med labbtester. Totalt släpper dieseldrivna bilar ut mer än dubbelt så mycket kväveoxider jämfört med bensinbilar, trots att de körs kortare sträcka.

Utsläpp av kväveoxider från dieselbilar 1990-2015.

– Fordonsskatteregler och miljöbilspremier har av klimatpolitiska skäl gynnat dieselbilar som ger ökade utsläpp av luftföroreningar. Det är viktigt att se till bilarnas samlade miljöpåverkan när dessa styrmedel nu ses över, säger Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket. Han säger också att för att Sverige ska få en bra stadsmiljö är övergång till elbilar viktig liksom inrättande av miljözoner för personbilar.

Diskutera: Vad tycker du om Naturvårdsverkets rapport?

Kommentarer

#1
2017-02-17 10:01

Det skulle ha satsa mer på hybrider så hade det sett annorlunda ut idag i städer. Men motorjournalister vurmade ju för diesel och gick på det......

#2
2017-02-17 10:41

Tror snarare det berott på att politiker fokuserat väldigt hårt på CO2 och missat att avgaser inte bara består av det. Samma gäller ju bensinbilar.
Även hybriderna drivs ju på Bensin eller Diesel och det har ju inte funnits riktigt bra plug-in alternativ på marknaden så länge.
Nu är ju situationen annorlunda, det finns fler hybrider och en betydligt bättre chans att göra smartare miljöval som passar för olika behov.

#3
2017-02-17 11:04

Allt bottnar i branschens påverkansarbete som politiker sedan köper. Trist att biljournalistiken inte tagit detta tidigare, alla djupare i branschen, alltså tex motorutvecklare eller tekniker på AVL MTC i Jordbro, har hela tiden vetat att diesel bland folk inte är nyttigt och att partikelstorlekarna minskar med moderna motorer.
Nu har vi gett bilbranschen några gyllene år när bensin skulle bytas mot diesel och de goda åren kommer att fortsätta med en stor park dieselbilar som är dyrare att serva och som också ska bytas ut så snabbt som möjligt av hälsoskäl.

#4
2017-02-17 11:15

En bensinhybrid har betydligt lägre utsläpp av kväveoxider än en ordinär dieselbil, därför skulle det ha ha satsat mer på bensinhybrider med ev subventioner, bilarna fanns ju.......men inte intresset för frågan då. Samt rädsla/okunnighet för/om tekniken. Det har väl synts i dessa spalter och andra ställen genom åren.

#5
2017-02-17 11:46

Jag har nyligen köpt min andra Toyota Avensis 2016 års modell med dieselmotor och kommer aldrig att köpa en tekniskt komplicerad hybridbil med dubbelt så många krånglande? motorer (2 st) jämfört med min bil bil som har EN välfungerande motor. Utöver att hybriden har dubbla motorer så åtgår det mer energi att tillverka två motorer istället för en motor till vilken nytta? Dieselmotorn är beprövad, långlivad och energieffektivare och globalt klimatsmartare än en bensinare samtidigt som man blandar i mycket mer bio-olja, upp till 50% i diesel än i bensinens futtiga 5% etanol. Jag läste i en länk / tråd här på forumet att elbilen är betydligt mer globalt skadlig för miljön än en dieselbil med den skillnaden att elbilen är bra för stadsmiljön men kan vara en global miljökatastrof eftersom det går tydligen åt väldigt mycket mer energi att tillverka en elbil jämfört med en "vanlig" bilmotor. För 10 år sedan ville politikerna avskaffa bensinmotorn till förmån för etanolbilar som sedan inte var så bra att man bytte fot till diesel som inte heller var så "bra" och nu går man tillbaka där man var för 10 år sedan, ja alla dessa politiker och allmäntyckare / förståsig-på-are. Cirkeln är sluten och nu börjar vi om från början igen. Hybrid, etanol, diesel, bensin / el / hybrid osv

#6
2017-02-17 13:24

Bra. Då kan man äntligen få se ett höjt pris på diesel och sänkt på bensin då?

#7
2017-02-17 13:54

Man kan höja dieselpriset vilket redan är beslutat men i så fall gynna biobränslen. NOx från dieselmotorer har i jämförelse halverats på fyra år (om man t ex jämför 2012 års modell med motsvarande 2016). Fortfarande är det nog väldigt klokt att införa miljözoner och på sikt förbjuda alla bilar i städer pga platsbrist och olycksrisk.

#8
2017-02-17 16:34

Laddningsmöjligheterna är problemet med laddhybrider. I en garagelänga med 15 bilar är det svårt att ladda när säkringen är 10A.

#9
2017-02-17 16:40

Eftersom regeringen måste ta hänsyn till tung trafik så kommer tyvärr orättvisan bestå att diesebränslet har lägre skatt än bensinbränslet. Rimligen borde skatten höjas med hänsyn till mer utsläpp och större energiinnehåll, så det borde kosta ca 2 kr mer per liter diesel än vad det gör idag och detta borde göras i hela EU. Då skulle man även minska suget lite efter dieselbilar och uppmuntra till snålare tunga fordon.

#10
2017-02-17 16:54

Hoax
5500 dödsfall orsakade av dålig luft (om det nu är rigtikt sant) beror knappast på dieseldrivna personbilar allena.

#11
2017-02-17 17:56

De är inte lätt och vara bilköpare. Vi skulle inte köra på bensin utan gas. Sen skulle man köra el/bensin. Sen skulle man köra på diesel och eller el. El om man har råd och nu är allt fel förutom el. Vilken myndighet kan man lita på på en bilinvestering.

#12
2017-02-17 18:01

Eftersom grafen inte visar uppmätt ppm i en storstad så torde datan utgöras av 1450mil gånger nivåer från fordonsregistret? Verkligheten ser nog värre ut en dessa teoretiska grafer baserade på tillverkarena cykel data.

Det skulle vara intressant att mappa landets bränsleimport mot bilregistrets besiktifade mil och förbrukningsdara över tkd så skulle man kunna se hur mycket bränsleoptimering som bara finns på pappret...

#13
2017-02-17 18:27

Varför är man inte oroliga för bensinbilarnas partikelutsläpp? Varför blundar man nu, kan man inte hantera flera otrevliga saker samtidigt? Varför är man inte orolig för elbilar, dvs. det går ju inte att producera tillräckligt av dom pga råvarubrist (litium finns men allt annat finns inte). En lösning skulle ju vara att skippa storstäder, satsa på breda ut oss mera i stället och det skulle ju vi alla må bättre av i alla falla.

#14
2017-02-17 19:34

Det hela är ganska lätt. Om myndigheterna skulle sluta ha så SKETNA tester så skulle ingen tillverkare ha kommit undan med att producera för höga NOx-värden vid riktig körning.

#15
2017-02-17 19:36

Peugo: Det finns inte tillräckligt med litium i jordskorpan för att täcka planetens nuvarande bilpark på runt 1,4 miljarder bilar. Det finns mer i haven, men det är drygt att utvinna.

#16
2017-02-17 20:55

milky, det finns ännu mindre av dom andra metallerna som behövs vid framställning av litiumbatterier så dåligt ser det ut för elbilar i dagens läge? En lyxprodukt helt enkelt! Tycker dieselbilar borde få släppa ut mera NOx vid landsvägskörning men i stadskörning så vore det strängare regler, såsom det typ är i dagens läge? Problemet är för stora städer, borde förbjuda storstäder som hälsoskadliga (fysiskt och mentalt)!?

#17
2017-02-17 21:01

Dålig luft består i stort sett av kväveoxider från dieselbilar, om man ska tro det man läst på olika ställen, en tid tillbaka. Verkligheten är dock inte så okomplicerad.

#18
2017-02-17 22:01

Är lite för mycket Aftonbladet över rubriksättningen.
Man luras att tro att den dåliga luften har direkt och nästan enbart med dieselbilar att göra.
Det blir också ologiskt att prata om elbilar när man ju säger att bensinbilar är mycket bättre än dieselbilar.
Steg 1 är väl då att försöka få fler att välja bensinbil istället för dieselbil enl den logiken.

#19
2017-02-18 01:51

Bensinbilar släpper ut mer av de reglerade avgaserna, förutom kväveoxider, än vad dieselbilar gör. Men eftersom man i nuläget tycks stirrat sig blinda på kväveoxider, anses det därför vara dieselbilarna som måste bort för att luften ska bli bättre.

#20
2017-02-18 01:53

Förbjuda storstäder var en ganska radikal idé minst sagt. Kan bli svår att genomföra.

#21
2017-02-18 09:25

Under samma period har Sveriges befolkning ökat med ca 5%, användning av personbilar är ju proportionell mot antalet innevånare. Därigenom är 5% av de 7%-ens ökning förklarad.
Kraftigt ökat bostadsbyggande tillsammans med ROT-avdrag genererar ökat behov av daglig förflyttning av arbetskraft där personbilar/små arbetsbilar är enda alternativet, ROT-arbeten kräver verktyg och bostadsbyggande ligger i områden med ännu ej utbyggd kollektivtrafik. Förmodligen är resterande 2% därmed också förklarade. Dessutom medför ökad bostadsbrist i större städer fler resor till och från jobbet. oftare från kringliggande landsbygd där det fortfarande finns bostäder att köpa/hyra.
Det verkar vara tabu för Naturvårdsverket att inse den ökande befolkningens påverkan i form av ökade utsläpp. I stället söker myndigheten efter "politiskt korrekta" alternativa förklaringar, i detta fall dieselfordon och när det gäller ökade utsläpp av fosfor till Östersjön sägs jordbruket vara huvudkällan till ökningen.

#22
2017-02-18 09:28

Förbjuda storstäder är omöjligt eftersom politikerna vill att alla skall bo i storstäder och använda kollektivtrafiken.

#24
2017-02-18 10:14

bgl,
Vad är det som säger att befolkningsökningen avspeglas i användningen av personbilar? Det låter som ett felaktigt antagande.

#25
2017-02-18 10:21

Tramsig rapport när de kalkylerar teoretisk siffra för dödsfall.
Lite som att McDonalds öppnar 4 nya restauranger vilket kommer generera 465 dödsfall per år....

#26
2017-02-18 10:30

@Shogun #4, och betydligt högre utsläpp av bensen och andra högaromatiska cancerogena kolväten.

#27
2017-02-18 11:38

Rapporten har många problem och ett är att den automatiskt blir negativt till att Sveriges befolkning växer (från 1990 till 2015 i diagrammet). Man kan ju då likväl argumentera för att Sverige befolkning ska sluta växa och istället krympa för man kan ju tänka sig hur det skulle bli med utsläppen om Sverige hade t.ex. 50 miljoner invånare, vilket har varit en del visioner från politiskt håll.

#28
2017-02-18 11:50

Det är inget antagande att befolkningsökningen avspeglas i användningen av personbilar, det är ett påstående grundat på myndighetsuppgifter.
Enligt Transportanalys, kunskapsmyndigheten för transportanalys, ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade person bilar med 8% från 2000 till 2015. För samma tidsintervall ökade befolkningen enligt SCB med 11%, huvudsakligen som en följd av invandring. Inte helt parallellt beroende på flera faktorer, ekonomiska krisen för snart 10 år sedan,
ökad urbanisering, nyanländas begränsade ekonomiska möjligheter och deras till större del boende i flerfamiljsfastigheter. Går säkert att åberopa andra skäl till ökad personbilsanvändning men det finns tydligt samband mellan befolkningsökning och ökning av personbilsanvändning.

#29
2017-02-18 13:11

Låter som ett vanligt politiskt utspel, så snart kommer också skattehöjningen! Att konvertera till elbil kan nog vara lönsamt tills elbilarna blir i flertal för då hittar politikerna med all säkerhet nån orsak att beskatta även dessa HÅRT!

#30
2017-02-18 13:58

En enkel fundering, eftersom de gröna hela tiden skjuter in sig på personbilar, var kommer lastbilarna in ?
Med tanke på hur mycket lastbilstransporterna ökar och dessutom med många från andra sidan havet med sämre bränsle
och i vissa fall med äldre motorer tycker jag det finns anledning att bredda debatten.
Molle

#31
2017-02-18 16:05

Kommer snart bli slagsmål på McDonalds om vem som var först till den sista lediga laddplatsen...

#32
2017-02-18 17:27
#33
2017-02-18 20:24

@Skyride
Bra länk och intressant föreläsning från Powercell's VD.
Framförallt är det intressant att höra hur Powercell ser att vi ska framställa vätgas. Det pratar väldigt ofta om att det ska till fossilt bränsle för att just framställa vätgas och då tappar man en del av fördelen med bränslecell som använder vätgas som energibärare.

#34
2017-02-18 22:16

Peugo: vilka andra metaller vid batteritillverkning? Eller spekulerar du bara?

#35
2017-02-19 00:39

Milky
Batteritium?

#36
2017-02-19 00:46

Unobtainium.

#37
2017-02-20 14:19

Angående tillgång på råvaror som krävs för att ersätta fossilkolteknik.
Länk till en 6(!) år gammal artikel om forskning i Uppsala:
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/ravarorna-som-kan-ta-slut

#38
2017-02-21 13:44

Här käbblas mest om bensin och diesel, men viktigaste tycker jag är att bilarna måste bli mer energisnåla. Bilar måste bli lättare och med effektiv motor och luftmotstånd måste vara lågt. Utvecklingen har gått åt USA hållet, med många fler pick-up:er, SUV:s och MPV:s.

#39
2017-12-10 22:25

Diesel drar ju redan lite om man jämför med bensingrisarna. Dessutom skulle jag vilja se beräkningar på hur många som dör av ökade koldioxidhalter i atmosfären. Man beräknar hit och dit men var är faktiska bevis? Einsteins teorier blev inte heller sanna innan dom kunde bevisas.
På 80 talet när andelen diesel inte var så stor som idag hade man ändå höga halter av luftföroreningar i städerna. Man skulle kunna anta att staten går miste om skattekronor eftersom en diesel drar 20-30% mindre bränsle. Staten har agerat lika på 70 talet med eluppvärmningen av hus. När man lurat in folket i fållan så ändrar man förutsättningarna och ger inga alternativ utom ett. Nu är det elbilar. Vad tror ni händer när dom flesta hoppat på det tåget?Utsläppen av luftföroreningar kommer att minska i städerna men inte totalt sett. Man räknar idag med att om världen går över till eldrivna bilar kommer det att påverka utsläppen 4-5%. Fast det är ju bara beräkningar. Lövin och Fridolin kan säkert frisera den siffran.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.