Bild
Nästa artikel

Annonsera i Vi Bilägare

Annonsera

Annonsera i Sveriges största biltidning och nå över 300 000 läsare. Här hittar du information om annonsering i Vi Bilägare.

Annonspriser finns i dokumenten här intill eller på vår annonsportal. Kontakta våra säljare så berättar de mer.

Företagsannonser:
Lars Eriksson
lars.eriksson@okforlaget.se
08-736 12 25

Eftertextannonser:
Leif Norberg
leif.norberg@okforlaget.se
090-12 22 20
0709-300 395

Traffic:
Ingela Cassidy
annons@okforlaget.se
08-736 12 24

Karin Inghe
annons@okforlaget.se
08-736 12 38

 

Marknadsschef:
Marjo Köhler
marjo.kohler@okforlaget.se
08-736 12 22


Om Vi Bilägare:
Ägare: OK-Förlaget AB
Annonsbolag: Anfor Kommunikation AB
Organisationsnummer: 556252-8348
Postadress: Vi Bilägare, Box 23800, 104 35 STOCKHOLM
Besök/bud: Ynglingagatan 12
Telefon: 08-736 12 20
Fax: 08-736 12 27
E-post: annons@okforlaget.se

Hej!

Våra annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör. Så vi vore tacksamma ifall du kunde stänga av adBlocker!