HVO100 diesel nyhet

259 inlägg 0 nya

Även om växter gillar höga halter av Co2 så får människor huvudvärk av det. Att säga att vi ska ha höga utsläpp av Co2 bara för att växter gillar det, ja då ser man inte helheten i det liv som planeten innebär. Den planet vi bebor består av *system*, så vi måste tänka på ett system. Vi ska varken ha för lite eller för mycket Co2. Naturen har inbyggda system för att hantera Co2, men problemet är att vi människor släpper ut mer Co2 än naturen kan hanterar. Det är, enkelt uttryckt, "stopp i rören" och det gör att det blir ett överskott av Co2. För mycket Co2 bidrar till växthuseffekten. Växthuseffekten är ett bevisat vetenskapligt faktum och inte en "tro". Växthuseffekten bidrar till den globala uppvärmingen och innebär en kraftig påverkan på klimatet. Därför behöver vi minska utsläppen av Co2 för att ge naturen en chans att hinna ikapp. Och samtidigt som vi minskar utsläppen av Co2 från fossildrivna fordon så minskar vi även andra utsläpp, eftersom fossildrivna fordon inte bara släpper ut Co2 utan även annat också. Vi bör även komma ihåg en sak till - Co2 används som ett mått på nivån av växthusgaser i atmosfären, det innebär att när man talar om halten av Co2 så handlar det om en omräkning även av andra växthusgaser i Co2 termer. Dvs, Co2 är inte bara en gas utan det används även som en standard för mått. Istället för att lista alla de olika växthusgaserna och de nivåer de ligger på, så räknar man om dem till Co2. För att göra det mer begripligt och överskådligt Så när vi talar om nivå på Co2 så är det inte bara Co2, utan det är nivån på alla växthusgaser men omräknat i Co2-terminologi. Co2 är alltså bara en av flera växthusgaser som bidrar till växthuseffekten, men vi talar Co2 för det har blivit det enklaste sättet att räkna på.

Raphael wrote:
Även om växter gillar höga halter av Co2 så får människor huvudvärk av det. Att säga att vi ska ha höga utsläpp av Co2 bara för att växter gillar det, ja då ser man inte helheten i det liv som planeten innebär. Den planet vi bebor består av *system*, så vi måste tänka på ett system. Vi ska varken ha för lite eller för mycket Co2. Naturen har inbyggda system för att hantera Co2, men problemet är att vi människor släpper ut mer Co2 än naturen kan hanterar. Det är, enkelt uttryckt, "stopp i rören" och det gör att det blir ett överskott av Co2. För mycket Co2 bidrar till växthuseffekten. Växthuseffekten är ett bevisat vetenskapligt faktum och inte en "tro". Växthuseffekten bidrar till den globala uppvärmingen och innebär en kraftig påverkan på klimatet. Därför behöver vi minska utsläppen av Co2 för att ge naturen en chans att hinna ikapp. Och samtidigt som vi minskar utsläppen av Co2 från fossildrivna fordon så minskar vi även andra utsläpp, eftersom fossildrivna fordon inte bara släpper ut Co2 utan även annat också. Vi bör även komma ihåg en sak till - Co2 används som ett mått på nivån av växthusgaser i atmosfären, det innebär att när man talar om halten av Co2 så handlar det om en omräkning även av andra växthusgaser i Co2 termer. Dvs, Co2 är inte bara en gas utan det används även som en standard för mått. Istället för att lista alla de olika växthusgaserna och de nivåer de ligger på, så räknar man om dem till Co2. För att göra det mer begripligt och överskådligt Så när vi talar om nivå på Co2 så är det inte bara Co2, utan det är nivån på alla växthusgaser men omräknat i Co2-terminologi. Co2 är alltså bara en av flera växthusgaser som bidrar till växthuseffekten, men vi talar Co2 för det har blivit det enklaste sättet att räkna på.

Bra inlägg där Raphael. Förklarande och låter trovärdigt tycker jag som har lite av en klimatförnekar i mig.
Nu får vi se om du får några mothugg på dina påståenden.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

PREVIA. Du har missförstått Naturvårdsverkets publikation. Det man gör är att redovisar de totala utsläppen baserat på samtliga körda mil. Man tar alltså inte hänsyn till att vi reser mer än någonsin, vilket också understryks i rapporten (den delen som PREVIA inte citerar).

Gör man en korrekt statistik tolkning (liknande den man gör inom alka andra sammanhang) och slår ut andelen NOx per körd kilometer har utsläppen sjunkit med 7%.

MVH AL

Om vi skiter i växthuseffekten så har förhöjda halter av koldioxid visat sig ha andra effekter:
Mer näringsfattiga livsmedel.

Detta påverkar allt från människa och hela vägen ner till insektslarver.

Korkat,inte konstigt att gröna planter blir mindre och mindre och då også syret.Alla vet vad planter lever av och vad fotosyntes är?
Sen behöver Vi alla syre.
Hur blir det då med att strypa "flödet" av carbondioxider??

Vad är korkat?

Allt som inte kommer från Toyota är värdelöst (andemeningen i valfritt inlägg från shogun och Previa)

Previa har så många felaktigheter i detta ämne så det är meningslöst att kommentera...
Det kommer dessutom inte tillföra något till mer än de 2-4 som skriver till varandra och de kommer ändå aldrig någonsin ta till sig eller omvärdera hur mycket fakta som än serveras.

junkers wrote:
Allt som inte kommer från Toyota är värdelöst (andemeningen i valfritt inlägg från shogun och Previa)
Previa har så många felaktigheter i detta ämne så det är meningslöst att kommentera...
Det kommer dessutom inte tillföra något till mer än de 2-4 som skriver till varandra och de kommer ändå aldrig någonsin ta till sig eller omvärdera hur mycket fakta som än serveras.

Bra sammanfattning.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

junkers wrote:
Allt som inte kommer från Toyota är värdelöst (andemeningen i valfritt inlägg från shogun och Previa)
Previa har så många felaktigheter i detta ämne så det är meningslöst att kommentera...
Det kommer dessutom inte tillföra något till mer än de 2-4 som skriver till varandra och de kommer ändå aldrig någonsin ta till sig eller omvärdera hur mycket fakta som än serveras.

Vad har du levererat då som är en sanning och att du eller annan har tolkningsföreträde? Vad tar du till dig av vad andra skriver, kasta inte sten i glashus......tänk att man kör Mazda.....

ALWAYS A BETTER WAY......TODAY TOMORROW TOYOTA.....;o)

A.L wrote:
PREVIA. Du har missförstått Naturvårdsverkets publikation. Det man gör är att redovisar de totala utsläppen baserat på samtliga körda mil. Man tar alltså inte hänsyn till att vi reser mer än någonsin, vilket också understryks i rapporten (den delen som PREVIA inte citerar).
Gör man en korrekt statistik tolkning (liknande den man gör inom alka andra sammanhang) och slår ut andelen NOx per körd kilometer har utsläppen sjunkit med 7%.
MVH AL

”men sedan 2011 har utsläppen från personbilar ökat med 25 procent. Ökningen beror på att antalet dieselbilar ökat kraftigt. Mellan 2011 och 2016 nära fördubblades utsläppen av kväveoxider från dieselbilar.”
Skriver Naturvårdsverket.”
Dieselbilar har alltså ökat och bensinbilar minskat!
”För femte året i rad minskar sträckan bilar i Sverige körs. Och även den totala körsträckan minskar – minskningen i fjol blev 0,8 procent. Detta trots att det totala antalet bilar ökade med 48 000.
Både Sveriges Radio och Expressen rapporterar om att svensk bilkörning minskar. Enligt SR, som hänvisar till statliga Trafikanalys och Statistiska Centralbyrån, är det femte året i rad som körsträckan per bil sjunker. Från en toppnotering år 2008, med 1 317 mil per år och bil, så har minskningen i körsträcka per bil varit drygt en procent per år. Sedan toppnoteringen ska sträckan ha gått ner hela 84 mil, till i snitt 1 233 mil per år och bil.

Expressen hänvisar å sin sida till statistik sammanställd av bensinbolaget Statoil, som även i sin tur ska ha baserat siffrorna på myndighetsuppgifter. Enligt dessa uppgifter minskade den totala bilkörningen med 0,8 procent, en minskning för fjärde året i rad. Detta trots att antalet bilar ökat med 48 000. Mest minskade bilkörningen i Norsjö kommun (-5,3 procent) medan Danderyd återfinns i andra änden (+9,7 procent). Spridningen kan säkerligen till viss del ha att göra med befolkningsutveckling.”
http://teknikensvarld.se/svenskarna-kor-allt-mindre-trots-fler-bilar-154788/
Och från att dieselbilar nästan inte fanns i Sverige så körs dieselbilar numera dubbelt antal mil totalt sett jämfört med bensinbilar.

Jag skulle vilja veta hur mycket tid i bil har förändrats.
För x antal år sedan tog exempelvis en resa in mot stan låt säga en halvtimme.
Nu tar samma sträcka en timme.
Du kör lika långt men motorn går längre tid och dessutom utan optimal belastning vilket inverkar menligt på utsläppen.
Dessutom har även bensinmotorer ökat vissa utsläpp då de blivit effektivare.
Allt hänger ihop. Man kan inte stirra sig blind på bara en parameter.

PREVIA du har missuppfattat hur du skall räkna på det här. Så här ser det ut:

År 1999 fanns det drygt 4,3 miljoner bilar i trafik som tillsammans körde 5 670 643 852 mil.
År 2009 fanns det drygt 4,8 miljoner bilar i trafik som tillsammans körde 6 272 007 118 mil.
År 2014 fanns det drygt 5,2 miljoner bilar i trafik som tillsammans körde 6 381 268 447 mil.
År 2016 fanns det drygt 5,4 miljoner bilar i trafik som tillsammans körde 6 717 615 861 mil.

Under perioden år 1999 till 2016 har antalet fordon ökat med 26% och trafikarbetet med nästan 19%.

Motsvarande siffror för lätta lastbilar är:

År 1999 fanns det 317 665 st i trafik som tillsammans körde 422 257 663 mil.
År 2009 fanns det 507 566 st i trafik som tillsammans körde 742 110 600 mil.
År 2014 fanns det 587 802 st i trafik som tillsammans körde 830 330 963 mil.
År 2016 fanns det 630 096 st i trafik som tillsammans körde 880 672 466 mil.

Under perioden år 1999 till 2016 har antalet lätta lastbilar ökat med 98% och trafikarbetet med nästan 109%.

För tunga lastbilar är skillnaden däremot försumbar (troligtvis då en stor del är utlandsregistrerade) och för bussar har antalet ökat med 13% och antalet körda mil med 12%.

Totalt körde personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar år 2016 (förändring mot år 2015 i procent):

Personbil: 6 717 615 861 (+2,9%)
Lätt lastbil: 880 672 466 (+3,6 %)
Tung lastbil: 81 430 (+1,4%)
Buss: 13 890 (+0,7%)

Summa: 7 598 383 647

Av dessa körda mil stod bensin för 3 291 631 772 mil, eller 43%, och diesel för 3 769 342 606 mil, eller 50%. Resterande delar av trafikarbetet (i fallet personbilar c:a 8%) skedde med etanol, gas, elhybrider, laddhybrider och el.

Källa: Trafikanalys, SCB

Trafikarbetet ökar alltså, både med personbilar, lastbilar och bussar. Ofta förklarar man detta med konjunkturen, d.v.s när ekonomin växer så kör vi mer. Dock kan påpekas att det mycket tydliga samband som tidigare gällde (att x% ökning av BNP också gav motsvarande förändring av trafikarbetet) tycks nu ha svängt något. En del vill förklara det med att tjänstesektorn spelar en allt större roll i ekonomin, andra förklarar det med att en hel del av transporterna också ligger på utlandsregistrerade lastbilar och en tredje vill förklara det med kreditexpansionens effekter.

MVH AL

Och när vi ändå är igång, d.v.s hur fördelningen mellan körda personbilsmil och bränslen, diesel och bensin, ser ut över tid kan vi jämföra år 2011 med 2015:

År 2011 körde vi (summan av juridiska respektive fysiska personer i mil räknat)

Bensin: 4 221 155 271
Diesel: 1 577 330 995

Summa: 5 798 486 266

År 2015 körde vi (summan av juridiska respektive fysiska personer i mil räknat)

Bensin: 3 365 757 078
Diesel: 2 640 764 946

Summa: 6 006 522 024

För bensin har trafikarbetet sjunkit med drygt 20% medan dieseln istället ökat med 67%.

Källa: SCB

MVH AL

Junker: Din senaste konklusion är verkligen mitt i prick ;o )

AL: Dina faktatunga inlägg med statistiskt väl underbyggd fakta är jag enormt imponerad av och genuint tacksam att jag mfl får ta del av dem på ditt pedagogiskt lättillgängligt vis. Fortsätt så!

- Utan klimatsmarta dieselmotorer kommer jordens klimat att haverera.

Fast att vi sitter på detta forum och matar varandra med var och ens "sanningar" har ju trots allt ingen som helst betydelse i den verkliga världen. Här går det ju bara ut på att försöka vara den som har mest "rätt" och att försöka få sista ordet i sådana här diskussioner - vilket aldrig kommer att inträffa. Dom är helt enkelt oändliga...:)

Stoor wrote:
Junker: Din senaste konklusion är verkligen mitt i prick ;o )
AL: Dina faktatunga inlägg med statistiskt väl underbyggd fakta är jag enormt imponerad av och genuint tacksam att jag mfl får ta del av dem på ditt pedagogiskt lättillgängligt vis. Fortsätt så!

Tack! Jag kommer alltid att redovisa data, särskilt när det pågår en kommersiellt driven desinformationskampanj. Så räkna med mera inlägg i samma anda och fyll gärna på med ytterligare fakta. Jag täcker ju bara en promille av all kunskap som finns inom detta område.

MVH AL

Pi wrote:
Fast att vi sitter på detta forum och matar varandra med var och ens "sanningar" har ju trots allt ingen som helst betydelse i den verkliga världen. Här går det ju bara ut på att försöka vara den som har mest "rätt" och att försöka få sista ordet i sådana här diskussioner - vilket aldrig kommer att inträffa. Dom är helt enkelt oändliga...:)

Att trafikarbetet ökat är ingen relativ sanning. Det är renodlad fakta som ingår i den officiella statistiken och som även redovisas i den verkliga världen utanför detta forum, dessutom utan inslag av märkesfanatism.

MVH AL

Spelar ingen roll vad dina exempel är A.L - du tar de argument som passar dig, motståndarsidan de som passar denne. Och diskussionen går mot oändligheten eftersom ingen vill erkänna sig besegrad...och alla måste på alla sätt försöka vinna.

Pi wrote:
Spelar ingen roll vad dina exempel är A.L - du tar de argument som passar dig, motståndarsidan de som passar denne. Och diskussionen går mot oändligheten eftersom ingen vill erkänna sig besegrad...och alla måste på alla sätt försöka vinna.

Så du tror inte på "sanningen" Pi?

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

christer - nä, just "sanningen" är liiite svår att tro på...:)

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.