Varför vänder Vi Bilägare kappan efter vinden när drevet går istället för att vara sakliga?

266 inlägg 0 nya

Ja det är uppenbarligen svårt att förstå för en del skribenter här...

Alltså, all konsumtion kostar, nu eller if ramtiden.
Du köper den billiga maten som produceras under förhållanden som innebär att djurliv och naturliv utarmas vilket leder till kollaps av ekosystem vilket kostar enorma summor att återställa, om det ens är möjligt att återställa. Se bara på alla våtmarker som utdikats och som nu återställs eftersom det inebar mycket negativa konsekvenser.
Rent vatten tar vi alla för givet verkar det som, men i takt med kemikalier och annan förstörande verksamhet så krymper marginalerna och rent vatten kommer då bli en bristvara och priserna går upp och drabbar, ja, anagligen inte merparten här men väl framtiden.
Samhällsekonomiska kostnader som är nu tar inte hänsyn till framtiden ty då skulle vi ha mycket högre priser.
Vi kan ta bostadsbyggande som exempel: Man bygger bostäder mycket vattennära, och sedan får någon annan ta smällen när det översvämmas, måste rasskyddas och så vidare.
Du återvinner inte metall, så mer metall måste grävas upp vilket förstör stora arealer natur, grundvatten förstörs likaså och värden för många miljoner i framtiden går åt skogen.

Det alla kan göra är att tänka till både en och två gånger. Minska sin konsumtion. Återbruka, återvinna och sålla bort.
Inga kemikalietyngda bananer som dödar folk, miljö och natur där de odlas. Bomullsplantager som förstör grundvatten och orsakar stort lidande för befolkningen både nu och i framtiden e.t.c.

XC90, nej du har inte pratat om verkliga kostnader, men du har sagt att folk skall låta dig köra vad du vill och att du glatt betalar vad det kostar. Men det är det jag menar, att egetligen borde det vara dyrare, och om du tänkte till lite, bara snäppet längre än näsan räcker, så borde du inse att det faktiskt inte handlar om vad du vill, utan att vi är fler på denna planet och att vi alla måste samsas och sluta vara egoister. Och vi skall lämna efter oss ett värdigt arv till efterföljande generationer.
Bara bidöden är rikrigt läskigt. En tredjedel av den mat du äter är helt beroende av att pollinatörer finns och att de gör sitt jobb. Du kan välja att konsumera på ett sätt som främjar biologisk mångfald med dess pollinatörer och andra viktiga värden eller så kan du konsumera på ett sätt som motverkar densamma, och då får framtiden ta kostnaden.
Att inte ens A.L tycks förstå hur detta hänger ihop gör mig förvånad faktiskt.

Audi: Vad vi skall göra? Konsumera mindre, smartare och och inte vara så egoistiska. Och det innebär mycket riktigt i att avstå många gånger.

Xanthopteryx. Problemet med det du tänker på är att det inte går att se in i framtiden. Och det gör att hela din cirkelbevisföring bygger på spekulationer snarare än vad som går att prissätta på ett ändamålsenligt sätt.

Dock finns det i fallet transporter en del inslag av det du eftersöker. Koldioxidskatten är den mest uppenbara, men även kostnaden för material (som är en fungerande marknad) stiger i takt med den högre globala efterfrågan.

En annan faktor rör intrång i när- och kulturmiljöer. Svårt att operationalisera men likväl en kostnad.

Så om man önskar sätta ett pris på alla eventualiteter - enligt en högst egen definition - så har du rätt. Det blir godtyckligt och sannolikt dyrt. Men riktigt så fungerar lyckligtvis inte bilmarknaden.

MVH AL

Tänk om du skulle kunna hålla dig till ämnet någon gång Xanthopteryx, utan att dra iväg mil ifrån ämnet. Det ger inget att diskutera med dig, iom att du hela tiden hittar på nya och egna versioner av det du besvarar och fantiserar ihop saker, som ingen annan än du pratar om. Här var det bilar och diesel, som diskuteras, inte bidöd, bostadsbyggande, bomullsodling och gud vet vad du lyckas med att dra iväg till för ämne.

Styggavargen wrote:
Nils-Erik Eklöf, som svar på din fråga. Dieseln gjorde tyvärr inte att utsläppen gick ned. Man köper SUV som effektivt plockar bort vinsten med lägre förbrukning med diesel motor. Det var en artikel om SUV och att utsläppen inte minskade nu i automotorsport. Utsläppen ökade faktisk istället, och det var för att man tvunget skulle köra en SUV, fast med bensin motor istället för diesel då den hamnat i mörkret. Det som gäller för att minska utsläppen är att folk skippar högbygd bil och köper effektivare och lättare fordon. Egentligen är det med stor sorg man ser folk köra runt med sina tunga och klumpiga bilar, för med en mindre lättare bil får man ett leende på läpparna när man upptäcker hur roligt det blir. Dessutom sparar man på sina egna utgifter med lägre förbrukning och miljön skitas inte ned lika mycket. SUV är 99% trams, precis som fyrhjulsdrift. Mest onödigt, förutom ett fåtal som verkligen behöver det.
+10

"SMHI: Det är med råge den varmaste juli på 260 år."

X... har ju rätt i det hen skriver. Att man har råd att betala de kostnader staten ålägger en att hantera för en klumpig bil gör inte att man automatiskt kan rättfärdiga det. I någon mån bör man moraliskt tänka en gång till på om det verkligen inte finns andra aspekter som kan påverka ens val i livet. Den användning av jordens resurser som vi har i Sverige förbrukar dem i en högre takt än vi kan förvänta oss att det återskapas. Kan man skita i det? Ja, de flesta av oss gör det, även jag, trots att man vet att det i längden är ohållbart.

Enligt en beräkning jag såg är en hund ett större hot mot klimatet än en SUV och ett barn ännu värre.

De rika är det som står för all miljöförstöring, och de ännu mer sjuka är att folk sitter här och säger att SUV är det vi skall köra. Vi skall alltså släppa ut ännu mer? Varför räcker inte en vanlig tvåhjulsdriven personbil längre? Varför måste bilen ha 7 platser när man högst är 4-5 st i den? (vid ett fåtal tillfällen). När man säger detta blir man nedslagen som en bakåtsträvare. Diesel som disktuterades här minskar utsläppen, svar "ja" men under förutsättningen att man kör samma typ av bil. Att börja köra SUV och kasta bort miljövinsten är "hål i huvudet". Det är knappt lönt att ens försöka införa vett i diskutionerna för det slutar med en massa orelevanta saker, och man får höra hur dumma saker som helt, typ "en SUV ger inga ökade utsläpp"... "det är marginellt". Men det är ingen marginell minskning det handlar om alla köpte snålare bilar! Rika människor kommer nu farande i en XC90, hur mycket hade de kunnat sänka sina utsläpp om den bilen varit tex en Prius hybrid (bara ett exempel). Därför tror jag det är kört, rika personer och företag vill inte göra sin del i arbetet med att minska utsläppet. Alla vi här tillhör den gruppen "rika" som kan påverka miljön stort. En människa i Afrika som bor i en lerhydda kan inte göra mycket för att fixa miljön. Klimatflyktingar kommer bli nästa stora folkvandring, och de kommer att komma till den rika delen av världen och knacka på dörren. Frågan är om vi öppnar den dörren, det är vi som skapat problemet och inte ville göra avkall på vissa saker som tex SUV mm.

Vargen: En orsak till att diskussionerna blir irrelevanta är att du häver ur dig saker som du saknar täckning för och att du dessutom suboptimerar.

Dumheter som att en XC60 med diesel drar 30-40% mer bränsle i jämförelse med en bensinförsedd V60 (och detta på grund av att den är högbyggd) är ju typexempel på en renodlad trollkommentar. Det visade sig ju vara precis tvärtom, XC60:n har (väsentligt) lägre nivåer av koldioxid än V60 (och den har även lägre halter av andra föroreningar), trots att den har en starkare motor. Samma sak med att utsläppen ökar när de faktiskt minskar och särskilt i relation till vårt högre trafikarbete. Det är inte första gången du skriver sådana dumheter, vilket bottnar i att du skriver i affekt och att du medvetet vill provocera din omgivning.

Hade du bara vidgat dina vyer och varit öppen för en bred och faktabaserad diskussion skulle vi säkert kunna ha glädje av varandra. Men det är du inte, precis som övriga trollnick som ägnar sig åt samma sak.

MVH AL

När det sedan handlar om konsumtion som sådan så är den mycket riktigt det verkliga hotet mot miljön. Det är inte bara bilar som orsakar utsläpp utan även andra varelser, framtagandet av mediciner, möbler, livsmedel och allehanda konsumtionsvaror. Bara åldrandet hos människan, som möjliggörs av att vi har tillgång till mat, ny teknologi och medicinsk vård, bidrar med enorma utsläpp. Men det lär vara få som tycker att vi skall börja depreciera befolkningen - även om det säkert är nästa steg från diverse skrupelfria maniska fundamentalister inom miljörörelsen. https://www.svd.se/mp-forslag-skjut-fler-algar--for-klimatets-skull

Tycker man inte om att vi lever allt längre och kan ha en dräglig livskvalitet så får man flytta till ett u-land, d.v.s sänka sin levnadsstandard. Det är först då som vi kommer kunna minska våra utsläpp.

MVH AL

L. Mäkinen wrote:
X... har ju rätt i det hen skriver. Att man har råd att betala de kostnader staten ålägger en att hantera för en klumpig bil gör inte att man automatiskt kan rättfärdiga det. I någon mån bör man moraliskt tänka en gång till på om det verkligen inte finns andra aspekter som kan påverka ens val i livet. Den användning av jordens resurser som vi har i Sverige förbrukar dem i en högre takt än vi kan förvänta oss att det återskapas. Kan man skita i det? Ja, de flesta av oss gör det, även jag, trots att man vet att det i längden är ohållbart.
Enligt en beräkning jag såg är en hund ett större hot mot klimatet än en SUV och ett barn ännu värre.

Antal barn har åtminstone slutat öka i världen
Antal bilar (SUV, sedan, crossover, kombi, whatever) fortsätter att öka.
Konsumtionen i stort likaså.

Vi har alltså stabiliserat barnnivåerna men inte resten. Dags att ta tag i den biten också och minska vår konsumtion av allt (bilköp, bilåka, elektronikköp, matköp, ...) och att konsumera smartare (undvika betong i byggen så långt det går, köra snålare bilar på ett snålt sätt med ett bränsle som har så liten miljöpåverkan som möjligt, återbruka, lokalproducera, ...).

Vissa ondgör sig över att detta inte har med bränsletyp att göra, men då har man verkligen inte förstått att ALLT hänger ihop. Välj ett energieffektivt bränsle som tas fram på ett sätt som är så lite miljö- och resurspåverkande som möjligt och förbruka så lite som möjligt av detta bränsle som gärna får produceras lokalt. Detta i sin tur leder till färre transporter, vilket gör av med mindre mängd bränsle, vilket påverkar miljön och resurserna mindre vilket... Och all konsumtion hör därtill - kör inte till affären när du faktiskt kan gå eller cykla eller åka kollektivt, då går det åt mindre mängd bränsle och...cirkeln igen. Köp mindre så transporteras mindre och då går det åt mindre mängd bränsle.... Och transporteras det mindre så blir det färre lokala utsläpp.... och åk kollektivt där det går, som i städer, och luften blir renare... och...
Så vilket bränsle skall vi använda i första hand i våra bilar? Inget alls - Gå eller cykla! I andra hand, det som kräver minst resurser och energi samt belastar miljön minst negativt.
Vilket är det?
En mycket mycket bra fråga som är synnerligen komplex att besvara. Och då kommer de stora globala kostnaderna in. Vad kostar egentligen en kWh vattenkraft? När man tar hänsyn till minskad artrikedom, minskad mängd fisk e.t.c. med sina uppdömda vattendrag.
Vad kostar egentligen bensinen när man tar hänsyn till de enorma skador oljeutsläpp förorsakar, när man tar hänsyn till försurningen av haven på grund av koldioxiden som släpps ut, minskad artrikedom e.t.c.
Vad kostar egentligen...

Och eftersom vi inte VET kostnaden, bara det att det Finns och är Påtaglig så gör vi ju alla klokt i att förbruka så lite som möjligt av vad det än månne vara för naturresurser vi pratar om och förstöra så lite miljö som möjligt.
Så därför angår allas vår bilkörning och övrig konsumtion oss ALLA.

Men sådant är svårt att ta till sig om man är för egoistisk och kortsiktigt tänkande.
Konsekvensanalys är tyvärr inte människans starka sida.

Xant: Här: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

Relationen mellan fattigdom och konsumtion och dess påverkan på miljön framgår av bilden nedan (enligt modellens antaganden)

Och bara som en liten sista brasklapp. Även om alla gör som du resonerar om - så kommer det inte att hjälpa. Vi kommer fortfarande att ha högre utsläpp än i u-länderna (och dessutom få stora svårigheter att mätta vår egen och i slutändan världens befolkning).

MVH AL

För min egen del har förbrukningen då inte ökat nämnvärt bara för att jag kör SUV. Min väg till jobbet är mestadels 50 och 70 sträckor i relativt tät trafik. Så här ser förbrukningen ut för mina tre senaste bilar:

BMW 118d 2008 (E87): 0,7
Skoda Superb 1.8 TSI: 0,9
BMW X3 20d F25: 0,8

Så min stora monster SUV drar mindre än Skodan innan den, trots att den väger nästan 300 kg mer och har 30 mer hk och AWD. Och den drar 14 % mer än min förra 1-serie som vägde 400 kg mindre och hade 50 hk mindre. Och visst jag kanske borde åka kommunalt till jobbet, men det är bara det att det 4 gånger så lång tid att åka kommunalt jämför med att ta bilen.

A.L wrote:
När det sedan handlar om konsumtion som sådan så är den mycket riktigt det verkliga hotet mot miljön. Det är inte bara bilar som orsakar utsläpp utan även andra varelser, framtagandet av mediciner, möbler, livsmedel och allehanda konsumtionsvaror. Bara åldrandet hos människan, som möjliggörs av att vi har tillgång till mat, ny teknologi och medicinsk vård, bidrar med enorma utsläpp. Men det lär vara få som tycker att vi skall börja depreciera befolkningen - även om det säkert är nästa steg från diverse skrupelfria fundamentalister inom miljörörelsen.
Tycker man inte om att vi lever allt längre och kan ha en dräglig livskvalitet så får man flytta till ett u-land, d.v.s sänka sin levnadsstandard. Det är först då som vi kommer kunna minska våra utsläpp.
MVH AL

Antalet barn är numera på en konstant nivå (och i sverige skulle vi haft en minskning av befolkningen om vi inte haft invandring). Alltså planar numera kuvan ut för hur många människor det blir i världen.

U-land får du gärna definiera.
Och oavsett din definition så måste vi inte alls flytta till ett u-land. Det räcker så gott med att förändra vårat tankesätt.
Jag garanterar att din levnadsstandard inte sjunker av att du äter lite annorlunda, att du kör mindre bil, att du konsumerar smartare, inte slänger mat, använder modernt torrdass, återvinner och återbrukar, skapar förutsättningar för biologisk mångfald i din närhet och så vidare. Så skippa snacket om att man måste bege sig flera hundra år bakåt i tiden för att förbättra - du kan göra det NU. Varje dag. Varje val du gör påverkar.
Bara genom att återvinna den lille aluminiumkoppen till värmeljus sparar man drygt 6.500.000 kWh energi per år, i sverige! Det är som mer än 250 stora villors årsförbrukning (25.000 kWh per år). Eller över 700.000 liter bensin. Räcker till nästan 1,5 miljon mil för en snål bil.
Bara antalet burkar vi hittat i naturen och pantar under ett år räcker till minst 20-25 mils bilkörning i sparad energi.

Den som inte fattar sådana här samband får nog anses vara lite väl trögtänkt.

Xanthopteryx. Se min länk och modell ovan och berätta hur du skall mätta vår befolkning med ett klimatneutral ekologiskt jordbruk.

Det som blir konsekvenserna av det är att en stor del av vår arbetskraft kommer få ge sig ut med hacka och spade på åkrarna igen. Då avstannar industri- och tjänsteproduktionen och levnadsstandarden sänks.

MVH AL

A.L wrote:
Xant: Här: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Relationen mellan fattigdom och konsumtion och dess påverkan på miljön framgår av bilden nedan (enligt modellens antaganden)
Och bara som en liten sista brasklapp. Även om alla gör som du resonerar om - så kommer det inte att hjälpa. Vi kommer fortfarande att ha högre utsläpp än i u-länderna (och dessutom få stora svårigheter att mätta vår egen och i slutändan världens befolkning).

MVH AL


Att säga att det inte hjälper är bara ett sätt att säga att "Jag orkar inte bry mig för jag är lat och egoistisk".

Definiera u-länder nu tack, ty det uttrycket är förlegat och säger absolut ingenting om vad det innebär.
Och vi skulle verkligen inte få svårare att mätta vår befolkning. Denna överproduktion av mat vi har tillgång till i de så kallade rikare länderna är skrämmande.

A.L wrote:
Xanthopteryx. Se min länk och modell ovan och berätta hur du skall mätta vår befolkning med ett klimatneutral ekologiskt jordbruk.
Det som blir konsekvenserna av det är att en stor del av vår arbetskraft kommer få ge sig ut med hacka och spade på åkrarna igen. Då avstannar industri- och tjänsteproduktionen och levnadsstandarden sänks.
MVH AL

Bara i sverige produceras närmre en halv miljon ton mat som inte ens lämnar gården.
Och närmre 2 miljoner ton mat slängs.
Varje år.
Bara i sverige.

Börja där.
Sedan främja biologisk mångfald, ty ökad biologisk mångfald ger högre avkastning.

Sluta inte äta kött, ty vi behöver djur som betar på ängsmarker och strandängar, men välj just sådant kött och inte massproducerat utländskt där dessutom stora mängder antibiotika används, vilket i sin tur påverkar mycket negativt på vår omgivning, och i slutänden oss.

EnannanRobban wrote:
Jag brukar normalt inte gilla det XC90 skriver, men du har en poäng.
Alla bilar som säljs på marknaden idag är tillåtna att använda. Om någon vill ha en Hummer H1 så är det okej.
Myndigheterna har bestämt hur den skall beskattas via olika medel som fordonsskatt och dess bränsleförbrukning gör att det även blir en bra slant vid pumpen också. Det är allas och envars val.
Varför jag föreslog en 1.0 Octavia i Pinjongs jämförelse är ju för att Vargen inte gillar varken AWD eller Automat eller annat som förbrukar onödigt mycket soppa. Men som "allt lika" utom höjd och vikt så var jämförelsen bra!

+10. Vi lever i en demokrati och alla har faktiskt rätt att köra den bil den önskar. Vill staten begränsa andvändningen av vissa biltyper så görs det enklast med hjälp av fordonsskatt eller skatt på bränsle. Alltså som idag.

Xanthopteryx wrote:
A.L wrote:Xant: Här: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Relationen mellan fattigdom och konsumtion och dess påverkan på miljön framgår av bilden nedan (enligt modellens antaganden)
Och bara som en liten sista brasklapp. Även om alla gör som du resonerar om - så kommer det inte att hjälpa. Vi kommer fortfarande att ha högre utsläpp än i u-länderna (och dessutom få stora svårigheter att mätta vår egen och i slutändan världens befolkning).
MVH AL

Att säga att det inte hjälper är bara ett sätt att säga att "Jag orkar inte bry mig för jag är lat och egoistisk".
Definiera u-länder nu tack, ty det uttrycket är förlegat och säger absolut ingenting om vad det innebär.
Och vi skulle verkligen inte få svårare att mätta vår befolkning. Denna överproduktion av mat vi har tillgång till i de så kallade rikare länderna är skrämmande.

Ta det lugnt, det finns ingen anledning att bli normativ (direkt från sidan ovan). "Den kombinerade utvecklings- och fotavtrycksutmaningen beskrivs i nedanstående diagram. Inequality adjusted Human Development Index (IHDI) är ett mått på utveckling som FN har tagit fram. HDI sträcker sig från 0 till 1,0 och baseras på en sammanvägning av faktorer såsom barnadödlighet, läskunnighet och inkomst samt graden av jämlikhet. FN har definierat 0,8 som gränsen för en mycket hög utvecklingsnivå. När vi placerar nationerna på en IHDI-skala ser vi att många inte nått ens gränsen för en hög utvecklingsnivå."

MVH AL

"De rika är det som står för all miljöförstöring, och de ännu mer sjuka är att folk sitter här och säger att SUV är det vi skall köra. Vi skall alltså släppa ut ännu mer? Varför räcker inte en vanlig tvåhjulsdriven personbil längre? "

Ingen har väl sagt vad vi ska köra. För min egen del så får alla köra precis vilken bil de vill så länge den är laglig att framföra i Sverige. Det är ju du själv som ständigt har åsikter om folks bilval. Varför har du förresten en bil över huvudtaget om du nu är så mån om miljön? Se till att bosätta dig så att du kan gå eller cykla till jobbet istället.

Vargen är ett troll i vargkläder :) Har varit på en veckas semester och hoppades att vargen slutat med sitt korståg mot Suv, men icke sa nicke. Samma skitsnack fortfarande. Att man inte själv har den begränsningen i sig att veta när man skall sluta är för mig en gåta. Suvar kommer att fortsätta säljas, sen om dom kommer i diesel, bensin eller annat det får vi se. Själv håller jag med trådskaparen, vad fan sysslar folk med ?

Xant: Om vi utgår från modellen som jag redovisar ovan så har vi i Sverige ett fotavtryck på 4,2. Det betyder att vi konsumerar 4,2 gånger den nivå som är ekologiskt sett hållbar.

Nu säger Xant att v (utifrån ett moralperspektiv) i skall ha ner fotavtrycket till 1,7 (som är den gräns som definieras i modellen) istället för 7,2 där vi ligger idag. Om vi kollar vilka länder som ligger där så hamnar vi någonstans i nivå med Afrika.

Så berätta för mig hur vi skall bibehålla vår levnadsstandard och samtidigt leva på det sättet som du förespråkar. För även om det nu anses moraliskt förkastligt att vi krackelerar jorden, så kan jag inte se på vilket sätt det är bättre att ha hög spädbarnsdödlighet, en hungrig befolkning, låg utbildningsnivå, låg levnadsålder eller brist på mediciner, skolor, vaccinationer och rent vatten.

Är det verkligen ett alternativ för dig, att återgå till 1800-talsnivå? För mig är det inte det. Och huvuddelen av världens befolkning vill inte det heller.

MVH AL

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.