Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

Men tanken på bättre luft i städerna kan ju aldrig vara fel. Alla vi som var i Stockholm när Obama var här och det mesta av trafiken stängdes av inser hur ren luften kan bli om man jobbar på det. Sen finns det olika sätt att nå målet men jag tror att alla vinner på att få bort så mycket avgaser som möjligt. Mina 5 cent.

Icke att förglömma dock alla partiklar som virvlas upp av att bilarna dels nöter mot asfalt och damm på marken men också av luftströmmar kring bilen. Allt sådant påverkar också, mycket.

Vet inte hur många som observerat artikeln i Teknikens Värld, men detta är något som upprepats ofta från forskare.
http://teknikensvarld.se/ny-elbil-smutsigare-an-gammal-bensinbil-303747/
Så vad tror folket?

ffodil wrote:
Vet inte hur många som observerat artikeln i Teknikens Värld, men detta är något som upprepats ofta från forskare.
http://teknikensvarld.se/ny-elbil-smutsigare-an-gammal-bensinbil-303747/
Så vad tror folket?

Helt ointressant undersökning då de inte upptäckt avgasfusket

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

Simon. Avgasfusket handlar om NOx, inte CO2. I artikeln i Teknikens Värld återger forskarna just att det är vettigare att behålla en äldre fungerande bil än att konsumera en ny. Skälet som anges är att nyare bilar blivit allt mer tekniktunga - som i sig kräver allt mer resurser för att produceras.

Det är därför som hela den samlade hetsen mot både äldre diesel, bensin-och hybridfordon - där en del krafter både argumenterar för förbud som snabbare utskrotning - inte är miljömässigt rationellt. Utifrån miljöperspektivet är det helt enkelt vettigare att behålla den gamla fungerande bilen än att köpa en ny.

I fallet lokala utsläpp; Det många ofta missar i dessa trådar är att miljöeffekten inte står i direkt proportion till den marginella utsläppsförändringen. Det gäller i båda riktningarna.

En reduktion av NOx-utsläpp från den bilrelaterade fordonsparken på 25% (exempelvis) ger därför inte en 25% minskning av de totala utsläppen av NOx och i ännu mindre grad motsvarande effekt på NOx-halterna generellt. 25% utslaget över samtliga bilresor skulle istället ge oss en generell minskning av NOx-utsläppen på 4% och någonstans kring 1.1% procent utslaget på koncentrationen i utomhusluften. Den senare är högt räknad..

Så vinsten är ytterst liten och i princip omöjlig att visa samtidigt som både kostnader som alternativa utsläpp istället ökar. Av detta blir vi både fattigare som sjukare. Varför en del driver den linjen har jag fortfarande inte lyckats förstå. Men det lär väl snart dyka upp en förklaring.

MVH AL

A.L wrote:
Simon. Avgasfusket handlar om NOx, inte CO2. I artikeln i Teknikens Värld återger forskarna just att det är vettigare att behålla en äldre fungerande bil än att konsumera en ny. Skälet som anges är att nyare bilar blivit allt mer tekniktunga - som i sig kräver allt mer resurser för att produceras.
Det är därför som hela den samlade hetsen mot både äldre diesel, bensin-och hybridfordon - där en del krafter både argumenterar för förbud som snabbare utskrotning - inte är miljömässigt rationellt. Utifrån miljöperspektivet är det helt enkelt vettigare att behålla den gamla fungerande bilen än att köpa en ny.
I fallet lokala utsläpp; Det många ofta missar i dessa trådar är att miljöeffekten inte står i direkt proportion till den marginella utsläppsförändringen. Det gäller i båda riktningarna.
En reduktion av NOx-utsläpp från den bilrelaterade fordonsparken på 25% (exempelvis) ger därför inte en 25% minskning av de totala utsläppen av NOx och i ännu mindre grad motsvarande effekt på NOx-halterna generellt. 25% utslaget över samtliga bilresor skulle istället ge oss en generell minskning av NOx-utsläppen på 4% och någonstans kring 1.1% procent utslaget på koncentrationen i utomhusluften. Den senare är högt räknad..
Så vinsten är ytterst liten och i princip omöjlig att visa samtidigt som både kostnader som alternativa utsläpp istället ökar. Av detta blir vi både fattigare som sjukare. Varför en del driver den linjen har jag fortfarande inte lyckats förstå. Men det lär väl snart dyka upp en förklaring.
MVH AL

Fast eftersom avgasreningen stängs av så lär väl alla utsläpp öka, inte bara Nox, sen finns det ju nyare undersökningar som ikullkastar denna utredningen....

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

Nu är det ju lite olika saker du tänker på här Simon. Dels har vi CO2 - som vi kan lämna vid sidan av för tillfället. Sedan har vi olika lokala föroreningar och då blir det snabbt mer komplext, eftersom de härrör från spridda källor och påverkar olika delar av befolkningen på olika sätt. Dessutom finns det gott om föroreningar. När man tar en komponent (som NOx) och beskyller den för allt ont på jorden (som tv-programmet gjorde) så förenklar man diskussionen så mycket att resultatet av ens tendentiösa propaganda bara blir till det sämre.

Det är också det som sker i Sverige idag. Här vill ett visst politiskt parti uppvisa handlingskraft i ett av dess största profilfrågor - och detta på grund av att deras väljare flytt från dem på grund av att de upplever att de ändå inte gör tillräckligt. Av det skälet har mp hamnat under 4% i opinionsundersökningarna och deras språkrör tillhör de mer impopulära. Dieseldrevet är lösningen på detta.

Genom att införa zonerna och skapa en lösning på ett hot så visar man både handlingskraft och engagemang i sin huvudfråga. Då vinner man förhoppningsvis tillbaka en del av väljarna.

Att man far med osanning eller till och med förvärrar det påstådda miljöproblemet spelar mindre roll. Det är signalerna till väljarna som är det viktiga, folks väl och ve är sekundärt.

Nej. Det finns inget som visar att konsumtion av nya varor minskar på miljöproblem. I stort sett huvuddelen av teoribildningen visar att "fotavtrycket" är starkt förknippat med konsumtionen.

MVH AL

Man kan nämna t ex kolmonoxid, som inte är någon trevlig gas. Där ligger Lexus LS hybrid bland de värsta bilarna på marknaden och klarar inte gränsvärdena på långa vägar: https://www.aftonbladet.se/bil/article22127191.ab

Det är omöjligt Swemba att en hybrid överskrider gränsvärden. Och en Lexus till råga på allt.;-)

MVH AL

[quote=Swemba]Man kan nämna t ex kolmonoxid, som inte är någon trevlig gas. Där ligger Lexus LS hybrid bland de värsta bilarna på marknaden och klarar inte gränsvärdena på långa vägar: https://www.aftonbladet.se/bil/article22127191.ab[/quote]

Det var väl inte så dåligt att en stor Lexus LS (V8) har lägre utsläpp än en Aygo, nu är det en flera år gammal konstruktion men inte bra att de släpper ut för mycket förstås...

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

Att det inte skulle vara dåligt bara för att Toyota har en ännu värre utsläppsbov i programmet säger allt om objektiviteten.
Det är fortfarande 4ggr över gränsvärdet och nu pratar vi en dödlig gas, vilket NOx inte är.

Vi får nog vara glada över att dessa "miljövänliga" hybrider är relativt ovanliga i Sverige. Annars skulle uppenbarligen inte utsläppen av kolmonoxid från våra inrikes resor har sjunkit på samma sätt som nu har skett. Bara i jämförelse med 2011 har utsläppen minskat med nästan 40%, trots ett ökat trafikarbete. Dieseln är en av förklaringarna till det (diesel har extremt låga halter av co).

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kolmonoxid-utslapp-till-luft/

Här kan alla intresserade sedan läsa mera om kolmonoxidförgiftning.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxidförgiftning

MVH AL

Man får ju alltid komma ihåg att det är dom kooperstiva som styr och deras but till allmänheten är konsumera mera.Miljö är inte deras viktigaste fråga utan dom forsöker "bara" möta dom regler som satts på sina ständigt nya och vidareutväklade produkter som stadigt kostar mer och mer.
Nya saker som i sin tur inte nödvändigtvis och gynnar miljö utan ökar fortjänsten.Det är EU i ett nötskal då andra länder och "vissa" även mer priviglerade innom EU får bidrag till helt annat än dom flestsa,nämligen hybrider och inte alls el/batteri fordon.
Vi andra är dom "dumma" som finner sig i och betalar för detta.Slit och släng folket som "pratar" miljö men gjör tvärtom!

Simon no1 wrote:
ffodil wrote:Vet inte hur många som observerat artikeln i Teknikens Värld, men detta är något som upprepats ofta från forskare.
http://teknikensvarld.se/ny-elbil-smutsigare-an-gammal-bensinbil-303747/
Så vad tror folket?
Helt ointressant undersökning då de inte upptäckt avgasfusket

Där var du lite enögd igen Simon no1.
Vad gäller Nox så skrev en kvinnlig forskare igår på textTV att Nox problemet ifrån dieselbilar var stort i vissa Europeiska storstäder och ökar dödligheten där. Medans vi i Sverige inte har de problemen med Nox utan här blir det lite löjligt med miljözoner, precis som Al försökt påtala gång på gång, med källor att läsa för den läskunnige. Men svaret blir då oftast ifrån MP och andra, förbjud, beskatta och satsa på hybridbilar med bensindrift. Snacka om feltänk.
Är det miljön man vill prioritera i Sverige så är slutsatsen, behåll din gamla dieselbil och vänta på Elbilar som uppfyller ditt transportbehov ,när du MÅSTE byta.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

christer_1 wrote:

Där var du lite enögd igen Simon no1.

Du får gärna förklara vad som skulle vara enögt med att konstatera att en undersökning är gjord innan fusket med avgasreningen uppdagades?

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

A.L wrote:
Vi får nog vara glada över att dessa "miljövänliga" hybrider är relativt ovanliga i Sverige. Annars skulle uppenbarligen inte utsläppen av kolmonoxid från våra inrikes resor har sjunkit på samma sätt som nu har skett. MVH AL

Ja det är ju bra, men nu var ju Lexus inte den värsta syndaren av kolmonoxidutsläpp heller

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

Simon no1 wrote:
A.L wrote:Vi får nog vara glada över att dessa "miljövänliga" hybrider är relativt ovanliga i Sverige. Annars skulle uppenbarligen inte utsläppen av kolmonoxid från våra inrikes resor har sjunkit på samma sätt som nu har skett. MVH AL
Ja det är ju bra, men nu var ju Lexus inte den värsta syndaren av kolmonoxidutsläpp heller

Men det många missar är att kolmonoxid är ett faktum hos bensinmotorer -med eller utan hybriddrift - medan diesel i princip inte ger sådana utsläpp (i alla fall väldigt låga nivåer). Ändå sitter media och politiker och skriker sig hesa över NOx - som precis som påpekats är en i sammanhanget "snäll" luftförorening. Ett sådant perspektiv är just enögt- precis som christer såväl uttryckte det.

Samma sak gäller bensen - som jag har lyft tidigare.

Så med detta vore det skönt om diskussionen kunde lyfta några nivåer. Då skulle vi kunna komma någonvart.

MVH AL

A.L wrote:
Simon no1 wrote:A.L wrote:Vi får nog vara glada över att dessa "miljövänliga" hybrider är relativt ovanliga i Sverige. Annars skulle uppenbarligen inte utsläppen av kolmonoxid från våra inrikes resor har sjunkit på samma sätt som nu har skett. MVH AL
Ja det är ju bra, men nu var ju Lexus inte den värsta syndaren av kolmonoxidutsläpp heller
Men det många missar är att kolmonoxid är ett faktum hos bensinmotorer -med eller utan hybriddrift - medan diesel i princip inte ger sådana utsläpp. Ändå sitter media och politiker och skriker sig hesa över NOx - som precis som påpekats är en i sammanhanget "snäll" luftförorening. Ett sådant perspektiv är just enögt- precis som christer såväl uttryckte det.
Samma sak gäller bensen - som jag har lyft tidigare.
Så med detta vore det skönt om diskussionen kunde lyfta några nivåer. Då skulle vi kunna komma någonvart.
MVH AL

Nu har det ju ingen större betydelse vart vi kommer, besluten är tagna och att de skulle backa lär ju inte vara troligt då all förbränning skapar utsläpp, att de skulle vilja öka utsläppen är nog inte ens på kartan, så det är bara att inse att det är nya tider och då har det ingen betydelse om man anses enögd eller inte :)

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

Simon.

Vägen fram till nya beslut sker via opinionsbildning. En information som underbyggs av sakkunskap och korrekta mätningar.

NOx-debatten och det ständiga hackandet på diesel har knappast kännetecknas av det. Den har tvärtom premierat alternativ som både ger giftigaste avgaser och högre andel koldioxidutsläpp.

Men snart är det val och då kommer det parti som tänker riva upp de här senaste dumheterna få min röst.

MVH AL

Simon no1 wrote:
christer_1 wrote:
Där var du lite enögd igen Simon no1.

Du får gärna förklara vad som skulle vara enögt med att konstatera att en undersökning är gjord innan fusket med avgasreningen uppdagades?

Din enögdhet bestod i att du snackar ditt mantra om avgasfusk när artikeln handlade om det totala skapandet av CO2 i både drift och tillverkning. Att skrota gamla väl fungerande bilar och köpa nytt är inte CO2 smart. Du måste titta med båda ögonen om du skall förstå det komplexa med CO2 och inte bara prata om vad som kommer ut ur avgasröret, även om det är nog så viktigt, om du bor i en storstad med verkliga miljöproblem.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.