Nox utsläpp

513 inlägg 0 nya

DN wrote:
Domen från domstolen i Leipzig skulle egentligen ha kommit i torsdags, men sköts upp när domaren Andreas Korbmacher lyft frågan om dieselförbudet borde tas upp i EU:s domstol.
Om förbuden får grönt ljus riskerar omkring tolv miljoner dieselbilar som kör på tyska vägar, och som inte uppfyller den senaste utsläppsstandarden Euro 6, att tappa kraftigt i värde.
Miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe har dragit delstater och städer inför rätta i ett försök att få dem att införa körförbud för dieselbilar som inte uppfyller Euro 6. Tidigare domar har gett grönt ljus för körförbud i Düsseldorf och Stuttgart, där både Mercedes-Benz och Porsche har sina huvudkontor. Besluten har överklagats av delstaterna Baden-Württemberg och Nordrhein-Westfalen och ska nu avgöras i högsta instans.

Om 12 miljoner tyska dieselbilar får begränsad användningsmöjlighet i Tyskland så kommer kanske några miljoner att exporteras. Fast inget modernt land (i miljöhänseende) vill väl ta emot dem. Synd, det är ett slöseri och effekten blir mer CO2 i atmosfären.

Storuman forever.

Klart!

"Tysklands högsta författningsdomstol i Leipzig går på miljövännernas linje och ger klartecken för förbud mot äldre dieselbilar i tyska städer."

Storuman forever.

I en ny tysk undersökning pekas nox ut som orsaken till 6 000 dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.

https://www.expressen.se/motor/debatt/darfor-ar-diesel-en-mardrom-for-hela-bilindustrin/

Spännande funderingar över mitt nästa bilval, hybrid så klart, men C-HR eller nya Auris :)

[quote=Simon no1]I en ny tysk undersökning pekas nox ut som orsaken till 6 000 dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.
https://www.expressen.se/motor/debatt/darfor-ar-diesel-en-mardrom-for-hela-bilindustrin/[/quote]
Nu handlade det väl mer om biltillverkarnas utmaning att få ned utsläppsnivåerna. Speciellt balansgången mellan bensin och diesel. Krav på Låga CO2 kontra låga NOx utsläpp.

[quote=Simon no1]I en ny tysk undersökning pekas nox ut som orsaken till 6 000 dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.
https://www.expressen.se/motor/debatt/darfor-ar-diesel-en-mardrom-for-hela-bilindustrin/[/quote]

Ja utsläpp från fartyg och kolkraftverk samt eländet som blåser in från Polen är inte alltid bra.

Dock är det fortfarande inga alarmerande nivåer ifråga om utsläpp från vägtrafiken. Det är till och med så att de har sjunkit med över 60% sedan 1990.

Men som skrämselpropaganda kan det säkert fungera.

MVH AL

Synpunkter på mig eller min person? Skicka ett PM!

Naturvårdsverket skriver 2015.
”1.1.10 KVÄVEDIOXID
De totala svenska utsläppen av kväveoxider minskar31.
Huvudsakliga källor till kväveoxider i tätortsluften är tra ken, arbetsmaskiner,
samt i vissa fall sjöfarten. Andelen dieseldrivna personbilar förväntas öka avsevärt, men trots detta kan en fortsatt minskning av utsläppen av kväveoxider förväntas tack vare en fortsatt teknisk utveckling av fordonen. En förutsättning är dock att beslutade kravnivåer på personbilar motsvaras av minskade utsläpp i verkligheten, något som för närvarande inte har visat sig stämma i praktiken32. Tung tra k står också för en betydande andel av minskningen av utsläppen.
Trenderna för årsmedelvärdet (20 mikrogram per kubikmeter luft) för kväve- dioxid minskar i Göteborg och Stockholm på tra kintensiva innerstadsgator ( gur 2.4).
I övriga tätorter (med över 50 000 invånare) är halterna för årsmedelvärdet oförändrade. För timmedelvärdena är halterna oförändrade i alla tätorter. För miljökvalitetsmålets precisering överskrids årsmedelvärdena (20 mikrogram per kubikmeter luft) och timmedelvärdena 60 mikrogram per kubikmeter luft (98- percentil) frekvent i gatumiljön i landets större och medelstora städer. Halterna överskrids även i urban bakgrundsmiljö, främst i storstäderna, men även i era medelstora städer nns risk att målnivåerna överskrids.”
Så i praktiken sjunker inte halterna av kvävedioxid annat än för tung trafik vilket visar att personbilar bara blir renare på pappret men inte i verkligheten vilket leder till förbud av dieselbilar i städer. Om inte dieselbilstillverkarna fuskat med bilarnas reningssystem kanske det inte blivit några förbud i Tyskland,för dieselbilar i städer.

PREVIA. Se #485 här i tråden.

Angående halterna och deras skadeverkningar går vi igenom dem längre bak i tråden. De koncentrationer av NOx som vi ser i svenska tätorter är främst ett bekymmer för astmatiker (som får besvärsreaktioner). Övriga skadeverkningar bygger på högre nibåer än vad vi hittar i tätorter i Sverige. Samma sak med källor, där vägtrafiken inte är den stora boven i dramat utan bara en av flera tillskott.

MVH AL

Synpunkter på mig eller min person? Skicka ett PM!

Det finns miljökvalitetsnormer för skydd av människors hälsa och för skydd av växtlighet. På http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Gransvarden-malvarden-utvarderingstrosklar/ står följande:

"I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG."

Att de totala kväveoxidutsläppen i Sverige sjunkit med åren, gör inte att man kan slå sig till ro med det, för åtgärder måste fortfarande till för att förhindra att det periodvis blir halter över gränsvärdena av t ex kväveoxider. Att "de koncentrationer av NOx som vi ser i svenska tätorter är främst ett bekymmer för astmatiker", är inte helt korrekt för halterna regleras som sagt enligt lag.

Här finns realtidsdata för kvävedioxid de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden): http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/kvavedioxid-realtidsdata/

Just när jag kollade på ovan kunde jag se att några värden för kvävedioxid (mäts i mikrogram per kubikmeter) låg nära att överskrida miljökvalitetsnormen (får överskridas 175 timmar/ år) och andra nära att överskrida det som kallas miljömål (får överskridas 175 timmar/ år).

Bra att veta är att kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer.

John. De gränsvärden som du tänker på bygger på Världshälsoorganisationen ( WHO )och Karolinska institutets rekommendationer som jag har redovisat längre bak i tråden. Där konstaterar man att det främst är känsliga grupper som upplever problem i samband med högre nivåer av NOx.

För att hitta värre effekter som även påverkar hela populationen måste det till rejäla koncentrationer och längre exponeringstid (på i alla fall fem till tio gånger högre nivåer än dagens toppvärde i Arvika) och knappt ens då har det varit möjligt att identifiera tydliga reaktioner. NOx betraktas fortfarande främst som en markör (även om där finns misstankar om effenkter som påverkar oss på bred front) för att andra luftföroreningar ligger högt snarare än att det enskilt ökar riskerna.

Just detta senare framkommer tyvärr sällan när sensationsmedia sätter rubriker.

MVH AL

Synpunkter på mig eller min person? Skicka ett PM!

Självklart anses dagens NOx nivåer alldeles för höga i tätbefolkade områden annars skulle inte domstolen i Tyskland fått igenom lagen om att man tillåts förbjuda dieselbilar i städer.
I Göteborg ligger fortfarande NOx halterna långt över EU gränsvärden för godtagbar luftkvalitet.
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/98a44038-9ce7-4c51-a985-0fc58f034146/Dygnsmedelvärde+2015+kvävedioxid.pdf?MOD=AJPERES
Hälsovådlig säger väl allt om hur bra det är att leva i Göteborg.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sa-dalig-ar-luften-i-centrala-goteborg

Ja i Göteborg har vi en stor andel fartygstrafiken PREVIA som drar upp värdet. Fartygstrafiken (som är starkt koncentrerad i GBG) släpper ut ungefär sex gånger så mycket som vägtrafiken.

Så hamnen i GBG bidrar med ungefär samma nivåer som vedeldningen i Arvika.

Och åter: ingen av de halter som du just la fram innebär annat än besvärsreaktioner för astmatiker. Läs gärna Karolinska institutet underlag i frågan som jag länkar till längre bak i tråden.

MVH AL

Synpunkter på mig eller min person? Skicka ett PM!

Det problemet har även Stockholm med ett antal hundra kryssningsfartyg mitt inne i city varje år plus de dagliga ToF Finland och Estland. Dessa siffror redovisas inte i Rapporten från Naturvårdsverket eftersom dessa fartyg räknas som "Internationella utsläpp" men lika fullt så hamnar dessa avgaser i Gamla Stan och på Söder...

*Robban

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.