Bild
Nästa artikel
Frågeställaren undrar vilken motor som är renast till Volvo V70 årsmodell 2016: dieseln D3 eller bensinaren T4.

Bilfrågan: Vilken Volvo är renast?

Bilfrågan

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Jag funderar på att byta bil och köpa en begagnad Volvo V70 årsmodell 2016. Valet står mellan en D3:a eller en T4. Vilken av dessa två modeller är den miljömässigt bästa bilen?
Eive Skoog
 
Svar:
Volvo V70 D3 med manuell låda är miljöklassad. Den förbrukar vid blandad körning 4,3 l/100 km och har ett CO2-utsläpp på 112 g/km.
En automatväxlad D3 med 16 tums däck är också miljöklassad med en förbrukning på 4,3 l/100 km och utsläpp på 113 gram koldioxid per kilometer.
Det finns också en V70 D3 med automatlåda som har större däck och drar 4,5 l/100 km. Utsläppen av CO2 är 118 g/km och den bilen är inte miljöklassad.
V70 med T4-motor är inte lika klimatvänlig som D3. Den har en förbrukning på 6,0 l/100 km med manuell låda och 6,2 l/100 km med automat. Utsläppen av koldioxid är 140 respektive 144 g/km.
Marianne Sterner, Vi Bilägare
 
Diskutera: Vilket motoralternativ tycker du att frågeställaren bör välja?

Kommentarer

#1
2017-04-21 09:55

Båda har sina fördelar, båda har sina nackdelar. En modern diesel som håller sina avgaskrav och kör på 50% förnybart eller mer är ett utmärkt miljöalternativ. Fossil förbrukning närmar sig en 1/3 av bensinaren.
En modern bensinare är också ett bra alternativ, men tyvärr finns inte lika mycket förnybart vid bensinpumpen, vilket leder till mycket större utsläpp av fossil co2.
Båda motorerna är ganska usla i kallt tillstånd, så motorvärmare rekommenderas alltid för bilar i svenskt klimat.
En bensinare med motorvärmare är ett bra alternativ rent avgasmässigt, då avgaserna inte innehåller lika mycket luftvägsretande kväveoxider.

#2
2017-04-21 10:18

Handlar frågan verkligen bara om CO2?
Är ju diskutabelt om man kan kalla CO2 ens för en skadlig gas, det beror på.
Växter lever på CO2, utan CO2 så dör allt liv på jorden.

Här är väl NOx det som varit med på tapeten och mest skadligt, då är T4 det bättre miljövalet.

#3
2017-04-21 10:28

Håller med Vidstige om att svaret är bristfälligt. Frågan var vilken variant som är miljövänligast - inte klimatsmartast - och då borde svaret innehållit ett bredare resonemang så frågeställaren kunnat bilda sig en uppfattning.

#4
2017-04-21 13:22

Lite Trumpvarning här! Växterna lever helt riktigt på bl.a koldioxid. I ett balanserat kretslopp. Tar upp- tillväxer- dör och frigör åter den bundna koldioxiden. I den stund du pumpar upp och förbränner fossil koldioxid rubbar du balansen eftersom det inte finns tillräckligt många "förbrukare" som kan tillgodogöra sig överskottet. Inte heller är det riskfritt att öka utsläpp av kretsloppskoldioxid till en nivå högre än att växtligheten hinner med att ta upp den. Även då får vi ett överskott med negativa följdverkningar. Politikernas "nya räddningsplanka, fossilfritt", är därför väldigt vinglig!

#5
2017-04-21 13:32

Lasse J, du menar att det är Trump-varning om man ifrågasätter om en diesel är så mycket bättre ur miljösynpunkt än bensin även med hänsyn till CO2? I såna fall är du vill klimat-alarmist av guds nåde! Ett tips, kalla inte folk Trump-anhängare utan att du verkligen vet att det är så, det är brun retorik som är mycket ful. Jag är f.ö. varken klimatförnekare eller klimatalarmist.

#6
2017-04-21 13:50

Vidstige.
Brun retorik och klimatalarmist? Du får faktiskt förtydliga!

#7
2017-04-21 14:13

Klimatet påverkar miljön, så därför är CO2-utsläpp ytterst relevant som miljöaspekt. Visst behövs CO2 för livet på jorden på samma sätt som vi behöver vatten. Men dricker man mer vatten än kroppen kan hantera så dör man.

#8
2017-04-21 15:28

Volvo kanske inte är bästa valet om man ska tänka miljö...

#9
2017-04-21 15:39

Lasse J, nej du får förtydliga när du kommer med svepande Trump-retorik!

#10
2017-04-21 16:25

välj den bil som släpper ut minst koldioxid med tanke på regeringens nya skatteförslag som kommer att träda i kraft 1 juli nästa år.

#11
2017-04-21 17:40

Både koldioxid och partikelutsläpp är lägre på dieseln. Nox sämre.

Krav på partikelfilter på bensinare kommer. Moderna bensinare spyr ut mycket mer partiklar än tidigare bensinare och moderna dieslar. Rimligen kommer politikerna när de vaknat (lagom till att alla köpt dem eftersom diesel är i skottfältet för stunden) försöka få bort de bensinare som säljs just nu.

Det är inte lätt att vara nybilsköpare och göra "rätt" i detta nu...

#12
2017-04-21 17:44

Man ska välja en bränslesnål dieselmotor eftersom Volvo dieseln är vridstark, pigg att köra, diesel är dessutom billigare att tanka jämfört med bensin. Alltså, välj dieselvolvon om du vill köra klimatsmart / miljövänligt. Diesel innehåller upp till 50% biobränsle medans bensinen innehåller futtiga 5%, biomassa, etanol. Dieselmotorer kan man tillika köra på helt fossilfritt bränsle sk 100% HVO diesel som finns på alltfler mackar i Sverige. Jag kör numera min Toyotadieselbil, Avensis, på enbart 100% HVO dieselbränsle.

#13
2017-04-21 18:03

Svaret är byggt på specarna för respektive bil, vad dom EGENTLIGEN förbrukar är ju nåt annat.
Är skillnaden i förbrukning/utsläpp på papper jämfört med verkligheten större eller mindre beroende på drivmedel så kanske verkligheten är något annat än på papperet?

#14
2017-04-21 20:28

Vi Bilägare påstår att diesel är miljövänligare än bensin...Tyska TUV jämförelse med mellan bensin o diesel - så släpper bensin ut 11 mg NOx/km och diesel 620 mg NOx/km - dvs 56 ggr mer...
Paris vignette1: bensin EU5 och 6 har ingen jämförelse med diesel.
Tyskland blå plakett: diesel EU6 jämställd med bensin EU4...
EQUA index (som har testat många bilar men begränsat antal Volvo modeller men utfallen är likartade märken emellan) visar tex att splitternya Volvo S90 diesel klassas som kategori E dvs klarar motsvarande EU3 för diesel. Volvo V40 bensin kategori A dvs klarar - förstås - motsvarande EU6 för diesel.
Och vad gäller just Volvo diesel så har märket konsekvent i alla moderna opartiska undersökningar placerats bland de dieselbilar med högst NOx-utsläpp...men samtidigt är det ytterst få och knappast någon diesel som fungerar i vårt nordiska klimat. Det är tom sannolikt så att en en 70- tals Volvo bensin (USA/Sverige 1986) med lamdasond och trevägskatalysator släpper ut mindre NOx vid verklig körning än dagens EU6 Volvo diesel...
Allmänt så planerar allt flera städer införa dieselförbud ... och naturligtvis det för at diesel är det mest miljövidriga som finns, bensin är bättre (men inte ett "miljöalternativ")
Och konkret angående diesel; 72 000 människor dör för tidigt i Europa pga höga NOx- utsläpp (Dieselgate: Who? What? How? A study of Transport and Enviroment, September 2016)
Och Vi Bilägare påstår att diesel är mer miljövänlig...det är väl därför Volvo antyder att dieseln inte har någon framtid från år 2020 - om tre år...
Tyvärr har skattelagstiftning, ej fungerande avgascertifiering och en förvirrad debatt om att låga CO2 utsläpp betyder miljövänlighet, mm lett till allt sämre luftkvalite. Och Vi Bilägare bidrar till sämre luft med vilseledande information, och till allt fler får luftvägssjukdomar - och fler som får kortare liv...när ska motormedia vakna och sluta vara språkrör för bilindustrin...

#15
2017-04-21 20:30

En riktig karl/kvinna luktar diesel, basta!

#16
2017-04-21 20:40

Det var ganska kul. Jag har tydligen aldrig träffat en riktig kvinna. ;-)

#17
2017-04-21 21:11

Har en V70 D3 -16 resp V70 T4 -16 den nya motorgenerationen eller den gamla ? Även detta torde påverka valet...

#18
2017-04-22 07:33

den miljömässigt bästa bilen? Kan ej besvaras!
Leverantörers värden är BLUFF, lägg på 50% på värdena!

#19
2017-04-22 09:32

Har dieselgate verkligen inte lärt ViB någonting??

Miljöpåverkan är så mycket mer än bara CO2. Notera t.ex. att den största miljöboven med diesel (NOx) och det största problemet med att nyare bilar har direktinsprutning även på bensin (partiklar) inte påverkas speciellt av att man kör på miljöbränsle (sot är giftigt, även från biobränslen).

Olika körstilar påverkar också vilken av de två som är det bästa valet.

Frågeställaren ber också ViB att välja mellan två olika bilar och de lägger in ett tredje alternativ, vilket är big nono vid all rådgivning! Det verkar inte ens som att ViB läst just den delen av frågan.

Har frågeställaren en försiktig körstil och blandat korta och långa sträckor skulle jag säga bensinversionen, speciellt om frågeställaren inte vet hur mycket det blir på ett år. Partikelfiltret i dieseln kan må dåligt av de korta sträckorna och NOx-utsläppen väger över för de högre CO2-utsläppen och de lite högre partikelutsläppen.

Är det så att frågeställaren kör mycket, mestadels långa sträckor och mycket på större landsväg/motorväg/stadskörning överväger Dieselns lägre förbrukning NOx-utsläppen.

Som det ser ut nu verkar frågeställaren ha bättre koll på hur komplext detta är än ViB. Pinsamt för ViB.

#20
2017-04-22 10:05

NoKuma.
Det finns i dagsläget bättre bränslen till förbränningsmotorer än diesel och bensin. Biogas och etanol. Dels sjunker dom fossila utsläppen. Dessutom innehåller biobränslen mindre andel skadliga ämnen och partiklar än fossila dito. Viktigt att notera: Fossilfritt är inte detsamma som avgasfritt, vilket alltför många, inte minst politiker tycks ha svårt att ta till sig. Som jag nämnt ovan har också biobränslen sin begränsning. Man kan rimligtvis inte öka produktion och nyttjande till en nivå som överstiger kretsloppets förmåga att balansera systemet.

#21
2017-04-22 12:06

Läs på om kretsloppet innan ni uttalar de som "experter" på området. Angående diesel på talar man ofta till döva öron när man kritiserar det bränslet. Redan på 80-talet hade Tysklands skogar dött dieseldöden, vi i Sverige hade däremot välmående skogar där mestadels bensin bilar rullade. Inget av bränslena är bra, men min övertygelse är att diesel är farligare än vad som idag ges en bild av.

#22
2017-04-22 17:49

pinjong, i dessa moderna tidevarv behöver en kvinna förvisso inte köra dieseldrivet för att lukta Diesel http://i.imgur.com/l8i2Mui.jpg

#23
2017-04-23 09:39

Styggavargen. 80-talets skogsdöd i Tyskland berodde i första hand inte på NOx (eller vad nu du syftar till med diesel) oavsett källa. Det var i första hand surt nedfall (svavel) från kolkraft.I efterhand om jag minns rätt hade en viss del av skogen dött av svampangrepp. Som i för sig kan ha kommit då skogen var i obalans pga surt nedfall men det är off topic.

#24
2017-04-23 22:09

Hehe! En v70 som drar 0,43....Haha den köper jag gärna när det är verklighet ;)

#25
2017-04-24 08:29

Vilken Volvo är minst smutsig, hade varit bättre rubrik.

#26
2017-04-24 17:51

Den minst smutsiga Volvo är den som står parkerad...

#27
2017-04-27 20:53

Det renaste alternativet är självklart V70 Bi-Fuel (gas).
Se http://www.vibilagare.se/nyheter/volvo-v70-bi-fuel-far-lagre-lastgolv-31088

Om valet av någon anledning enbart står mellan D3 och T4 är det avgörande hur bilen används. Mest långa körsträckor på landsväg talar för diesel, dvs D3, på grund av den lägre bränsleförbrukningen och därmed lägre utsläpp av koldioxid. Körning företrädesvis i tätort talar för bensin, dvs T4, eftersom dieselavgaser i städer ger för höga halter av hälsofarliga utsläpp, särskilt kväveoxider och partiklar.

#28
2017-04-28 17:51

Den nytvättade? Eller avses den minst förorenande?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.